טוען...

מיהו בן חורין ומיהו עבד (מעניין)

 אפילו לחמור נותנים לנוח אחרי 8 שעות   שאלה אפיקורסית