והעולה על רוחכם היו לא תהיה (חזק ומרטיט) - שופר
טוען...

והעולה על רוחכם היו לא תהיה (חזק ומרטיט)