טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • למה הרב נוקט בדרך של הפחדה ולא במתק שפתיים זה סתם מרחיק את האנשים? (דימונה יוני 2008)

למה הרב נוקט בדרך של הפחדה ולא במתק שפתיים זה סתם מרחיק את האנשים? (דימונה יוני 2008)

Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp