טוען...

תופעת המקובלים והקמעות ואיך ניתן להיוושע

 אין שכל   "הילד בריא ושלם" - הפלה שנמנעה בזכות הרב אמנון יצחק