טוען...

מה הכוונה במילות הקדיש יתגדל ויתקדש

 כל השערים ננעלים, חוץ משערי אונאה   זה לא ארבע2x2 - חלק ב 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578