טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך אפשר להסביר שצדיקים מתים צעירים ומדוע כדאי לרשע למות מוקדם (מתוך שיח עם נערי קיבוץ השומר הצעיר)

איך אפשר להסביר שצדיקים מתים צעירים ומדוע כדאי לרשע למות מוקדם (מתוך שיח עם נערי קיבוץ השומר הצעיר)

Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp