טוען...

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מברך את הרב אמנון יצחק שליט"א בענין הכשרות של 'מחפוד' ואומר שהיוצאים נגד הרב אמנון יצחק שליט"א טפשים ורשעים!

  פורסם בתאריך: 31.12.2019, 03:45 • מערכת שופר

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מברך את הרב אמנון יצחק שליט"א בענין הכשרות של 'מחפוד'

ואומר שהיוצאים נגד הרב אמנון יצחק שליט"א טפשים ורשעים!

 [שמיעת הקלטה]

הרב אמנון יצחק: עכשיו תגיד לי מה אמר רק הרב עובדיה, מה אמר, מה אמר, כשדיברת מה אמר, על מה הוא התרגז?…

ח"כ יצחק ועקנין: הוא התרגז על המקום! הוא, אמרתי לו: ככה וככה עושים וזה, הוא אמר לי: עכשיו תן לי לדבר איתו, עכשיו אדבר איתו מהחדר, מהחדר, לקח את הטלפון של החדר שנה, מהחדר, אמר לי: הנה הטלפון, פה תרים את הטלפון ותתקשר, התקשרתי, התקשרתי, ואחר כך חיכיתי עוד 10 איזה דקות אצלו שם בחדר.

הרב אמנון יצחק: כן.

ח"כ יצחק ועקנין: וכבר זה לא היה,

הרב אמנון יצחק: טוב.

ח"כ יצחק ועקנין: יצא לארוחת בוקר.

הרב אמנון יצחק: ומה הוא אמר, אמרת איזה פסוקים שהוא אמר, מה הוא אמר?

ח"כ יצחק ועקנין: אמר; מי שיכול? אדם צדיק! תן לי אותו, צריך לברך אותו יום ולילה על המעשים שלו!

וזה, ודיברתי איתו על אנגליה, וסיפרתי לו מה אתה עושה, אמר לי :… אשריו בשמים! מזכה הרבים! מזכה הרבים! מי יכול לדבר עליו בכלל? מי יכול להגיד עליו משהו? מי יכול לפגוע בו? זכות, זכות גדולה יש לו! כך הוא אמר בהתלהבות.

הוא אמר: עכשיו, עכשיו, שאני, אני רוצה לדבר איתו, ברגע הזה, ואתה חייב להשיג לי אותו, קודם כל לדבר איתו.

הרב אמנון יצחק: טוב, בסדר.

ח"כ יצחק ועקנין: ואז חיפשתי אותך מהחדר שינה.

הרב אמנון יצחק: אין טלפון אחר, איפה הוא כרגע הרב בעצמו?

ח"כ יצחק ועקנין: הרב יכול להיות בבית לומד, כן, אז תשיג אותו, תשיג אותו, תגיד לו: ש'הרב ביקש לדבר איתי, ואני לא הייתי בבית, ואני חוזר אל הרב, הרב חיפש אותי דחוף! הרב אמנון יצחק', תגיד לו ככה.

הרב אמנון יצחק: בסדר.

ח"כ יצחק ועקנין: אם לא הולך, הרב תודיע לי מיד, אני ינסה לעשות את ה...

הרב אמנון יצחק: בסדר גמור, אוקי.

ח"כ יצחק ועקנין: כל טוב.

הרב אמנון יצחק: תודה להתראות.

הרב אמנון יצחק: הלו ?

-          שלום רבי יצחק

הרב אמנון יצחק: שלום וברכה! שעה וחצי נשמה אני מנסה לצלצל …

-          הטלפון שלי פתאום התקלקל אני לא יודע מה יש לו, מחילה!

הרב אמנון יצחק: טוב.

-          אני מבקש מחילה.

הרב אמנון יצחק: מה קורה?

-          הנה כבוד הרב פה.

הרב אמנון יצחק: בסדר,

- וכבודו אחר כך לא יסגור, אני רוצה ברכה מכבודו.

הרב אמנון יצחק: מה השם ושם האמא?

-          טובה, הנה הרב רוצה את כבודו, אני לא יכול.

הרב אמנון יצחק: טוב.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הלו!

הרב אמנון יצחק: שלום כבוד…

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הא רבי אמנון! השם ישמרך ויחייך! אני רוצה לברך אותך;

הרב אמנון יצחק: אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: לחזק את ידך; אל תשים לב לכל האלה הטועים! לכל הטיפשים שרוצים להפריע לך, אין להם זכות! אין להם זכות להפריע לך.

הקב"ה אחראי עליך ישתבח שמו!

אני מברך אותך: שתזכה להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים לחיים טובים ולשלום, שנה טובה ומבורכת, 'ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לכם שלום', תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן ואמן.

הרב אמנון יצחק: אמן, ישר כח הרב, הרב…

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: חזק ואמץ!

הרב אמנון יצחק: הרב, יש לי רק בקשה אחת כבודו.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: כן.

הרב אמנון יצחק: יצא עכשיו מכתב, הם הוציאו מכתבים, הם מדברים נגדי, והם מנסים לפגוע ב'עולם התשובה'!

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: מי זה? מי זה? מי עושה?

הרב אמנון יצחק: הכשרות של הרב 'מחפוד', ויש עוד יהודי אחד 'גריידי' שיוצא במפורש ואומר; 'אני אפיל את אמנון יצחק ואת 'עולם התשובה' שלו!'

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: רבי אמנון, רבי אמנון!

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: תשמע בקולי, אל תתגרה עם הרב 'מחפוד', לא צריך, זה לא התפקיד שלך, 'רישך בקרירי, ורישא דרישך בחמימי', אלה הם 'הרבנים הראשיים' הם אחראיים על זה! אתה לא צריך להכנס לדברים האלה, לצאת נגדו - והוא יצא נגדך, זה לא יצא מזה דבר טוב, שמע בקולי; 'שב ואל תעשה עדיף'. בכל אופן, תרים לו טלפון ותגיד לו; 'שלום, שנה טובה,  וחתימה טובה', זה הכל, וגמרנו, יותר לא לדבר מהדברים האלה, מטוב ועד רע.

גם בני, זה אברהם יוסף, הרב של חולון, היה גם כן היה מתגרה, ואני אמרתי לו מוסר, שלא יעשה ככה, זה לא התפקיד שלו, מה הוא איכפת לו ממנו?

יש 'רבנים ראשיים' הם אחראיים! הם יתנו את הדין!

 מה, מה הוא צריך? כל אחד ואחד יכנס לזה, ואחר כך בסוף יהיה שונאים …חס ושלום!

אומרים: שיש אנשים בריונים גם כן רוצים להכות! רוצים לעשות…

למה צריך להכנס לזה? זה לא הדרך.

תשמע בקולי, אני אוהב אותך! רוצה שהקב"ה יעזור לך, ותוכל להכניס עוד אנשים תחת כנפי השכינה!

הרב אמנון יצחק: אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: ולכן, אל תכנס לדבר הזה, תשאיר את הדבר הזה.

הרב אמנון יצחק: טוב הרב, הרב בסדר, עכשיו רק בקשה אחת; כבודו יוכל רק לכתוב שלא יוציאו עלי לעז אנשים וזה?

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: חלילה וחס! מי יוציא עליך? טיפשים! אף אחד לא ישים אליהם לב, וגם אתה לא תשים להם לב. "כי עמך השם אלהיך בכל אשר תלך!". חזק ואמץ!

הרב אמנון יצחק: חזק וברוך הרב,

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הקב"ה יברך אותך!

הרב אמנון יצחק: אמן אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שנה טובה,

הרב אמנון יצחק: שנה טובה.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, גמר חתימה טובה,

הרב אמנון יצחק: אמן אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: כל טוב,

הרב אמנון יצחק: כל טוב.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שלום שלום,

הרב אמנון יצחק: שלום וברכה הרב.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 30.01 15:01

  שלום למזכי הרבים "שופר", תודה, רציתי רק לומר כמה מילים טובות; אני מאוד התחזקתי בזכות הרב שיחיה. אני זוכרת את הרב מאותה תקופה שהרב הפיץ אמונה באופן לא נורמאלי. זה היה קריטי בשבילי אותה תקופה שבה הרב הפיץ קלטות שמע ווידאו. והיינו רואים את הקלטות וידאו במקום לראות סרטים - הרגשנו אז שהיה לנו משהו עם תוכן מהפנט לצפות בו - כולם ביחד וכולם מתחזקים, היינו בגיל של נערות, זה יצר פנייה חדה תרבותית לי ולעוד נערים ונערות ועוד מבוגרים בתקופה בה הייתי נערה. הייתי נוכחת מאוחר יותר לשאלה ששאלה אשה שעבדתי אצלה את הרב: 'למה קורים לה אסונות כאלה וכאלה?' האסון האחרון היה שריפה של הילדה, ממים רותחים! לא עלינו, ואני הייתי נוכחת לאסונות במסגרת התנדבות. אז היא חיכתה בקוצר רוח להכוונה כלשהי, היא אשה אלמנה והרב ענה לה: 'ששרפה קשור לחילולי שבת!' - זה היה ממש נכון - בגלל שבדיוק היא התחילה לחלל שבת בסתר והיא הופתעה מהיכולת של הרב לקלוע, זה אינטואיציה נכונה מהקב"ה. וזה היה מתוך משבר קשה, יתכן שנמנעה מזה אח"כ... דבר נוסף - אני גרה בראש העין, אז הלכתי פעם להרצאה של הרב כדי לבקש ברכה לאבי שעבר באותם דקות ניתוח לב, נתתי לרב פתק, שמחתי כ"כ לראות שהרב בירך מהלב את אבי למרות שהיו הרבה אנשים סביבו שהעסיקו אותו. ב"ה באורח פלאי - הכל עבר כ"כ חלק! הגוף החלים ללא שום בעיה, ישתבח שמו!! כפי שהרב בודאי ראה - האידיאלים שלי שונים במשהו... מהאידיאלים של הרב, הקשורים לציונות בארץ, אך אני מתייחסת לצדקות ולגדלות לפי הכוונות. ולא שוכחת את יוזמת הקודש של הרב שלא נראתה כמוה מעולם, והיא יחודית לרב. עצם הרצון האצילי - הוא בעצמו קידוש השם עצום. וכשהכוונות טובות אז גם יוצאים מכך דברים טובים ב"ה. שנתבשר בשורות טובות

 • 12.01 01:13

  תודה רבה השיעור אל גמילות חסדים עשה לי סדר בבלגן שהיה לי כעס אל אישתי שאני בדרך כלל שוטף כלים ושוטף את הבית לכבוד שבת אחרי הרצאה הזאת אני מבין שהקדוש ברוך הוא. רוצה לנסות אותי אם אני יעשה חסד גם בבית דבר שלא ידעתי חשבתי שזה קללה בשבילי הבושה שהיה לי מאנשים היום כבר אחרת אני עושה את זה בכייף למרות הקושי הרב.

 • 12.01 01:13

  תודה והוקרה לרב שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א. כמה שאני צופה בסרטונים של הרב, אני מתמלא בהערכה לכבוד הרב, יותר ויותר. כבוד הרב הוא האוצר של בורא עולם. הס"מ, נלחם ברב, ושולח אנשים פגומים ומלאים בחטאים, ללא יראת שמים, שפוערים את פיהם כנגד הרב, וכל זה עצת הס"מ, כדי למנוע טוב מעם ישראל. הרב לא נלחם בהם, אלא בס"מ

 • 12.01 01:13

  תודה לרב שלום וברכה לכבוד הרב היקר שליט"א. כבוד הרב, עם ישראל אוהבים אותך. אתה מחזק אותנו, ומקרב אותנו לבורא עולם! מציל אותנו מהגיהנום, ומזכה אותנו בחיים נצחיים! הס"מ יעשה הכל, להחליש את דעת הרב, עלמנת שהרב יחלש במעשיו הטובים! ה" ישמור את רבנו, שלא ישים ליבו לכל שלוחי הס"מ, ויחזקהו-להשיב בתשובה, את כולנו.

 • 12.01 01:09

  כבוד הרב  שליטא, ראשית ההרצאות שלך מושלמות!! תמיד שומעת יום אחרי כי אצלינו השעות הפוכות.. ממש תודה על ההרצאות המעלפות שלך ,קצת מקנאים בכל מי שגר כרגע בארצות הברית שאתה נמצא שם אז בוודאי שכולם מצפים לחזרתך במהרה .  תודה רבה על ההרצאות המדהימות שלך . כוחה של תפילה הרצאה שצריך לשמוע יותר מפעם ..כל הרצאה מהממת יותר מהשניה ..תמיד אומרת זהו זה ההרצאה הכי מושלמת שייש ואז מגלה שייש יותר מושלמת איזה כיף לנו . השם ישמור אותכם ברכה והצלחה תמיד . מעדכנת שגם באילת מוצאים דברים מוזרים באוכל ..בוררת בורגול ויש שם משהו לא ברור . ברוך השם שלמדת אותנו לבדוק הכל . ברכה והצלחה בכל  . אי שם מאילת :)

 • 12.01 01:09

  יישר כח ענק לרב היקר! דרשה מאוד מרתקת ומעניינת עם המון אנרגיות מדהימות. אני מאחל לרב היקר, בעזר השם ברוך הוא רפואה שלימה ברמח איברים ובשסה גידים במהרה. אוהב אותך!!!

 • 12.01 01:09

  הרב,שמעתי את השיחה בטורונטו והיא ממש חיזקה אותי והתחלתי להתפלל כמו שהרב אמר ופשוט כל היום אני ממש מחכה לתפילה תודה רבה הרב.

 • 12.01 01:09

  ריגשת אותי במיוחד עברתי ניתוח הבוקר בהרדמה מלאה וניתוח שהיה אמור לקחת שעה לקח בס״ד מעל שעתיים וחצי ובע״ה בהצלחה היה ממש חסדי השם להראות לי בנס גלוי שיש השגחה פרטית ממש וזאת בזכות התוכן שהרב אמר עכשיו על יוסף שכך נוהגים אשתי ואני ונוהגים לומר תמיד שהשם איתנו אשריך רבינו שכיוונו לדעתו 🙌💐

 • 12.01 01:09

  תבורך מפי עליון כבוד הרב על מסירות נפשך ובאהבת ישראל לכלל ולפרט זה מעל הטבע ולא מובן מאליו זה סיעתא דשמיא שכבוד הרב אמנון יצחק שליט״א זכה זוכה ויזכה מבורא עולם יתברך וישתבח שכל מילה ,תיבה , תנועה, הארה והערה מיועדת ונשמעת בהשגחה פרטית נפלאה ליעדה לכל ברי המזל בעולם שזוכים ללב פועם לאוזן קשבת ועין רואה את כבוד הרב המוסר את דברי תורתנו הקדושה בחן בנועם ובטוב טעם יהי רצון שכל ברכותיו של רבנו יתקיימו לטובה ולברכה חזק וברוך ואין סוף תודות ורגשי הכרת הטוב על הכל מכל כל

 • 12.01 01:09

  רציתי לומר לרב , שההרצאות האחרונות מחזקות ונוגעות ללב , תודה רבה על כל מה שהרב עושה למעננו. ה' ישמרכם ויחזקכם🙌🙌

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת