טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • מדוע התימנים הולכים בליל שבת עם ציצית ואחרים לא (מחלוקות ומנהגים ביהדות)

מדוע התימנים הולכים בליל שבת עם ציצית ואחרים לא (מחלוקות ומנהגים ביהדות)