טוען...

המשך העימות על יום העצמאות והציונות (חלק ב סוער ורותח)

 מי שיש בו גסות הרוח ככופר בעיקר   קניין כ"ד - המכיר את מקומו - חלק ב'