טוען...

במה זכה רבי חייא ואיך יכול אדם פשוט להיות כמו רב אמנון