טוען...

להשתתף בצרכי ציבור

 בית מדרש "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 06.02.2016, שעה: 19:51

הורדת MP4 הורדת MP3


"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

במדרש תנחומא מביא את הפסוק במשלי כ"ט, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה, מלכה של תורה במשפט שהוא עושה מעמיד את הארץ. ואיש תרומות יהרסנה, אם משים אדם את עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזוית הבית, ואומר, מה לי בטורח הציבור, מה לי בדיניהם, שלום עלייך נפשי, הרי זה מחריב את העולם הוי ואיש תרומות יהרסנה.

אז המדרש מביא את הפסוק הזה, מלך במשפט יעמיד ארץ, מי זה מלך? מלכה של התורה. מאן מלכי רבנן, תלמידי חכמים אמיתיים הם נקראים מלכים, מלכה של התורה במשפט הוא עושה ומעמיד ארץ. אבל איש תרומות יהרסנה, למה? מה יש לתרומה? תרומה לא אוכלים, אז משליכים אותה בזוית עד שיבוא הכהן ויתנו לו. אם אדם משים עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזוית של הבית, וגם הוא מניח את עצמו בזוית ואומר מה לי בטורח הציבור, מה לי בדיניהם, מה לי להתערב, מה אכפת לי מכולם, שלום עלייך נפשי, אני חי את החיים שלי, תן לי לחיות בשקט, עזוב אותי מכולם, הרי זה מחריב את העולם. על זה נאמר "איש תרומות יהרסנה".

מעשה ברבי אסי, כשהיה מסתלק מן העולם נכנס בן אחותו אצלו, מצאו בוכה, אמר לו רבי, מפני מה אתה בוכה? יש תורה שלא למדת ולימדת? הרי תלמידיך יושבים לפניך, יש גמילות חסדים שלא עשית? ועל כל מידות שהיו בך היית מתרחק מן הדיינים, ולא נתת עצמך להתמנות על צרכי ציבור, כל אלה יתרונות ומעלות שמצא בו, ואמר לו אז על מה אתה בוכה? אמר לו בני, עליה אני בוכה, שמא אתן דין וחשבון על שהייתי יכול לעשות דיניהם של ישראל, כל זה על הפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

אז יש לנו לימוד נפלא מכאן, שהרי רבי אסי היה שקדן נפלא כל ימיו בתורה, כמו שאומר בן אחותו, יש תורה שלא למדת? יש תורה שלא לימדת? הרי תלמידיך יושבים לפניך, ולא רק שעסק בתורה אלא גם בגמילות חסדים, ושאל אותו, יש גמילות חסדים שלא עשית? וגם מה שהוא התרחק מלהתמנות על הציבור, זה היה מהמידות הטובות שלו, כמו שאמר בן אחותו. הלשון הוא, ועל כל מידות שהיו בך היית  מתרחק מן הדיינים, ולא נתת עצמך להתמנות על צרכי ציבור. אז זה מידות טובות שמצא בו בן אחותו, בכל זאת פחד רבי אסי עד לבכי לפני מותו, מזה הוא חושש. שמא יתן דין וחשבון על זה שלא עשה דיניהם של ישראל, לא כל בן אדם ראוי להיות דיין, אבל מי שהגיע למדרגה זו פחד רבי אסי שמא יתבעו אותו על הדבר הזה.

מזה למדים עד כמה גדולה החובה להשתתף בצרכי ציבור ולעשות לטובת הכלל. לא להסתפק רק בעשיית צדקה ומעשים טובים לעצמו, לצאת ידי חובה, אלא להשתתף בצרכי ציבור, לעזור לציבור, להכיר להם את האמת, לפרסם את האלוקות, כפי שהתורה מבקשת, ואין לך לעשות טובה יותר גדולה מזו, אז לא להסתפק לצאת ידי חובה על ידי עשיית צדקה ומעשים טובים לעצמו, קל וחומר אם אדם מתרשל להשתתף בעניני הכלל מחמת עצלות ויאמר שלום עלייך  נפשי, עליו נאמר שהוא מחריב את העולם, ואיש תרומות יהרסנה, אבל מי שמשתתף בדיני ישראל ועניינם, עליו נאמר "מלך במשפט יעמיד ארץ", אז מה כתוב פה? משתתף בדיני ישראל וענינם, אז זה לא רק להיות דיין ולשבת בבית דין, אלא ללמד אותם את הדינים, את האיסורים שצריך להתרחק מהם והמצוות שצריך לעשות, זה נקרא שאתה משתתף בדינים של ישראל, להעמיד אותם על הדין שידעו מהו הדין, כדי שיזהרו מלעבור על איסור ולא יצטרכו לעמוד בפני בית דין. בין שלמטה ובין שלמעלה. זה נקרא מלך, מלה של תורה. הוא רוצה שהתוה תחדור בעצמות, כמו שאומרים, של כלל ישראל, כדי שידעו להזהר מלעשות עבירות חלילה. וזה נפלא הדבר למי ש מתבונן בזה, שאדם אפילו פשוט יכול להשתתף בכלל הציבור, יכול לעשות טובות לכלל הציבור על ידי פרסום דברי תורה, הפצתם, כל עניני התורה נגישים היום לכל אדם למי שמעוניין לקבל וגם מי שלא מעוניין, מי שרוצה לזכותו זוכה, אפילו שהוא לא נהנה מן הדברים, לא מעוניין בהם, אפילו מוחה כנגדם, אתה זוכה. כמו אלה שמפיצים את נושא הכשרות, הענין של האיסור החמור של נבלות וטרפות.

בעל הטורים מביא לדוגמא שלמה כתוב "לכלב תשליכון אותו" כתוב באות נ', אפשר היה לכלב תשליכו אותו, שכל נבלה וטריפה שאתה מוצא בשדה לכלב תשליכו אותו, אז למה צריך לכתוב  תשליכון? הוא אומר שצריך להרחיק נבלה מן העיר חמישים אמה, חמישים אמה זה עשרים וחמש מטר. אז לכן התורה רמזה את הדין הזה בלשון תשליכון, שהנ' סופית שהיא מנין חמישים בא ללמד על הדין שלהרחיק נבלה מן העיר חמישים אמה שזה עשרים וחמש מטר.

מכאן שהאומר, אני הולך לחתונה, ואני לא אוכל נבלות וטריפות, אני לא אוכל, ומה עם להרחיק עשרים וחמש מטר מהנבלות שיש בחתונה? נו, על זה בא בעל הטורים ואומר שצריך להרחיק מהעיר, אז כל שכן שאתה לא תכנס בתחום הנבלה והטריפה.

ז"א, אנחנו רואים שהנה, דבר תורה אחד כבר יכול להרחיק אנשים מדבר האסור וכו'. ז"א שאתה תבוא לכתחילה למקום כזה, ודאי שבידך למנוע את הדבר.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 19.05 17:27

  מה ששמחה יכולה לעשות 🙂 סוכנות ידיעות טורקית מדווחת כי המסוק עליו היה ראיסי התרסק.

 • 19.05 17:27

  כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי נראה לי ברוך השם בזכות סדרת שיעורי השמחה שהכנסת בעם ישראל (shofar.tv/videos/17172) חיסלת את נשיא אירן 😁 ("כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'" אמן (שופטים ה, לא).

 • 19.05 11:36

  מרגש לצפות כל פעם איך הרב שליט"א במשך השנים ב"ה מגיע אל האנשים הפשוטים כמו הבעל שם טוב הקדוש (זיע"א) להאיר עיניהם ולהתקרב לאבינו שבשמים צריך להיות עיוורים לתופעה המדהימה הזו!

 • 19.05 05:25

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים!!!!! התעלות 'בנבל עשור זמרו לו' (shofar.tv/videos/17172) מרגש כל קטע! השירה כמה היא גבוהה ממש נותן מוסר השכל רק לזמר ולשיר לה' וחס ושלום לא לדבר לשון הרע ולהיות במחלוקת שזוהי השנאת החינם עכשיו מובן למה השירה הצילה את דוד המלך ומצילה מהאויבים ומקרבת אותנו לה' יתברך ביותר אני כל כך מודה לרב עוד פעם שזכיתי להגיע לכותל ולשיר לה' 3 ימים רצוף מתוך ספר התהילים שיותר מכל ישועה זו התעלות רוחנית ועכשיו אחרי השיעור הזה מובן הערך והמשמעות הגדולה לנו ולעם ישראל חזק וברוך💪

 • 18.05 21:56

  תודה כבוד הרב על השיעורים והדברי תורה ב"ה מתחילים להרגיש את עונג שבת כבר מלשמוע את הרב שבת שלום כבוד הרב.

 • 18.05 21:55

  כבוד הרב ב"ה שיעורים מהממים מרגישים רוחניים✈️ אתה שר ואנחנו שרים איתך אנו מסדרים שולחן ותוך כדי השיעור איתך יחד... בזריזות ושמחה. נהנים כל פעם מחדש... שמחה אמיתית ואת פניתך לצבא: 'גלנט - תבקש שישירו 'שירת הים' 😂😂😂!' ואי הרב איזה מצחיק וכיף לשמוע אותך שיהיה שבת שלום ומבורך (אמן) אין עליך☀️✨🌸🌻💐.

 • 18.05 21:54

  כבוד הרב שיעור חזק ביותר💪 'לך אכול בשמחה לחמך' (shofar.tv/videos/17171) החידושים על עניין האכילה בשמחה והסיפור על רפואת אימו ז"ל בזכות הברכה שבזכותו גם זכיתי ללמד הורי לברך על השתיה מדהים שבת שלום ומבורך🌹

 • 17.05 11:15

  לרבינו הקדוש שלום וברכה. אני אשת נ. א. הי"ו מודה לה' יתברך ששלח לנו אותך שליח נאמן ועבד נאמן של בורא עולם. על העצה ששלחת לנו "לשמוח לשמוח לשמוח" בזמן הכי קריטי עם הבן שלנו בבית חולים בזמן ניתוח בעין ואחרי ניתוח (לתפ"ץ). מאז ב"ה אנחנו משתדלים יותר להתחזק באמונה בטחון ובשמחה ולא מפסיקים לשיר את השיר: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה". מאז המקרה אני לא מפסיקה לספר את העצה של רבינו לעוד הרבה אנשים במושב וכל מי שסובב אותנו אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית של ה' יתברך הטוב ואב הרחמן ששומע תפילה וברכה של צדיק כמו רבינו הקדוש אנחנו משפחת אברהם מברכים את רבינו ומשפחתו והמורחבת לו: יה"ר שכל השפע הטוב ירד עליכם מעולמות עליונים ושהאור הגנוז יאיר בביתכם כל הברכות יחולו על ראשכם תבורכו בחזרה מפי עליון (אמן) שמחים ומאושרים בכל מה שאנחנו יונקים מההרצאות המחזקות תודה אלפי פעמים ויה"ר שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל (אמן).

 • 17.05 10:10

  בוקר אור לרב היקר! תודה רבה על הכל בדגש על כיווץ ההרצאות 2022-2023 האחרון שהופץ (shofar.tv/videos/17157). באופן אישי, אני מאוד רגיש ללקטי ההרצאות וברוך השם יתברך שמו לעד זכיתי לשמוע את כלל הלקטים במעלה הדרך שמופיעים באתר ׳שופר׳, וללא ספק יש לכולם ערך עצום בקבלת מנה עשירה - על אף שהיא מצומצמת יחסית לתכנים המלאים (קיימת נגישות ואפשרות לכל אדם שמעוניין להעמיק)!!! יישר כח עצום ושוב תודה מעמקי ליבי לרב היקר ולכל העוסקים בעשייה הנפלאה והקדושה הזו!!! שבת שלום ומבורך לרב היקר!!!

 • 17.05 10:09

  שלום כבוד הרב. בזכות הדרשות של הרב על השמחה, ברוך השם התחלתי להיות בשמחה, משתדל מאד! הלכתי לקניות לכבוד שבת בשמחה, רואה אותי אחד המוכרים שאני הולך וחוזר ואני שמח - הוא כל כך שמח לראות אותי שמח, אז הוא שבח אותי שאני שמח, ואז הוא שאל אותי: 'איך שאתה כזה שמח?' אמרתי לו: 'זה בזכות הרב אמנון יצחק שבשעורים של עכשיו מדבר על השמחה!' (shofar.tv/videos/17167) אז הוא לקח את המספר (02-3724787) והתחיל להקשיב. תודה רבה לרב על השמחה!!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים