טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך יתכן שככל שאני מתחזק מצבי נעשה רע יותר (מומלץ לשמוע עד הסוף - יולי 2008)

איך יתכן שככל שאני מתחזק מצבי נעשה רע יותר (מומלץ לשמוע עד הסוף - יולי 2008)