טוען...

שטריימל, פאה, כובע - איך ניתן להסביר את הסוגים הרבים של המנהגים ?