טוען...

צרות העין ושנאת החינם הנוראה ומתי תבוא הגאולה (קטע נפלא מבית ברבור)

Email Telegram Twitter Facebook Whatsappיוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578