טוען...

שיתוף מידת הדין ומידת הרחמים (ביאורים מהתפילה)

 צירוף של מידת הרחמים ומידת הדין   יש בטחון ויש בטחון - יב | הרב אמנון יצחק