טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • אם התורה היא תנאי לתחית המתים אז מה יעשו כאלה שלא מסוגלים ללמוד ומה תעשנה הנשים

אם התורה היא תנאי לתחית המתים אז מה יעשו כאלה שלא מסוגלים ללמוד ומה תעשנה הנשים