טוען...

פורים | הרב עמנואל טולדנו

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.02.2018, שעה: 00:18

הורדת MP4 הורדת MP3


28/02/2018 (יג' אדר תשע"ח תענית אסתר)

כן אמרתי היו 2 רשעי מזרע עמלק שלשניהם היתה שאיפה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים אתם יודיעם שהיטלר ימח שמו עוד לפני המלחמה הרי הוא עלה לשלטון נדמה לי ב-33' מפלגה נאצי ת הצליחה ונהייתה היא היתה שולטת במשך 6-7 שנים הוא העצים את הכוח הצבאי של גרמניה שהכין אותה למלחמות אבל ואחרי כן ב-39' הוא פתח מלחמה נגד פולניה אותו ואותו רשע עוד לפני המלחמה היה מכריז בקול שכל העולם ידעו אני לא אשאיר אף יהודי אחד והיהודים לא היו מאמינים שזה סתם דיבורים אבל שיבצע את זה? לכן הרבה יהודים לא ברחו מגרמניה היו הרב ה יהודים כמו אחד הקרובים שלי שיצאו בלילהבדולח מה זה היה ליל הבדולח? הלילה שבו יצא חוק שליהודי אין לו הוא יוצא מן החוק אפשר לגנוב אותו אפשר לשדוד אותו אפשר להרוג אותו אף אחד לא יגיד לו כלום זה יש משפט בצרפתית חוץ מן החוק יש חוקים מי שהורג חיי ב מישגונב צריך הוא חוץ מן החוק נגד יהודי ואז הם שרפו בית כנסיות ושדדו חנוייות של יהודים זה היה נקרא ליל הבדולח אז הרבה יהודים כבר מי שהשם נתן בראשם כמו דודי מרצבך מגרמניה אביו רבי יונה מרצבך זצ"ל הוא היה רב והוא החליט לעזוב את גרמניה וב"ה ניצל מאז ליל הבדולח עזב ראו שזה רציני לא דיבורים כשיצא חוק שהיהודי הוא חוץ מהחוק כל החוקים לא עולים עליו משפחה של הרב גרמניה? דודים נשואים לאחות אימי מרצבך אמא של הרב משפחה משם? מגרמניה לא אמא שלי היא ממרוקו אני גם מרוקאי אבל אחות אימי התחתנה עם הבן של רבי יונה מרצבך ממרוקו לא היא היתה בארץ ופה היתה החתונה אבא שלו ברוך השם שבוע שעבר היתה הלויה של אשתו של רבי חיים פרידלנדר אשאתו של רח'פ' ר' ? מרצבך השם ישמרו כל הזמן היהודים לא האמינו מדינה נאורה איך היא היתה והנה עכשיו הוא מאיים לשחוט יהודים?! הוא היה אומר ישמיד את כל היהודים תכף אספר סיפור מענין שהתפרסם בעיתונות לפני רק כמה שנים שהנויורק טיימס כתבים באו וראיינו את היטלר איך אתה אומר שאתה תהרוג את כל היהודים וכי אתה חושב שאתה תוכל לכבוש את אמריקה? הרי המרחק האטלנטי מפריד בינך ואין לך את הכלים אתה צריך המון ספינות בשביל להביא כח נגד אמריקה אז הוא הודה אין לי כח נגד אמריקה אבל הוא אמר על היהודיםש ל אמריקה לא אכפת שיחיו בסוף יתבוללו כולם אני רוצה רק היהודים האלה של פולניה ושל ליטא שהם מפיצים את התרבות היהדות אותם אני רוצהל הכחיד זה דברי הרשע הזה עכפ' שניהם היתה שאיפה1 להשמיד להרוג ולאבד והבדלים ולמה לפני פורים לשמח את אחי שידעו איזה סכנה היתה גזרה של המן אני תכף אברר שהגזרה של המן היתה הרבה יותר קשה מגזירת היטלר הבדל ביניהם המן היה הכל היה מוכן תכתוב מכתב בשם המלך ואתה יכול לבצע למה? כי המלך אחשורוש הוא שלט בכל המדינות ואוחז"ל המולך מהודו ועד כוש אוחז"ל הודו וכוש קרובים זה לזה אלא הוא מולך בכל העולם כמו שהוא שולט מהודו ועד כוש 2 מדינות קרובות כך שלט בכל המדינות איך באים לידי לשלוט בכל העולם? בגלל שהיה לו צבא בכל מקום אם רוצים לשלוט על מדינה אז שולחים לשמה גדוד עם אחרי שכובשים גדוד עם מפקד שהוא יהיה המושל של המדינה וינהל את הסדר של כל המדינה בכל המדינות היה לו צבא ועם זה הוא היה שולט לכן יש פה דבר נפלא לבאר משהו בגמ' בדף יט' במס' מגילה יש מחלוקת תנאים מאיפה קוראים את המגילה? אחד אומר מאיש יהודי היה בשושן הבירה אח' אומ' ויהי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן וא' או' ממרדכי וא' אומר הלכה היא כולה צריך לקרוא גם פר ' ראשון כי לכאורה פרק ראשון של המגילה אין בו שום סיפור על הנס רק משתאות שעושה עושר שלו 180 יום עשה לכל שריו ועבדיו ובכל יום היה מראה להם 6 אוצרות ככ' בחז"ל עושר שלו היה גדול מאוד ואחרי כן אשתו ושתי עשתה משתה וקראלה והם הרגו אותה זה כל הסיפור של פר'  ראשון מה זה נוגע לנס כל הסיפור הזה? הגאון עליו השלום מוילנא על המגילה האיר את עינינו אומר שמהפרק הראשון אתה תדע את גודל הסכנה שהיתה בגזירת המן מספרים לך עושר של אחשורוש מזה תדע הוא היה איך הוא היה יכול להחזיק כל כך הרבה צבא בכל מקום? בלי כסף? צריך לתת משכורת לאותם הנשואים ולחיילים הסדירים לתת להם אוכל לתת להם מדור ומשכורת גם כן נותנים לחיילים זה המון כסף וזה תמידי והרבה מדינות 127 מאיפה היה לו כסף? זה הסיפור של פרק ראשון כמו שאוחז"ל שהוא מצא את אוצרות של נבוכדנצר בפרת מזה הוא היה עשיר גדול ומזה תדע איך הוא הצליח לשלוט הרי תראו מיזו המעצה הגדולה בעולם כולם אומרים אמריקה ארצות הברית מה יש ל ה מה עוצמה שלה? מחזיקה צבא בהרבה מקומות יש לה צי הצי ה6 הצי ה-2 הצי ה-1 נושאות מלחמה נושאות מטוסים עם חיילים צבא קבע והם יכולים להופיע בכל מקום בעולם מיד לכן אבל למה יש לה את זה ואחרים לא ? כי היא עשירה מאוד ארצות הברית ארץ מאוד עשירה כסף להחזיק כל כך הרב ה צבא ולפרנס אותה הכסף יענה את הכל גם לכן פרק ראשון הוא חלק מן הסיפור של הנס שמזה תדע איך כמה איך הוא שלט אחשורוש וכל כך הרבה מדינות והיה לו צבא בכל מקום ועושי דברו ומה הוא היה זקוק למה? להוראה מן המלך וכך באמת אחרי שהמלך נתן לו רשות אגרות וחתימה בשם המלך הוא עשה גורלות קצת אצטגנין חודש שאין בה לישראל הרבה זכויות ככה שתתבצע הגזירה הוא מצא את אדר שמשה רבנו נפטר בז' אדר הוא לא ידע שגם הוא גם נולד בז' אדר חודש אדר זה חודש של אור לעם ישראל והוא נולד בו משה רבינו עליו השלום על כל פנים אז רק לתת את ההוראה וכבר הכל התבצע מאליו כי כל הגויים בכל מקום בכל מדינות היו נשמעים לו והוא גם שלח המן  שאם ימצא עיר אחרי יג' אדר ימצא עיר שיש בה יהודי א' יאספו את כל ראשי העיר וישחטו אותם בחוץ לעיר והוא איים שכל גוי שיציל יהודי אחד אחת דתו להמית הכל כתוב בתרגום של המגילה זה היתה גזירה באמת חזל' אומרים ככה אלמלא אגרות הראשונות לא היה נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט אגרות הראשונות להיות כל איש שורר בביתו אנשים ראו שהוא קצת לא בסדר המלך הזה מה הוא אומר לנו להיות כל איש שורר בוודאי ככה כל אחד בבית שלו מלך מדבר בלשון עמו זה גרםרשי ' מסביר אני אגיד קודם לשון חז'ל אלמלא אגרות ראשונות לא נשתיירו משונאיהם של ישראל שריד ופליט מה זה שריד נגיד במדינה אחת הרגו כל היהודים לא נשאר אחד אולי אחד ברח פליט למדינה אחרת לא היה פליט למה בכל מקום שהם הלכו היתה גזירה מדינה אחרת גם שמה יהרגו אותו לא היה שריד ופליט חז'ל ראו את סכנת גזרת המן חו' לא היה נשאר משונאיהם של ישראל לא שריד ולא פליט והכל היה מוכן רק לתת הוראה זה יתבצע רק הקב"ה עשה ברוך השם שהיה זמן עד אדר הוא כתב את זה בניסן את האגרות של הגזירה ועד אדר היה שנה היה במשך השנה היות הפוכות אבל ככה יכוללבצע את זה תוך חודש אבל על ידי שהיו אגרות הראשונות רשי' מסביר לנו את זה לא הבנתי את הגמ' גם אלמלא אגרות ראשונות האחרונות שהצילו את ישראל להיות כל איש שורר הראשונות השניות גזירת המן השלישי של מרדכי ואסתר שכל היהודים יקומו ויגנו על עצמם ויהרגו את שונאיהם אז האגרות האחרונות הם שהצילו אז גם בלי אגרות ראשונות רשי' מסביר את הפשט רשי ' אומ ר אלמלא הראשונות אחרי גזירת המן לא היו מחכים עד יג' אדר לבד מעצמם הורגים כי היהודי חוץ מן החוק גזירה להשמיד את כל היהודים עוד לפני להרוג שיהיו אגרות של מרדכי ואסתר יהיה מאוחר על ידי אגרות ראשונות ראו שהמלך הזה שוטה לא כדאי לבצע לשנות הוא עלול אני אמרתי לכם ביג' אדר ואתם הוא עלול לעשות להם צרות לכן הם נמנעו עלכל פנים רציתי מהגמ' הזו להוכיח את הסכנה הגדולה שעמדה היטלר לא יכול למדינה תביאו יהודים שלכם אף מדינה לא תרצה לתת יהודים א' יהודים מאוד טובים למדינה לכלכלה יודעים לעשות מסחר ומפתחים את המדינה הנה בספרד שעשו גירוש ליהודים לפני 500 שנה ארץ נחשלת בזמן שהיה לה אוניברסיטאות אני מכיר המון רופאים מספרד יהודים רומא מדריד יכלה להתפתח להיות חשובה כצרפת אנגליה אבל בלי יהודים אי אפשר להיות חשוב גרשו יהודי ואכלו אותה עכשיו מוכנים לתת אזרחות כל הצאצאים של המגורשים יכולתי לקבל אזרחות ספרדית קצת כסף אני מוותר עליה אני זה לא היה קל להיטלר לדרוש להרוג את היהודים וגם מפחדים האו"ם מה יהיה להאשים אותם בפשע להרוג עם ?! לא היה בקלות רק מה הוא היה עושה כובש את המדינה כמו בפולניה כבש את פולניה תוך שבוע הוא תוך שבועיים היה בורשא הרס את ורשא בפצצות על אזרחים לא היה הורס בתים הרס אותם והיה שמה יהודים 3 מליון יהודים היו בורשא ואחרי כן עשו בפולניה אושויץ היא בפולניה ושמה עשו את המכונות הגאזים וגם שריפת הגופות היה להם תנור לשרוף את הגופות שלא ישאר זכר הם לא רצו שישאר זכר מהזוועות שלהם וזה היה באושויץ והביאו מכל המקומות שכבשו אחרי כן הוא כבש את צרפת גם כן במהירות היה קורא למלחמה הזו מלחמת הבזק  בבת אחת במהירות כבש את צרפ במשך שבועיים וגם מצרפת שלח לאושויץ בהתחלה ממזרח לא צרפתי במקורם יהודי פריז מפולניה ומרוסיה כל ארצות המזרח לילה אחד לא הוא בעצמו משטרת צרפת כבשה והכניעה השפילה והחתימה שהם יעשו דברו מה שיגיד וכך הוא הקים ממשלת בובות של וישי והם עשו כל גזירותיו אז הוא נתנו הוראה הגרמנים לאסוף את היהודים בפריז ידעו ממשרד הפנים זה אזרח שהיה שבא מפולניה הכל ממשרד הפנים ולילה אחד המשטרה של פריז מקבלת הוראה לאסוף את היהודים ולשלוח אותם הייתי בפריז בתחנת המזרח קוראים לזה תחנת המזרח יש תחנת הדרום תחנת הצפון אז ושמה יש שמה מכאן שלחו יש שמה כנראה היהודים דרשו את זה אחרי המלחמה גם הצרפתים הם לא לא היו רוצים להרוג יהודים תחת שלטון הגרמנים מכאן נשלחו ברכבת לכיון מזרח קראו לזה תחנת המזרח מכאן נשלחו כך וכך יהודים לאושויץ וגם יהודי צרפת עצמם גם כן הלכו לאושויץ זה היה כך הוא עשה אחרי כן יהודי בלגיה יהודי הולנד איפה שהוא כבש הוא שלח אבל בלי לכבוש הוא לא היה יכול לבצע את זממו ובאמת לא היה יכול לכבוש את ארצות הברית וממילא לא היה יכול לבצע השאיפה שלו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים אבל המן היה יכול לבצע ויותר מזה כתוב להשמיד מנער ועד זקן ביום אחד!!! ביום יג' אדר הוא לא היה צריך יותר ההוראה בכל מקום באה הגזירה וכולם תחת שלטון מלך אחשורוש ואז היו ביום א' היטלר היה יכול לחלום על דבר כזה? עד שיכבוש את כל המדינות את כל העולם אז הוא יעשה הסכנה של המן היתה הרבה יותר גדולה משל היטלר! וזה למה אני רציתי לדבר? בשביל לשמח אתהיהודים איזה סכנה היינו לא שמח סיפור מפעם אבל כשהוא יודע איזה סכנה היה לעם היהודי מגזירת המן היתה סכנה איומה על העם היהודי מצאנו בסוף למעשה הגזירה של המן התבטלה הגזירה של היטלר לא התבטלה 1/3 מהעם היהודי הוא השמיד ימח שמו וזכרו 1/3 6 מליון יהודים בורשא לבד היו 3 מליו ובכל פולין ובליטא ובלרוסה זה חלק מרוסיה לא יודע אם זה רוסיה עצמה אבל זה חלק קוראים לזה --- מינסק  יהודים טובים בקיצור אני רואה עוד הבדל עצום ! כאן התבצעה הגזירה ואצל המן לא התבצע אתה קורא את המגילה מה קרה? איך ניצלו היהודים? שאסתר אמרה למרדכי צומו עלי 3 ימים לילה ויום צום קשה! ועשו תשובה כתוב שהוציאו את ספר תורה לרחוב והתפללו וקראו בקריאת התורה בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו כי לא ירפך ולא ישחיתך ועשו תשובה אצל בשואה אני לא הייתי שם אני הייתי תינוק אבל מה שמספרים בשואה בפולין ובליטא מעולם לא עשו יום תפילה היו אומרים פרקי תהילים אבל יום תפילה ויום תשובה לעשות? לאעשו קם גדול אחד אמר לא התפללו לה' לעצור את המגיפה הזו היו מקומות שכן התפללו בירושלים כשרומל גנרל רומל הוא נשלח על ידי היטלר הוא ירד מאיטליה ללוב עם טנקים ובא מלוב למצרים בשביל לעלות לארץ ישראל והוא רצה שיעלה אחרי זה ללבנו ן ולטורקיה ורצה לכבוש את בארות הנפט יש בקזחסטן מקום של נפט כאן זה אחרי על כל פנים רומל הגיע והיה פחד נורא פה בארץ!!! כי כבר שמעו את הזוועות של הנאצים אז היה פחד נורא! וכל – תפילות ותהלים בלי הפסק 24 שעות במאה שערים היה אז ר' אהרן ראטה זל' היה עוד חי הוא היה מחזק אותם  בענית איהש"ר בקול רם היו צועקים איהש"ר מברך כתוב בחז"ל מי שאו' איהש"ר בכל כוחו וכונתו קורעים לו אפילו גזר דין של 70 שנה קורעים לו אז באמת התפללו ואחרי כן היה נס היה שם היו צריכים מים הצבא הגרמני והיה שמה צינור או צינור של נפט על כל פנים לא יכלו לשתות מים ולכן הוא חזר הביתה נס!!! אני זוכר סיפרו לי בעירנו גם אצלנו הגיעו הגרמנים ימ"ש לא ממש לתוך הם היו בקזבלנקה והכל היה ידוע הגיעו לנמל מרחק של 200 ק"מ אז היהודים אצלנו יראשמים ותמימים עובדי ה' התאספו לתפילה הערבים אומרים עוד מעט גרמנים יגיעו וישחטו זה נשמע מה שהולך בגרמניה במלחמה ואז הם התפללו סיפר לי יהודי זקן א' לא יוד אם עוד חי ר' יונה הרוש סיפר לי בעצמו עשינו תפילה והייתי החזן והתפללתי להקב"ה רבון כל העולמים אמרת בני בכורי ישראל ועכשיו הבכור שלך ככה בסכנה!!! ככה הוא התפלל בתמימות לקב"ה התפללו כולם איתו וברוך השם למחורת נודע שבאו אמריקאים וגירשו את הגרמנים מנמל קזבלנקה לא באו להציל יהודים הם באו פחדו שהגרמנים יכנסו לקזבלנקה יעלו לטנז'יר ויחסמו את מצר --- טנקים תותחים לאף ספינה של בריטניה שהיתה במלחמה עם היטלר לעבור א ת המיצר או של אמריקה הם פחדו זה היה פשוט עסק צבאי באו גירשו את הגרמנים מכל צפון אפריקה הרי הגיעו גם לג'רבה והיהודים מסכנים בג'רבה עניים אסף קצת זה ב לחתן את הבת שלו והיו שומרים את זה בתוך הקיר את הזהב היו עושים חפירה בקיר בטיח עושים חפירה מכניסים את הכסף וסותמים ועושים לזה סימן שידעו איפה זה ובאו הנאצים לג'רבה לפני הנפילה שלהם ממש למחורת הם נפלו הם באו מפקדים גנבים ראו שהמלחמה נגמרת לא הרויחו כלום באו לשדוד יהודים אמרו 40 קילו זהב השבת עד שעה פלונית אנחנו מפציצים את כל הגטו של הג'רבה רבי כלפון ז'ל היה רב העיר ובג'רבה זה עיר שהתנהלה על פי התורה תלמידי חכמים כלפון ראה שזה פיקוח נפש ופדיון שבוים נתן הוראה לכולם בשבת לשבור הקיר להביא ביום שבת ונתנו להם 40 קילו זהב לאיפה הלך הזהב למדינה שלהם? כל אחד גנב! כולם גנבים ימח שמם וזכרם!! טוב על כל פנים אז למחורת כשיצאו הגרמנים אז סיפר לי ר' יונה הרוש שעשו מדינת הודאה בבית הכנסת והרימו אותו על כסא ואמרו לו בזכותך ניצלנו בזכות התפילות שלך ניצלנו (גדול אחד) וברוך השם הנה גם פה בארץ בכל מקום שהיו תפילו תנעצר ההגזירה זה באמת ככה היה גדול אחד אמר למה בליטא ובפולין לא נעצר הגזירה לא קבעו יום תפילה צום לא היו מאמינים בכל עד שלא ראו את הזוועות בעינים שלהם לא האמינו שיהיה דבר כזה עם גרמני נאור היו חיות רעות!!! כמו חיות רעות אני רואה את ההבדל הזה בין השואה לגזירה של המן בגזירה של המן כתוב בפירוש ישבו והתפללו הוציאו את הספר תורה ויש שמה בתרגום הדרשה שאמר מרדכי הצדיק אמר לפני התפילה שהתפללו וצמו הוא אמר דרשה לעורר אותם שהוא אמר בנינוה נינוה זה היה סיפור קדמון יותר נינוה זה היה בזמן יונה הנביא זה בזמן בית המקדש אז הוא אמר להם הנה גם שמה נגזירה הגזירה עוד 40 יום ונינוה נהפכת ומה עשו? הגיע הדבר למלך של נינוה וכולם אמר להם ללבוש שק ולצום ולהתפלל להשם וירא השם ששיפרו את מעשיהם וביטל את הגזירה ולא נהרג גם אנחנו נעשה ככה כך באמת זה היה מה שאנחנו עושים מחר ף, מחר אנחנו עשים תענית התענית של מחר התענית זה לא תענית על צרות ברמב"ם כתוב זה תענית זכר לנס!!! להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך שמי שמתפלל וחוסה בקב"ה נושע הרמב"ם בפירוש המשנה התענית לא כמו כל התעניות תשובה על העבירות לא היה שום דבר הרי ניצלו ברוך השם אז מה? אנחנו כבר לא בצרה הזו תמיד כל התעניות שאנחנו באותה צרה שעדין לא נבנה בית המקדש כאן זה זכר לתפילות ולזעקתם לדעת בך בטחו אבותינו בטחו אליך זעקו ונמלטו אליך בטחו ולא בושו אליך זה לכן עושים תענית אבל זה מה שהיה זה מה שבולט בשואה לא עשו תפילו ת רק איפה שעשו במקומות שעשו ניצלו יש בורא עולם הוא המנהל של העולם מי יודע מה יהיה עם הגרעין של הרשעים האלה אמר זה הוא אמר כל הזמן מפיצים כל מיני אחד מן הבכירים שמה אמר אולי רוחאני עצמו שהמדינה לא תתקיים עוד 20-25 שנה אמרתי לבחורים שלי תגידו לו שהוא לא מנהל את העולם ניהול העולם לא בידו יש מנהל לעולם ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תומצ" שנא' ה' חפץ למען צדקו יגדיל תו' ויאדיר

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.09 20:32

  'גמר חתימה טובה' ושבת מבורכת! הרב הצדיק - כל היום שומע אותך ולא מפסיק לצחוק! מהחכמה שקבלת מהבורא לתקן את העולם - הרב, מלאך של הבורא❤️!

 • 23.09 20:31

  שלום כבוד הרב! רציתי להודות לכבוד הרב; מאז שהיינו אצל כבוד הרב - אני רואה שיפור אצל הבן שלי! הוא יותר רגוע, פחות עצוב. יום אחרי, בבוקר הוא אמר לי: 'שהוא מרגיש יותר טוב! אחרי שהוא דיבר עם כבודו' אז תודה כבוד הרב שאתה תמיד כאן בשבילנו לעזור בכל דבר. שבת שלום!

 • 23.09 20:30

  בוקר טוב לרב הקדוש והחשוב! רציתי רק להודות לבורא עולם ולרב הקדוש. לבעלי היה 'אלרגיה' - לא יודעים למה והמצב היה לא טוב ל"ע ברוך ה'! הודות לבורא עולם ולרב - קיבל טיפול ואנחנו בבית ברוך ה'!

 • 21.09 19:16

  צהרים טובים! רק רציתי להודות לרב אמנון יצחק על הברכה שבקשתי בקשר לחוב שהיה לי לביטוח לאומי הרב ברך - וברוך ה' תודה לאל! שהחוב בוטל!! ותודה רבה לכבוד הרב אמנון יצחק.

 • 21.09 11:29

  כבוד הרב, שיעור בוקר מדהים! ('רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד' חלק ב' 21.09.2023) "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ!" (הושע יד, ב) מחזק מאוד!!!! לחזור בתשובה בכל עת, ולהתקרב אל ה' ולהגיע עד אליו ושמתחילים תשובה מיד לאחר תפילת הנעילה! כי תשובה - זה כל הזמן! וכל החיים שלנו. ולמהר לעשות תשובה - תכף ומיד כשח"ו עושים עברה, לא לחכות לפורענות ח"ו אלא לפני הפורענות! - ממש מחזק!! יה"ר שנזכה לסור מן הרע ולעשות רק טוב כמו שהרב מלמד אותנו, 'תשובה ומעשים טובים' וגם אמונה שהקב"ה בכבודו בעצמו מליץ יושר על האדם שמאמין בו - מדהים!!!!

 • 20.09 18:43

  כבוד הרב! יש לי כל כך הרבה מה לומר לכבודו; על ההרצאות האחרונות בפרט ההרצאה מאתמול ראשון לציון ('האם תשובה חלקית נחשבת תשובה' 19.09.2023), שמשמה אנחנו שואבים את הכוחות! ורואים: שיש עוד תקווה לתשובתינו!! ולמרות כל המפריעים לכבוד הרב ובפרט בתחילת השנה החדשה... - אנחנו לא נירא ולא נחת!!!

 • 19.09 12:52

  כבוד הרב! בהמשך להרצאת רבינו אתמול (שדרות 18-09-2023 'תקון המידות חובה') על תיקון המידות - ממה שהספקנו לשמוע, גם חשבתי על זה: שזוהי זכות משמים שהקב"ה שיודע עלינו הכל על כל פרט ופרט, שהוא בכבודו ובעצמו מתקן אותנו! ע"י הנסיונות, הבזיונות, והיסורים, ושע"י כל התגברות על היצר - אנחנו מקדשים שם שמים ממש בנסתר ובגלוי! ובכך מוכיח להשי"ת ואם ברבים - אז גם לכלל; שהוא ורק הוא - 'מגביה שפלים עד מרום!' "סומך נופלים וזוקף כפופים" וכמה עלינו לשמוח! אפילו שקשה - על ההזדמנות שנתנה לנו; לתקן ולשוב בתשובה, ע"י ההתגברות ותיקון המידות - ישתבח שמו לעד!

 • 19.09 11:52

  בוקר אור לרב היקר! גם לאחר עשרות רבות של צפייה בדברי הרב היקר, לא מותירות את העיניים יבשות מדמעה. לכל מי שהטיל ספק בהיבט ההומני והאמפתיה לאחר, קיבל בהספד זה (shofar.tv/videos/14673) תשובה (בהנחה שהוא אובייקטיבי). שיהיה יום נפלא! (ראה גם הכנסת ס"ת לע"נ ר' חיים נגר ז"ל shofar.tv/articles/14693).

 • 19.09 11:51

  אשריך כבוד הרב! כמה הכרת הטוב יש לך (shofar.tv/videos/14673) יה"ר שנזכה כולנו ללמוד ממידותיך - אמן! (וראה גם הכנסת ס"ת לע"נ ר' חיים נגר ז"ל shofar.tv/articles/14693).

 • 19.09 00:30

  הברכות שמתקיימות! הרב אמנון יצחק היקר! ברכת אותנו ב: 'שלום בית ופרנסה!' - ומשהו נפתח אצלנו; יום למחרת - מישהו שם לי 1,200 שקל בארנק! ועד היום לא הבנתי מי. ואף אחד לא ידע שברכת בפרנסה. ובשלום בית - הולך יותר טוב. אנחנו יותר רגועים ומכילים אחד את השני. (ברוך ה'!) הרב - תודה רבה! גם חמי הביא לנו רכב חדש - ב"ה! ואחותי הביאה 500 שקל - שזה נדיר! תודה ענקית ♡.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים