טוען...

מעשר מהו מה עושים בו וכח סגולתו (משולב בצחוק)

 ביאור הסוד נעשה ונשמע | הרב אמנון יצחק שליט"א   חידושים ופלפולים על פרשת בראשית 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578