טוען...

שלווה ועמלן של צדיקים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 17.11.2013, שעה: 17:14

הורדת MP4 הורדת MP3


"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", אמרו ז"ל, ביקש יעקב לישב בשלוה, "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", חכמים ז"ל אומרים ביקש יעקב לישב בשלוה, אמר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה? לא מספיק כל השכר שמחכה להם שם עוד הם רוצים לנוח, לשבת בשלוה בעולם הזה? ככה אומרים חכמים ז"ל. נו, אבל זה לא מובן, וכי אתו מגברא דלית לקבאי - וכי הוא מבקש יעקב אבינו שלוה ממי שאין לו אפשרות לתת? ממלך מלכי המלכים הקב"ה קבאי - הוא דורש ומבקש מהקב"ה, מה הבעיה? וכי לית ליה להקב"ה לתת לצדיקים גם בעולם הזה? וכי לאכול מפריה הוי בעי, ומה הוא רוצה לאכול ענבים, שוקולדים, מה הוא רוצה? ביקש לישב בשלוה כדי שיוכל לעסוק בתורה יותר, אחרי כל הצרות שהוא עבר, והוא רוצה להיות פנוי לעבודתו יתברך. 
והנה יעקב אבינו ע"ה סבל כבר הרבה, 14 שנה למד בבית מדרשו של עבר, 14 שנה רצופות בלי הפסק רגע לפני המפגש עם לבן הארמי כי הוא הולך לאבוהון דרמאי, אבא של הרמאים הוא הולך להפגש איתו ולשהות במחיצתו, אז צריך להתכונן 14 שנה ללמוד תורה לפני שמגיעים אליו, כדי שיוכל להגיד בסוף "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". ובבית מדרשו של עבר הוא לא שכב כלל, הוא לא שכב על מיטה לישון, כמו שכתוב "וישכב במקום ההוא ויחלום חלום" רק שם הוא שכב. 14 שנה שלמד בבית עבר לא שכב כלל, וגם כאן כשהוא שכב הכריות שלו היו אבנים, "וישם אבנים מראשותיו", ובבית עבר לא שכב כלל אפילו על אבנים, הישוער עמל כזה לייגע את מחשבתו בעיון גדול 14 שנים רצופות, לא ארבע שעות כל יום, 14 שנים רצוף! עשרים שנה היה בבית לבן, רבן של הרמאים והיה אצלו עבד עשרים שנה, כמו שנאמר "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיני" ורימה אותו עשרת מונים, ומחליף משכורתו כל הזמן, ומשקר אותו ומרמה, והוצרך להתרחק מבית אביו, איזה בית? בית של מלכים, בית שמלאכים נכנסים ויוצאים בו, והוצרך לגלות מבית גדול של יותר ממלך והוא בן בנו של אברהם אבינו ע"ה, נשיא אלקים אתה בתוכנו כל העולם מוקיר ומעריך, ולהיות עבד עשרים שנה בביתו של הרמאי לבן הארמי, בית של רשע מרושע. אח"כ הפחד מעשיו, הפחד מעשיו שבא אליו עם 400 ראשי גייסות, אח"כ "ויאבק איש עמו" מי נאבק איתו - מלאך, הס"מ, שרו של עשיו, נו אז מה העוול אם הוא מבקש אחרי זה קצת לנוח? הרי כל המתנדבים שעבדו פה אחרי כמה פעולות ביקשו לנוח, לקחת סיגריה, לשתות קפה, זה לכאורה טבעי, לא? כל כמה דקות קפה וסיגריה קפה וסיגריה, והוא אחרי עשרות שנים מבקש לנוח קצת בשלוה, הקב"ה אומר לו מה? אתה רוצה לנוח? אתה רוצה שלווה? לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שהם עוד רוצים לישב בשלוה בעולם הזה, אתה רוצה לעלות לעשן סיגריה? פשששש איייי. לא מספיק לך השכר של מה שתקבל על ההתנדבות שבאת מיבנה, תגיד אתה עוד רוצה סיגריה? אתה מחליף את העולם הבא בסיגריות? בעשן? יבבי. 
לאדם קרוץ מחומר יראה כי הצרות של עולם הזה צרות הנה, והכל מחמת שלא ראה צרות יותר גדולות, כל אחד אומר איזה צרה צרורה, אתה לא יודע מה שקרה לי היום, נתקעתי עם האוטו, כל מיני שטויות קשקושים, איזה צרה צרורה, זה רק בגלל שלא ראו צרות גדולות. וגם הטוב של עולם הזה ידמה לו כי טוב הוא, והכל מחמת שלא ראה טובה יותר. אבל הקב"ה שהוא יודע מהן צרות של עולם הבא והוא יודע מה הם טובות של עולם הבא, כמו שאמרו חכמים ז"ל, תשמעו טוב, כל הנביאים, כל נבואות הנחמה והישועה מה שאמרו הנביאים, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לעושה פרקמטיא לתלמיד חכם, כל ההבטחות מה שמבטיחה התורה שיהיה באחרית הימים זה רק לאלה שעוזרים לתלמידי חכמים, לא לתלמיד חכם עצמו, לתלמיד חכם עצמו מה שמגיע לו שכר עין לא ראתה גם לא הנביאים, רק אלה שעוזרים לתלמידי חכמים כל ההבטחות של כל העולם עם כל העינוגים שיהיו זה רק לאלה שעוזרים לתלמידי חכמים, שעושים פרקמטיא לתלמיד חכם, עושים בעבורו מלאכה בשביל שהוא יוכל לשבת ולעסוק בתורה ולעשות את שליחותו בעולם הזה. איייי.
אז אחרי כל תוקף הידיעות שידעו הנביאים בעולם הבא, אין ידיעתם נחשב כפי מה שהוא. לא יודעים, כל מה שיהיה לא יודעים כהוא זה לעומת האמת הברורה מה שיהיה. אז כל זה זה רק לאלה שמסייעים לתלמידי חכמים. 
טובות עולם הזה ורעותיו זה לא יותר מרגע, כלום, אני מכיר פה מישהו שחשש לחייו וכבר השלים עם זה שיחסלו אותו והכל וכו' וכו' ונגמר ואין לו צ'אנס וזהו, ויתר כבר על הכל בגלל שיש לו חוב בשוק האפור וכו' וכו', זהו, אבוד, נגמר, ראה שחור, זהו, כבר מובילים אותו לקבר לבפנים, שיחת טלפון אחת הבהירה לו שהדברים הם בכלל לא ככה ושום דבר, שום כלום, חי בדמיונות, מצייר לו ציורים, אם אדם היה מצייר לו את הציורים בהפוך, כמה שכר יגיע לו על כל פעולה קטנה וכו' וכו', פשששש איפה הוא היה מגיע, אבל אנשים צעירים תמיד הפוך. 
טובות העולם הזה ורעותיו הם לא יותר מרגע, ואם כן יפה אמר הקב"ה שרק הוא יודע את עוצם העונג של עולם הבא בכמות בלי הפסק. וגם יודע את איכות הטוב בלי תכלית, וכי לא כדאי לסבול נשיכה של זבוב או עקיצה של יתוש בשביל שכר עצום ונורא מאד שגם הנביאים לא ראו? לא כדאי? כל הצרות זה נשיכה של זבוב ועקיצה של יתוש, קשקוש בגרוש, לעומת השכר שמצפה לבן אדם. והנה מלבד שכר של עצם המצוה הנורא, אז יותר נורא השכר מי שעושה מצוה בעמל, שהוא בא אחרי שעות העבודה להתנדב לבנות בית כנסת בית מקדש מעט, אחרי שהוא עייף והוא עבד שמונה תשע שעות, אחרי זה הוא בא ויושב פה עוד חמש שעות, יחביבי כמה שכר מגיע לו על כל רגע ורגע. הסחורה שאדם יגע עליה עד שמשיגה אינו נוטל ממנה רווח כשאר סחורות, כפול ומכופל לפי העמל להשיג אותה. דבר שקונים במדף אז יש לזה מחיר מדף, אבל דבר שצריך לעמול, להכין, לטרוח כמו המעקה שנמצא פה, חמישים אלף שקל זה המעקה הזה, למרות שהוא עולה אלפים, עשרות אלפים אחרי העמל והיגיעה, זה בכסף, ובשכר על זה שאתה מדקדק לצייר את הציפור בדיוק ולעשות את הכל לייפות את בית מקדש מעט, כמה הקב"ה נותן שכר שרוצים לפאר את בית מקדשו, יחביבי לא יסולא בפז. אפשר היה לשים את המעקה בצבע אחד, לצבוע אותו זהב ושלום, אבל לך תעשה את הענבים ותעשה את הפלפל חריף ותעשה את העלים ותעשה את הגזעים, תשים את הציפורים, זה לא פשוט. זה עמל. הסחורה שאדם יגע עליה עד שמשיגה אינו נוטל ממנה רווח כשאר סחורות אלא כפול ומכופל לפי עמל להשיגה, ואם כך בבני אדם על אחת כמה וכמה להטוב והמטיב בלי תכלית, הוא נותן שכר מצוות לכל אחד ואחד בלי תכלית, זולת זאת נותן שכר על העמל של המצוה, אם עשה בעמל בלי שיעור הרבה יותר ישלם לו הקב"ה. 
ומעתה אמר שלמה המלך ע"ה, אף חכמתי עמדה לי, אף חכמתי עמדה לי. חכמים ז"ל פירשו, תורה שלמדתי באף - ביגיעה, בעמל, היא שעמדה לי, והיא נחשבת שלי, זה שלי כי העמל זה שלך, תורה שאתה לומד אתה מקיים מצוה תודה רבה, תפילין שאתה מניח זה אתה מקיים מצוה, אבל העמל שמצטרף לכל מצוה ומצוה זה שלך. 
ומעתה מובן היטב דברי הקב"ה, למה אתה רוצה לישב בשלוה, הלא אם תלמד תורה ביגיעה ובאף על ידי טרדות עולם הזה, למרות שקשה לך ארבע שעות כי יש לך כל מיני קשקושים וסיפורים, הלא אם תלמד תורה ביגיעה ובאף ע"י טרדות עולם הזה ותתייגע לפנות את דעתך לתורה ולעבודה ע"י יגיעה, הלא שכר בלי יגיעה בטל נגד שכר ביגיעה, ואיך תרצה להפסיד שכר נורא כזה? הלא אשתו של אבי חנינה בן דוסא לא הסכימה בשום אופן לקבל מרבי השלמת שכר על מה שרבי חנינא מטל את הרגל של זהב מן השמים כיון שהיה עני מרוד, והיא ביקשה שיחזיר אותה, כי היא לא רוצה שיהיה להם שולחן עם שתי רגליים לעומת שולחן עם שלש רגליים בעולם העליון, אז הוא שאל את רבי, רבינו הקדוש, מה לעשות, אמר תקרא לה אני אסביר לה, אז הוא בא ואמר לה אל תדאגי, מה שיחסר לכם אני אשלם, תקחו מהעולם הבא שלי. אמרה לו אתה יכול לתת לו לרבי חנינא בן דוסא, התורה שלו דומה לתורה שלך? התורה שלו מתוך דוחק, מתוך עוני, התורה שלך מתוך עשירות, אתה יכול לשלם לו? יש לך בכלל את אותו סוג לשלם? והודה לדבריה אמר שהיא צודקת, הלך רבי חנינא והחזיר, גדול הנס האחרון כי בשמים לא מקבלים בחזרה מה שנתנו כבר, וקיבלו את זה בחזרה. אז אתם משווים שכר שהוא בעמל וביגיעה לעומת שכר של מי שהוא עשיר, אדם שלומד עם מזגן ועם אחד שבלי זה אותו דבר? ונתוספו לו 22 שנה אבל על בנו, קפץ עליו רוגזו של יוסף, ביקש יעקב לישב בשלוה, מה היה העונש - קפץ עליו רוגזו של יוסף 22 שנה היה אבל עליו, עד כי אמר כי ארד אל בני אבל שאולה, וגם יצחק בכה על צערו חינם, אביו בכה על צערו חינם, ולא היה יכול לגלות לו. וביותר גדול צערו על שלא שרתה עליו השכינה כל אותה תקופה. 
והנה יעקב שסבל בימיו כל כך צרות כמו שביארנו, עם כל זה הקב"ה שחק ממנו, אתה רוצה לישב בשלוה, הקב"ה שחק ממנו, אתה רוצה לישב בשלוה מכאן ולהבא? 
מעתה נוכל להבין מה ההפסד מאד של האדם היושב כל ימיו בשלוה, אחד מתפאר אתה יודע איזה חיים טובים יש לי, איך אני רגוע, איך אני פנאן, ועוד יש לו יאכטה ובוחטה וחבל על הזמן והוא מבסוט, במקום להיות יגע בתורה, במצוות, בעמל, אבל מה שכרו הגדול של הכובש רצונו ושובר את מידותיו שזאת היגיעה יותר גדולה, לשבור את המצוות, לעבוד את ה' ביגיעה זה דבר קשה מאד, וזה השכר הגדול ביותר ומחלקם יהיה חלקנו אמן כן יהי רצון. 
רבי חנניא....
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת