טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • היכן היו רחמי הבורא בשואה כשמתו שם צדיקים וילדים קטנים? (קובץ אודיו מקפיצה קטנה לקנדה)

היכן היו רחמי הבורא בשואה כשמתו שם צדיקים וילדים קטנים? (קובץ אודיו מקפיצה קטנה לקנדה)