טוען...

תגובה

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 27.05.2014, שעה: 13:17

הורדת MP4 הורדת MP3


אשרי אדם שמוצא חן בעיני אלקים, זאת הברכה כוללת היא את כל הברכות שבעולם, וממילא צריכים אתם להשתדל למצוא חן בעיני אלקים, מוסיף רבי משה מרדכי שולזינגר ואומר, הדברים הקדושים האלה היו תמצית שיטת חייו הקדושים של רבי יחזקאל אברמסקי, כך היה עוזר ומזהיר ומדריך ומלמד להועיל לכל העוסקים עם הציבור, הן ברבנות, הן בדיינות, הן בהרבצת תורה, הוא לא מדבר על הרבנים של מטעם, כמו אלה שהולכים ה יום לפגוש את האפיפיור וללחוץ את ידו, ה' ירחם הם אבי אבות הטומאה, אייי, בשביל זה הם נבחרו? זכו, זכו, איזה זכות, יבבי. אייי. זה צלם, צלם ללחוץ ידו של הצלם. וכך היה עוזר ומזהיר ומדריך ומלמד לכל העוסקים עם הציבור, הן ברבנות, ברבנות הכוונה שהם רבנים על קהילות, לא רבנים מטעם המדינה, הן בדיינות, לא מדובר על הדיינים מטעם המדינה, מדבר על הדיינים מבתי דין הפרטיים כמו הרב קרליץ ועוד, הן בהרבצת תורה, הן בשאר עבודת הקודש, שתהיה כל מגמתם אך ורק נוכח פני ה', שיהיו כל מעשיהם מכוונים אך ורק למצוא חן בעיני האלקים, האם האלקים שמח היום שהרבנים הראשיים של מדינת ישראל ילחצו את ידו של הצלם? ובל יראה ובל ימצא איזה מעשה שנובע מרצון לשאת חן בעיני אדם, או בעיני הגוי, או בעיני הפפא, יהיה מי שיהיה, כמו ששמענו פעם מרבי יחזקאל שאמר ברגש קודש, ה' ישמרני מלעשות דברים שתכליתם לשאת חן בעיני מישהו, אלא אך ורק לעשות רצון ה', כדי למצוא חן ושכל טוב בעיני האלקים. וזו כבר הבטחת נותן התורה יתברך שמו, שהנחמדים למעלה הם כבר ממילא גם אהובים למטה, וחוט של חסד משוך עליהם גם בעיני אדם בזכות השתדלותם לשאת חן רק בעיני האלקים, מה שאין כן המשתדל לשאת חן בעיני אדם, גם איינו טוב בעיני האלקים, וגם רוח הבריות אינה נוחה הימנו. ועל זה נתייסד כל שער החמישי בחובת הלבבות, שער יחוד המעשה, וזה לשון קדשו שהמשתדל להפיק רצון הבורא יעשך רצוי בין הבריות, ככתוב ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו.

אני רוצה לראות כמה אנשים, ז"א מבחורי הישיבות ירוצו היום ללחוץ את ידו של הפפא? עכשיו אם ישאלו בישיבות, אנחנו נותנים שחרור לכל מי שרוצה ללכת ללחוץ את ידו של הפפא, יקום  מישהו וילך? אם יגיד ראש ישיבה מישהו הולך ללחוץ את היד לפפא יגידו שהוא מג'נון, אני רוצה לראות כמה אברכים ירוצו לזכות ללחוץ את ידו של הפפא, אף אחד. שליש מהרבנות הראשית שהיו צריכים להפגש איתו היום החליטו שהם לא באים ביניהם מזרחניים, לא רוצים, קוראים לו אבי אבות הטומאה, והראשל"צים יהיו שמה. אם היו פונים ליצחק יוסף לפני, כשהוא לא היה רב, והיו אומרים לו תשמע, הפפא הגיע לארץ, אתה רוצה נסדר לך פגישה תלך ללחוץ לו את היד, היה יורק, ועכשיו מה קרה? גלימה לי גלימה לי, זה בזכות הגלימה, עכשיו בזכות הגלימה צריכים ללכת, אם לא יפטרו אותו, מה זה אתה עושה בזיונות? אתה נציג הדת של מדינת ישראל, מה התפקיד שלך?  טקסים, עם גויים, עם זמרות, עם זה, בשביל מה אתה רב? להכשיר את השרץ. ממש חנג'ורי.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת