טוען...

דרכי כפרה על עבירות כרת (וגם האם ניתן להאשים אדם ישן בגין מעשיו)