טוען...

בעיית הגרים וסיפור מרתק

 דרשן שיעי משוגע שונא ישראל   כשרציתי לא רצית, עכשיו כשאתה רוצה אני לא רוצה!