טוען...

הרה"ג קניבסקי: חזן אוכל נבלות וטרפות אפיקורוס. אין לענות אמן!

 תאריך פרסום: 04.09.2016, שעה: 12:38

 תם עידן הסתירות!   ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה • עדכון מההרצאה ברחובות 20.12.2017