טוען...

תהלוכת שמחה כזו עוד לא היתה (חוצות ניורק מומלץ לכל המשפחה)

 המסייע או תורם לארגון הידרדרות חוטא ומחטיא את הרבים!   איך מגיעים לתיקון המדות בצורה המושלמת?