טוען...

החפץ חיים מתרים מיטות לבית חולים

 עכשיו ורק עכשיו!   להיות אנשי אמת בפועל 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578