טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך מתיישבת הסתירה באמירת חז``ל בין הגזירה צוחקת להשתדלות ומצד שני המצווה לברוח ממקום סכנה

איך מתיישבת הסתירה באמירת חז``ל בין הגזירה צוחקת להשתדלות ומצד שני המצווה לברוח ממקום סכנה