טוען...

איך יתכן להסביר שמכות הם לטובה?

 נתנו לך 70 שנה, מה עשית?!   משה חבושה שר בפני קהל מעורב 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578