טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • אם התורה היא תנאי לתחית המתים אז מה יעשו אלה שלא מסוגלים ללמוד ומה יעשו הנשים כדי לקום (בית שמש)

אם התורה היא תנאי לתחית המתים אז מה יעשו אלה שלא מסוגלים ללמוד ומה יעשו הנשים כדי לקום (בית שמש)