טוען...

רגע לפני שאתם מצביעים | חובה צפיה

  פורסם בתאריך: 25.02.2024, 10:55 • מערכת שופר

בסיעתא דשמיא

הסרט! עם 2 החלקים

'רגע לפני שאתם מצביעים!!'

להלן ראשי נקודות מהסרט שמצורף בסוף הכתבה;

1. ביקורו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל בביתו של יבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א

2. הרב שליט"א בסעודת מריעים במחיצת הרב עובדיה יוסף זצ"ל בחיבה יתירה!! [בסוכה רואים גם את העברין המורשע אריה דרעי שכינהו הרב עובדיה יוסף זצ"ל גנב ועוד דברים קשים ביותר!!! רח"ל.] 

3. דרשת הרב שליט"א ביחד עם הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל בבית מדרש חזון יעקב בנושא ערבי שירה וזמרים

4. אצטדיון יד אליהו 'כתר התורה' התשורה שהגיש הרב שליט"א להרב עובדיה יוסף זצ"ל

5. מצע מפלגת כח להשפיע

6. דברי נאצה מאת ראש ישיבת אור דוד ר' דניאל זר

7. וכן מאת ראש ישיבת אור החיים ר' ראובן אלבז 

8. וכן מאת הרב של חולון לשעבר העברין המורשע ר' אברהם יוסף

9. וכן מאת ראש ישיבת פורת יוסף ר' שלום כהן בלוויין בפני הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ר' בניהו שמואלי ראש ישיבת המקובלים ועוד.

10. אלימות פיזית ומילולית מהשסניקים בביטול הרצאת הרב שליט"א בבית שמש, התנהגות טאליבנית בראשות דוד בניזרי (הקטינה ועוד...)

11. תעלומת הבחירות חלק א

12. הרב שליט"א בחתונה עם הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל באהבה גדולה!

13. הרב שליט"א מגיש את הכתר תורה מעגילים להרב עובדיה יוסף זצ"ל באצדטיון יד אליהו.

14. התרגשות ודמעות בהרצאה בחו"ל

15. מבצע מליון חוזרים בתשובה השנה!

16. הרב שליט"א בהרצאה בבת ים מספר על ההחלטה להקים מפלגה והקהל עונה בהתלהבות גדולה! ושמה: כח להשפיע, והסלוגן: מחזירים השלטון לעם.

17. (עד נקודת זמן 3:55) הרב שליט"א כדרכו במשך כל העשרות שנים יורד לעם ומתחבק עם היהודים היקרים מפז!

18. וקטע ממהדורת החדשות בטלויזיה, גיא זוהר: הרב אמנון יצחק 'גדול המחזירים בתשובה'

19. הרב שליט"א בהרצאה מספר על הסקר 9 מנדטים!

20. הרב שליט"א מתראיין בערוץ 12 בחירות 2013 ברקע הכיתוב של מסך הטלויזיה: הרב עובדיה יוסף נגד הבית היהודי: זה בית של גוים.

21. אמנון לוי על הרצת מפלגת כח להשפיע... בראיון עם הרב שליט"א: יש לך ריב עם שס עכשיו? הרב: אני לא רב עם אף אחד!

22. קריאות בוז 'פושע'! ועוד בהרצאה בבית שמש שבוטלה ע"י פעילי שס הארורים בראשם דוד בניזרי הנ"ל, ברקע הג'ינגל של כח להשפיע...

23. דברי נאצה מאת ראש ישיבת אור דוד ר' דניאל זר: מי אתה בכלל?! אפס!...

24. וכן מאת ראש ישיבת פורת יוסף ר' שלום כהן (בלוויין בפני הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב בניהו שמואלי ועוד): 'אם אתה לומד תורה ולא יודעי שמך – תלך לעזאזל! עם התורה ביחד!!'

25. וכן מאת ראש ישיבת אור החיים ר' ראובן אלבז : 'נכרכים עלינו נחשים ועקרבים...' (בישיבת אור דוד ליד ר' דניאל זר)

26. בלויין הנ"ל ר' אליעזר שלמה שיק: 'אני לא צריך לספר לכם איזה חולשה מרן (הרב עובדיה יוסף) נמצא איזה צער הוא נמצא שמבזים אותו! מבזים לא אותו מבזים את התורה!!'

27. בלוויין הנ"ל, ר' מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים (בנוכחות הרב עובדיה יוסף ור' אליעזר שיק הנ"ל): 'הוא חושב שיעשה מפלגה וימכור לחם בשקל...'

28. בלוויין הנ"ל, ר' שמעון בעדני חבר מועצת החכמים בשס (בנוכחות הרב עובדיה יוסף ור' אליעזר שיק הנ"ל ור' מאיר מאזוז): 'מסכן את הישיבות... עם השגעונות שלו'

29. כנס של רבני תימן בביתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל: 'מי יעמוד בראש מפלגתו של אמנון יצחק...'

30. תגובת הרב אמנון יצחק שליט"א לרב שלום כהן ז"ל שהפיצם בלוויין בפני הרב עובדיה יוסף זצ"ל ור' בניהו שמואלי ועוד...

31. תמיכתו הנדירה של מרן שר התורה הג"ר חיים קניבסקי זצוק"ל ביבדלט"א כבוד הרב שליט"א בהרצת מפלגת כח להשפיע ופסיקתו הנדירה בענין המכתב הנורא: 'הקדיח תבשילו' רח"ל! שר' יגאל כהן (בית כנסת יביע אומר) שאל את הרב עובדיה יוסף זצ"ל ושאלת הרב שליט"א: 'האם תלמיד חכם גדול שמפרסם ברבים שרב אחר שמזכה את הרבים הקדיח תבשילו ולמנוע ממנו לתת שיעורים ברבים בלי לדבר עמו או לדונו בבית דין עובר על הדין בחושן משפט סימן יז' 'שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק'? תשובת הרב חיים קניבסקי תוך כדי שמהנהן בראשו: מסתבר!!! [והרשאה מהרב שטיינמן 'אם יש כוח – מצוה להשפיע' דרך הרב ליבוביץ...]

32. ולאחר הבחירות, כנס תמיכת קהילות פז, פתח תקוה, תשובת הרב שליט"א לחתימתו ולדבריו של ר' מאיר מאזוז הנ"ל.

33. ותמיד הרב שליט"א אמר לשואלים במי לבחור (שס או כוח להשפיע)? – הבוחר יבחר!

34. הקלטת שיחה של נציג שס יהודה אבידן שר"י

35. וכן של דוד בניזרי (בנזימרי) הנ"ל שר"י

36. התייחסותו של כבוד הרב שליט"א לדברי ר' דוד יוסף (יחווה דעת) שדיבר בבית כנסת יביע אומר (ר' יגאל כהן הנ"ל) המזלזל ואומר: לא להצביע למפלגות שמציעות לכם לחם בשקל... או שח"ו סטו מן הדרך... 

37. עוד התייחסות לדברי ר' שלום כהן (או כדברי ר' מאזוז, החוש"ך) 'דואג לכיס שלו' ומזכיר את הביקור כשעתיים וחצי! בביתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל – שהכל יהיה לטובת שס שיפתחו ישיבות לבעלי תשובה!! והרב עובדיה ביקש מאלי ישי שיפתח ישיבות לבעלי תשובה - - - אך כלום לא עשה!

38. נבואתו הנדירה של הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל החושף ליבדלט"א כבוד הרב שליט"א את שיטותיהם הנלוזות של מפלגת שס וכדוגמת ר' שלום כהן הנ"ל (נוקט בשמו!) והפסק הלכה 'שמוע בין אחיכם' – מדהים!! (נקודת זמן 24:15-27:20)

39. הרב שליט"א (בהרצאה בחדרה) מקריא את המכתב 'מחאה נמרצת רבם דקרו' עם חתימותיהם של רבנים שסניקים... הגובלת בעבירה פלילית בנוסף לעבירה הלכתית הנ"ל! ומתאר את איומיהם של השסניקים הארורים...!

40. התייחסות הרב שליט"א לדבריו של ר' שמעון בעדני חבר מועצת החכמים בשס שעלה לרדיו 'מה עשתה שס?!' ולבינתים: משפט שדה!!!

41. 30:52 'המשך יבוא'... תעלומת הבחירות חלק ב

42. התייחסות הרב שליט"א  לאליעזר ברלנד (ברסלב, ראש ומנהיג קהילת שובו בנים) ומחאת זקני וחשובי חסידי ברסלב בארץ הקודש נגד הנ"ל, ולמרות זאת הרב שמעון בעדני הנ"ל נפגש עם הרב ברלנד וכו' הווידוי של הרב ברלנד, אכילת עוברים בסין, סמים ל"ע,

43. ובעוד הרצאה, שהרב שמעון בעדני ז"ל אמר שאסור להרהר אחרי ברלנד כי אז הוא מבטיח שיכנסו לגיהנם!!!

44. שבתקופת הזמרים הפסולים (שהתפרסמה חתימת ידו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהם מחטיאי הרבים! וכו') ר' בעדני הנ"ל סירב להצטרף...!

45. ופרסומו של אבישי בן חיים שמאז 2012 יש ירידה בכל הבעלי תשובה – בדיוק מאז שמפלגת שס יצאה נגד כבוד הרב שליט"א!

46. [ושוב הסרטון שבנזימרי הנ"ל מפוצץ הרצאה בבית שמש]

47. איש עסקים פנה לר' משה יוסף (בד"ץ בית יוסף ועוד...) התנאים שהנ"ל הנציב לסגירת המפלגה ועוד – סחיטה!!!

48. חתימת ר' זמיר כהן למרות שאינו בארץ, וכן ר' יוסף מוגרבי שהודה בפיו שאינו מאמין לאף אחד מבניו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וכן מטעם הרב משה מאיה על סחיטה באיומים: לבטל המפלגה!!!

49. ולמה העברין המורשע אריה דרעי הלך לר' ברוך אבוחצירא ולר' ניסים מויאל?! והלך לערבים ולהבדיל הרב שליט"א שהתפלל עליו שלא יכנס לכלא  שאריה דרעי כינס את השלושה: הרב שליט"א ור' ראובן אלבז עם הרב אורי זוהר זצ"ל שיתפללו עליו – איפה הכרת הטוב?!

50. החשיפה של ר' יגאל כהן (יביע אומר) על סוד ההצלחה של כבוד הרב שליט"א ומספר על השפעתו הגדולה על כל יהודי בכל העולם מקלטת חוזרים בתשובה! והדוגמאות שמביא בסדרת שיעורי הבטחון זה מהרב שליט"א והמלחמה הגדולה של יצר הרע...!

51. וכן את השיחה של הנ"ל על התשובה שקיבל מהרב עובדיה יוסף... ועקיבא נוביק השאיר לו הודעה... ואיך העביר את השאלה? בפקס?! או דרך קריספל?!... סתירות! ושמאיימים עליו וכו' ושחמים עליו וכו' 

52. ולאחרי הבחירות ר' דוד יוסף (יחוה דעת) בבית כנסת יביע אומר (ר' יגאל כהן) מתפאר שכביכול זרקו את הרב שליט"א מבית כנסת יביע אומר – רח"ל!

53. תגובת הרב שליט"א על דברי הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבחירות... (נ.ז. 45:00)

54. והסרטון שערך הרב עובדיה יוסף זצ"ל עם הרבנים (חכמי מועצת התורה וכבית דין מיוחד) ר' שבתאי אטון ר' שלום כהן ר' מנצור בן שמעון זצ"ל ור' מאיר מאזוז ועוד המסירים כל קפידא וכל חשש וכל אחד יבחר באיזה מפלגה שירצה!!! 'מותרים לכם... מותרים לכם...'

55. ופניתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל גם לאחינו האשכנזים להצביע שס מכוח הכרת הטוב...

56. ערוץ 10 בראיון עם העברין המורשע אריה דרעי... המתפאר שהקהל שלו אוהב את זה שמובילים אותו... 

57. וכן חשיפה דרמטית 'הון – שלטון – רדיו' בכיר ברדיו קול ברמה מספר כיצד נסחט לכאורה ע"י האיש הכי קרוב לאריה דרעי... נגד אלי ישי, ומי יקרא ברדיו בתואר 'מרן' ועוד... 

58. ועוד הקלטה מזעזעת אשר אריה דרעי מכנה את הרה"ר והראשל"צ בשמו בלי תואר רב בכלל! ציטוט: 'אני יודע כמה עמאר יכול להוסיף לנו'... וכך חוזר עוד פעם: 'כיון שהוא עמאר רוצה לשלוט... הוא משעמם לו כל היום הוא חייב לשלוט...'

59. ודברי ר' יורם אברג'ל החושף שהרב עובדיה יוסף זצ"ל גילה בפיו שנאלץ לעשות מהלך על אפו ועל חמתו שכפו אותו ולחצו עליו 'שלישיה' (אריה דרעי, אלי ישי וכו')

60. הקלטה ההיסטורית! (חדשות 2) בו הרב עובדיה יוסף זצ"ל חושף בפני בנו ר' משה יוסף (בד"ץ בית יוסף) על אריה דרעי הנ"ל: 'למה לקחת גנב?! למה לקחת מקבל שוחד?! ...'

61. חשיפת בנו של הרב יעקב יוסף זצוק"ל שסבו הרב עובדיה יוסף זצ"ל נסחט!!! באיומים!!!

המשך יבוא...

 

 •    שיתוף   
 • תגים:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 19.05 05:25

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים!!!!! התעלות 'בנבל עשור זמרו לו' (shofar.tv/videos/17172) מרגש כל קטע! השירה כמה היא גבוהה ממש נותן מוסר השכל רק לזמר ולשיר לה' וחס ושלום לא לדבר לשון הרע ולהיות במחלוקת שזוהי השנאת החינם עכשיו מובן למה השירה הצילה את דוד המלך ומצילה מהאויבים ומקרבת אותנו לה' יתברך ביותר אני כל כך מודה לרב עוד פעם שזכיתי להגיע לכותל ולשיר לה' 3 ימים רצוף מתוך ספר התהילים שיותר מכל ישועה זו התעלות רוחנית ועכשיו אחרי השיעור הזה מובן הערך והמשמעות הגדולה לנו ולעם ישראל חזק וברוך💪

 • 18.05 21:56

  תודה כבוד הרב על השיעורים והדברי תורה ב"ה מתחילים להרגיש את עונג שבת כבר מלשמוע את הרב שבת שלום כבוד הרב.

 • 18.05 21:55

  כבוד הרב ב"ה שיעורים מהממים מרגישים רוחניים✈️ אתה שר ואנחנו שרים איתך אנו מסדרים שולחן ותוך כדי השיעור איתך יחד... בזריזות ושמחה. נהנים כל פעם מחדש... שמחה אמיתית ואת פניתך לצבא: 'גלנט - תבקש שישירו 'שירת הים' 😂😂😂!' ואי הרב איזה מצחיק וכיף לשמוע אותך שיהיה שבת שלום ומבורך (אמן) אין עליך☀️✨🌸🌻💐.

 • 18.05 21:54

  כבוד הרב שיעור חזק ביותר💪 'לך אכול בשמחה לחמך' (shofar.tv/videos/17171) החידושים על עניין האכילה בשמחה והסיפור על רפואת אימו ז"ל בזכות הברכה שבזכותו גם זכיתי ללמד הורי לברך על השתיה מדהים שבת שלום ומבורך🌹

 • 17.05 11:15

  לרבינו הקדוש שלום וברכה. אני אשת נ. א. הי"ו מודה לה' יתברך ששלח לנו אותך שליח נאמן ועבד נאמן של בורא עולם. על העצה ששלחת לנו "לשמוח לשמוח לשמוח" בזמן הכי קריטי עם הבן שלנו בבית חולים בזמן ניתוח בעין ואחרי ניתוח (לתפ"ץ). מאז ב"ה אנחנו משתדלים יותר להתחזק באמונה בטחון ובשמחה ולא מפסיקים לשיר את השיר: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה". מאז המקרה אני לא מפסיקה לספר את העצה של רבינו לעוד הרבה אנשים במושב וכל מי שסובב אותנו אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית של ה' יתברך הטוב ואב הרחמן ששומע תפילה וברכה של צדיק כמו רבינו הקדוש אנחנו משפחת אברהם מברכים את רבינו ומשפחתו והמורחבת לו: יה"ר שכל השפע הטוב ירד עליכם מעולמות עליונים ושהאור הגנוז יאיר בביתכם כל הברכות יחולו על ראשכם תבורכו בחזרה מפי עליון (אמן) שמחים ומאושרים בכל מה שאנחנו יונקים מההרצאות המחזקות תודה אלפי פעמים ויה"ר שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל (אמן).

 • 17.05 10:10

  בוקר אור לרב היקר! תודה רבה על הכל בדגש על כיווץ ההרצאות 2022-2023 האחרון שהופץ (shofar.tv/videos/17157). באופן אישי, אני מאוד רגיש ללקטי ההרצאות וברוך השם יתברך שמו לעד זכיתי לשמוע את כלל הלקטים במעלה הדרך שמופיעים באתר ׳שופר׳, וללא ספק יש לכולם ערך עצום בקבלת מנה עשירה - על אף שהיא מצומצמת יחסית לתכנים המלאים (קיימת נגישות ואפשרות לכל אדם שמעוניין להעמיק)!!! יישר כח עצום ושוב תודה מעמקי ליבי לרב היקר ולכל העוסקים בעשייה הנפלאה והקדושה הזו!!! שבת שלום ומבורך לרב היקר!!!

 • 17.05 10:09

  שלום כבוד הרב. בזכות הדרשות של הרב על השמחה, ברוך השם התחלתי להיות בשמחה, משתדל מאד! הלכתי לקניות לכבוד שבת בשמחה, רואה אותי אחד המוכרים שאני הולך וחוזר ואני שמח - הוא כל כך שמח לראות אותי שמח, אז הוא שבח אותי שאני שמח, ואז הוא שאל אותי: 'איך שאתה כזה שמח?' אמרתי לו: 'זה בזכות הרב אמנון יצחק שבשעורים של עכשיו מדבר על השמחה!' (shofar.tv/videos/17167) אז הוא לקח את המספר (02-3724787) והתחיל להקשיב. תודה רבה לרב על השמחה!!

 • 16.05 15:33

  כבוד הרב, ב"ה התחלתי לראות את הדקות הראשונות של המיקס קליפים 2023 מדהים! (shofar.tv/videos/17157) מתרגשת להמשיך לראות ולשמוע את זה ולהקרין לילדים ותוך כדי להכין את שבת קודש!

 • 16.05 14:06

  פרסום הנס של חברה מהקהילה ל. ד. כבוד הרב, אני כבר 4 שנים נטו שומעת לשיעורים מכבוד הרב שליט"א וב"ה מוסרת נפש לעבוד את השם יתברך בשמחה ובבטחון וכמות הניסי ניסים העצומים - לא איחרה לבוא: מעברי דירות, ליד כבוד הרב כנגד כל הסיכויים במחירים שפשוט לא קיימים בכלל! ויש חוזים חתומים עם עדים מהקהילה שנכחו במעמד החתימה, תמיכה מהקהילה הקדושה הזו בכל מכל כל עם ליווי צמוד, עיקולים בהוצל"פ על נכסים שלא קיימים כגון: נכסים שלא קיימים, רישיון נהיגה שלא קיים, רכב שלא קיים, חשבונות בנק סגורים, צד שלישי עם חסכונות שלי שברשותו כשלא היה לי כסף אצל אף אחד חחח התעלפנו מצחוק לא האמנו למכתבים שכל פעם הגיעו, חובות של עשרות אלפי שח שנסגרו בצורה לא הגיונית!!! - הבנק שילם לי את המינוס וסגר את החשבון שהיה גם מעוקל חחח הסדר עם הוצל"פ שאושר בהנחה בשיעור של 75 אחוזים!!! על סכום קטן!!! וסגירת התיק, זה שולם ע"י תורמות מדהימות כששמתי רק סכום סימלי, יש מסמכים להכל למי שרוצה לראות הוכחות. ובכל הזמן הקצר שאני בב"ב אני ממשיכה לתחזק חזק אמונה ובטחון בהשי"ת וב ש מ ח ה ואין איןןן מאושרת ממני, חיה: בשמחה, בשמחה, בשמחה! ובעזרת השי"ת בקרוב בירושלים הבנויה. א.כ.י.ר.

 • 16.05 08:59

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים - מתנה משמים! ובכלל הסדרה על השמחה (shofar.tv/videos/17167) בפרט בתפילה ועל החשיבות של קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע בקשר עם השי"ת ובהתבוננות ובהודיה להשי"ת - שככה מנצחים במלחמה! ומה שהרב אמר על אותיות משיח - שיביא שמחה לעולם יהי רצון שנזכה לקיים את מה שהרב מסביר ונזכה ע"י זה לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים