טוען...

מעלת חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל | הרב יעקב יוסף זצ"ל

 תאריך פרסום: 26.12.2016, שעה: 12:43

 לשמור את הנשמה טהורה | הרב אמנון יצחק שליט"א   איך אדע מה חושבים עלי בשמים? 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578