טוען...

תחזית מייסדי המדינה לאורתודוכסיה מציאות מול דמיון

 לפרוש כנפיים למעלה ולהכיר את המקום למטה   יש להם