טוען...

ייתי ולא איחמיניה הנקמה במלך הפרסי ובגויים