טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • מה עדיף לללמוד כל היום תורה בחדר סגור או לעשות חסד ולעזור לאחרים (הוד השרון)

מה עדיף לללמוד כל היום תורה בחדר סגור או לעשות חסד ולעזור לאחרים (הוד השרון)

 הרב על הצונמי הנורא   משניות סוכה ד'