טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • אני חושבת שאפשר להיות צדיק גם בלי החיצוניות זה לא מה שקובע הרב עונה כהוגן (חדרה)

אני חושבת שאפשר להיות צדיק גם בלי החיצוניות זה לא מה שקובע הרב עונה כהוגן (חדרה)

 ככה צריך לחיות יהודי    כאילו הוא יצא ממצרים | הרב אמנון יצחק שליט"א