טוען...

ערב פסח שחל בשבת | פסח תשפ"א | הרב שמעון משה חי רחמים שליט"א

 תאריך פרסום: 11.03.2021, שעה: 17:00

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד                                                           הלכות לפסח שחל במוצ"ש

הקדמה:

בשנת תשס"ח- היה פעם אחרונה לפני 13 14 שנה גם פסח שחל במוצ"ש.

עוברים לשעון קיץ ביום חמישי בלילה (ליל שישי).

הכנות מיוחדות:

- מכירת חמץ עד יום חמישי בבוקר שעה 10:00 בלבד.

- פיתות לסעודת ערב שבת ויום שבת.

- כל כלי החמץ נאספים קודם לכניסת השבת ונסגרים בארונות החמץ.

- האוכל שיאכל בשבת יבושל בכלי פסח בלבד.

- דרשת שבת הגדול בז' בניסן שבת פרשת ויקרא שבוע קודם.

- הכנות רק בסירי פסח עם אוכל של פסח או סירים חד פעמיים כי אי אפשר לנקות את הסירים והכלים לא בשבת אחר זמן הביעור ולא במוצ"ש.

- ניתן לאכול את סעודות השבת בכלים חד פעמיים.

- עשיית מלאכה עד חצות היום בערב שבת קודש פר' צו.

- הגעלת כלים מותרת עד יום שישי פר' צו.

- הכנות של הבישולים ושאר המאכלים לפסח יוכנו מער"ש כולם.

- הכנת נרות ליום טוב ולשבת.

- נר ל-48 שעות להדלקה ולהבדלה ולהדליקו קודם הדלקת נרות שבת.

- נר הבדלה קטן שיהיה קלוע (כדין אבוקה) ומודבק בכלי לברכת בורא מאורי האש שבקידוש.

- הדלקת נרות תהיה אחרי צאת השבת שהבעל מגיע הביתה מהתפילה (בער"ש מדליקה כרגיל).

- אשכנזים שנהגו לעשות עירובי חצרות פעם בשנה עושים השנה ביום שישי (ער"ש לפני כניסת שבת)עם מצה.

- תספורת, נטילת ציפורניים, מקווה, לעשות עד חצות היום בער"ש.

- הבאת המחזור לחג הפסח לבית הכנסת מער"ש.

- פתיחת בקבוקים ומשקל כזיתות הכל מראש מער"ש.

- שולחן פסח יהיה מוכן מראש מער"ש ולא יאכלו עליו בשבת או להכינו רק אחרי צאת השבת.

יום חמישי - ערב בדיקת חמץ:

- תענית בכורות מוקדמת יום חמישי בבוקר.

שו"ע - לא מתענים, אבל ראוי להשתתף בסעודת מצוה, רמ"א בא"ח כף החיים - מקדימים להתענות ליום חמישי. הרב אלישיב יתענה ביום שישי אם שכח להתענות בחמישי.

- ילדים או ילדות פטורים מהתענית גם הם וגם אביהם.

- בדיקת החמץ ביום חמישי בלילה אחר צאת הכוכבים.

 

יום שישי:

- מכירת החמץ נכנסת לתוקפה ביום שישי קודם כניסת השבת חוץ מהחמץ שאוכל לצורך סעודתו שאר החמץ אסור בשימוש ונגיעה.

- שריפת חמץ והלולב ושאר שיירי מצוה עדיף עד 11:03 (למרות שניתן לשרוף אפי' עד כניסת שבת).

- שבת תפילת שחרית בנץ.

- סעודת שחרית של שבת עד לשעה 10:15 

- צחצוח שיניים רק במי פה נוזלי ומברשת רק למי שלא יוצא לו דם מהפה או לא נוהג לחומרא, או להשתמש בסילונית וחוט דנטלי.

- שיניים תותבות – אשכנזים - הגעלה ברותחים כלי ראשון ולא ישתמש בהם בשבת או לא יאכל חמץ איתם אחר שהכשירם, ועדיפות לא לאכול חמץ כלל כי הם מקפידים להגעילם 

בספר מועדים וזמנים מחמיר גם לגבי כתר וסתימה ולכן 42 שעות קודם ערב פסח לא יאכל חריף חמץ או חמץ חם 40 מעלות אסור 

- שיניים תותבות – ספרדים - עירוי בכלי שני עם ניקוי היטב אחרי האכילה.

- שאריות חמץ שנותרו ניתן לעשות בהם את הדברים הבאים:

לפוררם שיהיו פחות מכזית ולזורקם בפח

לזרוק בפח ציבורי 

לתת מתנה לגוי 

לשפוך אקונומיקה או חומר פוגם 

(ואם מצא כופה עליו כלי עד מוצאי חג ראשון ואח"כ שורף)

- למאחרים להתפלל שחרית של שבת או לחפצים לאכול סעודה שלישית ישנם ג' אפשרויות:

א. ניתן לאכול מצה מטוגנת או מבושלת (המוציא - ברכת המזון שאוכל למעלה מכזית).

ניתן לאכול מצה עשירה (מזונות - מעין שלוש).

ב. דגים או בשר או פירות

ג. לאשכנזים ניתן לאכול מוקדם בבוקר כביצה פת המוציא ולאחר חצי שעה לאכול סעודה שלישית ויסיימה קודם סוף זמן אכילת חמץ.

(הלכה זו רק לאשכנזים כיון שמרן השו"ע כותב שזמן סעודה שלישית לבני עדות המזרח הינו מזמן תפילת מנחה ולא קודם לכן וע"כ לא שייך לעשות כן לספרדים).

- אכילת סעודה שלישית תעשה מסוף שעה תשיעית.

- לכבד הריצפה ולשטוף מים ומגב ללא סמרטוט מותר בשבת במטאטא על ריצפה מרוצפת (להשתדל קודם זמן ביעור חמץ)

- ביעור חמץ בשבת בבוקר באמירת כל חמירא בשעה 11:03 בדיוק. בשבת גם לדעת רמ"א ושו"ע אומר כל חמירא ג' פעמים, לאחמ"כ החמץ מוקצה.

- מצה מוקצה אסור לטלטל 

 

ערש"ק פר' צו:

- בתפילת ערבית של מוצ"ש שהיא ליל פסח אומר 'ותודיענו' בתפילת הלחש.

- האישה אחר צאת השבת תאמר 'ברוך המבדיל בן קודש לקודש'.

- בהדלקת הנרות מברכת להדליק נר של יו"ט.

- ברכת שהחיינו אחר הדלקת הנרות: אשכנזים מברכת, ספרדים לא מברכת.

- סדר הקידוש במוצ"ש שחל בו ער"פ הוא: יקנה"ז;

יין - בורא פרי הגפן

קידוש - אשר קדשנו ותתן לנו

נר - בורא מאורי האש

הבדלה - המבדיל בן קודש לקודש 

זמן - שהחיינו 

- בשמים אין כי זה יו"ט.

יש לאומרו על פי הנוסח כמופיע במחזורים 

(יש לתת הפסק בין המילים קדשת והבדלת שבברכת המבדיל).

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת