טוען...

כתוב שבראש השנה רשעים נחתמים למיתה לאלתר אז איך רואים שכולם נשארים?

 בדיקת סלק   רבני השחיטות יוצאים בחריפות רבה נגד עופות מהדרין | הרב אמנון יצחק