טוען...

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מברך את הרב אמנון יצחק שליט"א בענין הכשרות של 'מחפוד' ואומר שהיוצאים נגד הרב אמנון יצחק שליט"א טפשים ורשעים!

  פורסם בתאריך: 31.12.2019, 03:45 • מערכת שופר

הרב עובדיה יוסף זצ"ל מברך את הרב אמנון יצחק שליט"א בענין הכשרות של 'מחפוד'

ואומר שהיוצאים נגד הרב אמנון יצחק שליט"א טפשים ורשעים!

 [שמיעת הקלטה]

הרב אמנון יצחק: עכשיו תגיד לי מה אמר רק הרב עובדיה, מה אמר, מה אמר, כשדיברת מה אמר, על מה הוא התרגז?…

ח"כ יצחק ועקנין: הוא התרגז על המקום! הוא, אמרתי לו: ככה וככה עושים וזה, הוא אמר לי: עכשיו תן לי לדבר איתו, עכשיו אדבר איתו מהחדר, מהחדר, לקח את הטלפון של החדר שנה, מהחדר, אמר לי: הנה הטלפון, פה תרים את הטלפון ותתקשר, התקשרתי, התקשרתי, ואחר כך חיכיתי עוד 10 איזה דקות אצלו שם בחדר.

הרב אמנון יצחק: כן.

ח"כ יצחק ועקנין: וכבר זה לא היה,

הרב אמנון יצחק: טוב.

ח"כ יצחק ועקנין: יצא לארוחת בוקר.

הרב אמנון יצחק: ומה הוא אמר, אמרת איזה פסוקים שהוא אמר, מה הוא אמר?

ח"כ יצחק ועקנין: אמר; מי שיכול? אדם צדיק! תן לי אותו, צריך לברך אותו יום ולילה על המעשים שלו!

וזה, ודיברתי איתו על אנגליה, וסיפרתי לו מה אתה עושה, אמר לי :… אשריו בשמים! מזכה הרבים! מזכה הרבים! מי יכול לדבר עליו בכלל? מי יכול להגיד עליו משהו? מי יכול לפגוע בו? זכות, זכות גדולה יש לו! כך הוא אמר בהתלהבות.

הוא אמר: עכשיו, עכשיו, שאני, אני רוצה לדבר איתו, ברגע הזה, ואתה חייב להשיג לי אותו, קודם כל לדבר איתו.

הרב אמנון יצחק: טוב, בסדר.

ח"כ יצחק ועקנין: ואז חיפשתי אותך מהחדר שינה.

הרב אמנון יצחק: אין טלפון אחר, איפה הוא כרגע הרב בעצמו?

ח"כ יצחק ועקנין: הרב יכול להיות בבית לומד, כן, אז תשיג אותו, תשיג אותו, תגיד לו: ש'הרב ביקש לדבר איתי, ואני לא הייתי בבית, ואני חוזר אל הרב, הרב חיפש אותי דחוף! הרב אמנון יצחק', תגיד לו ככה.

הרב אמנון יצחק: בסדר.

ח"כ יצחק ועקנין: אם לא הולך, הרב תודיע לי מיד, אני ינסה לעשות את ה...

הרב אמנון יצחק: בסדר גמור, אוקי.

ח"כ יצחק ועקנין: כל טוב.

הרב אמנון יצחק: תודה להתראות.

הרב אמנון יצחק: הלו ?

-          שלום רבי יצחק

הרב אמנון יצחק: שלום וברכה! שעה וחצי נשמה אני מנסה לצלצל …

-          הטלפון שלי פתאום התקלקל אני לא יודע מה יש לו, מחילה!

הרב אמנון יצחק: טוב.

-          אני מבקש מחילה.

הרב אמנון יצחק: מה קורה?

-          הנה כבוד הרב פה.

הרב אמנון יצחק: בסדר,

- וכבודו אחר כך לא יסגור, אני רוצה ברכה מכבודו.

הרב אמנון יצחק: מה השם ושם האמא?

-          טובה, הנה הרב רוצה את כבודו, אני לא יכול.

הרב אמנון יצחק: טוב.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הלו!

הרב אמנון יצחק: שלום כבוד…

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הא רבי אמנון! השם ישמרך ויחייך! אני רוצה לברך אותך;

הרב אמנון יצחק: אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: לחזק את ידך; אל תשים לב לכל האלה הטועים! לכל הטיפשים שרוצים להפריע לך, אין להם זכות! אין להם זכות להפריע לך.

הקב"ה אחראי עליך ישתבח שמו!

אני מברך אותך: שתזכה להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים לחיים טובים ולשלום, שנה טובה ומבורכת, 'ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לכם שלום', תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן ואמן.

הרב אמנון יצחק: אמן, ישר כח הרב, הרב…

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: חזק ואמץ!

הרב אמנון יצחק: הרב, יש לי רק בקשה אחת כבודו.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: כן.

הרב אמנון יצחק: יצא עכשיו מכתב, הם הוציאו מכתבים, הם מדברים נגדי, והם מנסים לפגוע ב'עולם התשובה'!

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: מי זה? מי זה? מי עושה?

הרב אמנון יצחק: הכשרות של הרב 'מחפוד', ויש עוד יהודי אחד 'גריידי' שיוצא במפורש ואומר; 'אני אפיל את אמנון יצחק ואת 'עולם התשובה' שלו!'

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: רבי אמנון, רבי אמנון!

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: תשמע בקולי, אל תתגרה עם הרב 'מחפוד', לא צריך, זה לא התפקיד שלך, 'רישך בקרירי, ורישא דרישך בחמימי', אלה הם 'הרבנים הראשיים' הם אחראיים על זה! אתה לא צריך להכנס לדברים האלה, לצאת נגדו - והוא יצא נגדך, זה לא יצא מזה דבר טוב, שמע בקולי; 'שב ואל תעשה עדיף'. בכל אופן, תרים לו טלפון ותגיד לו; 'שלום, שנה טובה,  וחתימה טובה', זה הכל, וגמרנו, יותר לא לדבר מהדברים האלה, מטוב ועד רע.

גם בני, זה אברהם יוסף, הרב של חולון, היה גם כן היה מתגרה, ואני אמרתי לו מוסר, שלא יעשה ככה, זה לא התפקיד שלו, מה הוא איכפת לו ממנו?

יש 'רבנים ראשיים' הם אחראיים! הם יתנו את הדין!

 מה, מה הוא צריך? כל אחד ואחד יכנס לזה, ואחר כך בסוף יהיה שונאים …חס ושלום!

אומרים: שיש אנשים בריונים גם כן רוצים להכות! רוצים לעשות…

למה צריך להכנס לזה? זה לא הדרך.

תשמע בקולי, אני אוהב אותך! רוצה שהקב"ה יעזור לך, ותוכל להכניס עוד אנשים תחת כנפי השכינה!

הרב אמנון יצחק: אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: ולכן, אל תכנס לדבר הזה, תשאיר את הדבר הזה.

הרב אמנון יצחק: טוב הרב, הרב בסדר, עכשיו רק בקשה אחת; כבודו יוכל רק לכתוב שלא יוציאו עלי לעז אנשים וזה?

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: חלילה וחס! מי יוציא עליך? טיפשים! אף אחד לא ישים אליהם לב, וגם אתה לא תשים להם לב. "כי עמך השם אלהיך בכל אשר תלך!". חזק ואמץ!

הרב אמנון יצחק: חזק וברוך הרב,

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הקב"ה יברך אותך!

הרב אמנון יצחק: אמן אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שנה טובה,

הרב אמנון יצחק: שנה טובה.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, גמר חתימה טובה,

הרב אמנון יצחק: אמן אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: כל טוב,

הרב אמנון יצחק: כל טוב.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: שלום שלום,

הרב אמנון יצחק: שלום וברכה הרב.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת