טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • למה אסור להתחתן עם גויה ו גוי מה הם לא בני אדם (גויים ונשואי תערובת במקסיקו)

למה אסור להתחתן עם גויה ו גוי מה הם לא בני אדם (גויים ונשואי תערובת במקסיקו)