טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך אפשר להסביר שצדיקים מתים צעירים ומדוע כדאי לרשע למות מוקדם (מתוך שיח עם נערי קיבוץ השומר הצעיר)

איך אפשר להסביר שצדיקים מתים צעירים ומדוע כדאי לרשע למות מוקדם (מתוך שיח עם נערי קיבוץ השומר הצעיר)

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת