טוען...

פחדו של הכהן גדול | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 17.04.2013, שעה: 13:33

הורדת MP4 הורדת MP3


"בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה". כיצד היתה תפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים בצאתו מן המקדש? אמר, יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו גשומה, שחונה ותלולה, שנת רצון, שנת ברכה, שנת שובע, שנת משא ומתן, ואל יצטרכו בה עמך ישראל אלו לאלו, ואל יגביהו ישראל שררה אלו על אלו, ואל תפנה לתפילת עוברי דרכים, דברים גדולים, שנה גשומה, שחונה, תלולה, שנת רצון שנת ברכה שנת שובע שנת משא ומתן, ושלא יצטרכו עמך ישראל אלו לאלו, ולא יגביהו שררה אלו על אלו, דברים גדולים, ובסוף מה אומר? "ואל תפנה לתפילת עוברי דרכים". והנה לכאורה הענין לא מובן, הלא עוברי דרכים אלו מחוסרים ונעדרים הם מדרגה ומידה של אהבת ישראל ושל אהבת הכלל, אין להם לא אהבת ישראל ולא אהבת הכלל, כל מגמתם והילוכם ונידודים זו רק ההנאה העצמית הפרטית, הם מעונינים במזג אויר שיהיה נאה להם ומועיל להם בעסקים, והגשים שהוא ברכת שמים ממעל לטובת כל העולם ומלואו, מפריע להם לטיול, לנסיעה, לתכנית. והם מתפללים שהגשם לא ירד, מבקשים מהקב"ה שלא ירד גשם, ושברכת ה' לא תרד, אנוכיים. הכי צריך הכהן הגדול בחיר העם ושלוחו בקודש הקדשים, ביום המקודש והנעלה מכל ימות השנה להתפלל שתפילת אלה שחושבים רק לתועלתם ולהנאתם העצמית שלא תקובל, זה מה שצריך להתפלל? אנשים שחושבים רק על עצמם, על התועלת שלהם, על ההנאה שלהם, על זה הוא צריך להתפלל בקודש הקדשים ביום המקודש ע"י האדם המקודש ביותר שלא תתקבל תפילתם? 
אלא שמע מינה, שגם תפילת אנשים בינוניים המצומצמים לחשוב רק לתועלתם, חשובה ועושה את רישומה לפני הקב"ה. רואים מפה שתפילה של איש בינוני שהוא חושב רק על עצמו חשובה ועושה רושם לפני הקב"ה. והיא עלולה לפעמים לפעול ולהשפיע אפילו שהיא נגד טובת הרבים, וצריכים תפילה מקודשת ומרוממת ביותר, שתדיח ותכריע את תפילת אלו היחידים הבינונים כדי שלא תעשה רושם למעלה. לא יאומן כי יסופר. זה מראה מה כוחה של תפילה אפילו באיש בינוני, אפילו באדם שלא חושב על טובת הכלל רק על עצמו ומונע ברכה מכולם, שצריך את הכהן הגדול ביום הגדול והקדוש ביום הכיפורים ובקודש הקדשים שיתפלל על זה שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים. 
ובמובן הזה הערתו של הסבא בענין תפילתם של קרח ועדתו, כשמשה התפלל אל תפן אל מנחתם, תפילה כזאת אפילו של קרח ועדתו עשתה רושם למעלה. הם חולקים על משה רבינו, הם כופרים, והם מתפללים שתתקבל המנחה שלהם כדי להכחיש את משה רבינו, ומשה רבינו מתפלל ואומר, רבונו של עולם, אל תפן אל מנחתם כי התפילה שלהם עושה רושם למעלה, וכדי לבטלה זקוקים לתפילת משה איש האלהים, תפילה שהיתה חותכת כחרב את גבהי השחק, וזה עכשיו מובן שאפילו בתפילה של הדיוט וגס יש התנוצצות וזיקוקין דקדושה עד שצריכים לתפילת אדיר ונורא שיבטלנו. ומעין זה היה הפחד של הכהן הגדול, שהיה חרד מתפילת הרוצצים בשוגג, שהיו כלואים בערי המקלט עד מות הכהן הגדול, ז"א רוצחים בשוגג אנשים שלא נזהרים בחיי אדם, ולא מקפידים לבדוק האם יכול להיות חלילה על ידם איזה אסון, כל כך מזלזלים, אנשים כאלה מאיימים בתפילותיהם על חייו של הכהן הגדול, כי הם תלויים להיות כלואים בערי המקלט עד מותו של הכהן הגדול, אם הוא ימות מוקדם הם ישתחררו, ואם הוא יחיה חמישים שנה הוא יהיה בפנים חמישים שנה. 
ומעין זה היה הפחד של הכהן הגדול שהוא היה חרד מתפילתם של הרוצחים בשוגג, שהיו כלואים בערי המקלט עד מות הכהן הגדול. ומהיא טעמא היו אמותיהם מספקים להם מים ומזון, כדי שתפילותיהם לא תפעלנה לרעתו. יבבי, כמה כסף אמא של הכהן הגדול היתה צריכה לבזבז, מה זה, כמה היו רוצחים בשוגג? נגיד היו אלף, אז היא צריכה להביא אספקה לאלף, צריכה לעשות מגביות כל היום בשביל להביא להם לאכול, בשביל שלא יתפללו על הבן שלה שהוא ימות. עד כדי כך גדול הוא כוח התפילה העזה והתמירה הנובעת אפילו מליבו של עז נפש ורע מעללים בצר לו, ז"א אם התפילה היא עזה והיא נובעת אפילו מליבו של עז נפש ורע מעללים, בצר לו, אז מזה אנחנו צריכים ללמוד לקשר את כל הווייתנו בכח התפילה, רואים מה כוחה של תפילה, לדעת לכוון את התפילה הפרטית שלנו בזמנה ובמקומה ובהתאם לנסיבות שאנו נמצאים, כי אל שומע תפילת כל פה, תפילת כל פה. 
אז מכאן אנחנו רואים דבר מדהים, שהכהן הגדול צריך להתפלל שלא תתקבל תפילת עוברי דרכים שהם מכוונים להנאתם, אפילו הם אנשים בינוניים, הוא פוחד מהרוצחים בשוגג כי הם יכולים בתפילתם לגרום שהוא ימות יותר מוקדם, אז צריך לתת להם מאכל ומשקה בשביל שירגעו, ורואים מפה שאפילו עם מנה פלאפל אפשר להשאיר את הבן אדם עוד כמה שנים בעיר מקלט ולנצל את ההכרת הטוב שי שלו בשביל שהוא לא יתפלל על הכהן כי חייו תלויים בחייו. אז זה מדהים מה כוחה של תפילה ואפילו תפילת קרח ועדתו שחלקו על משה רבינו.
אז עכשיו מכאן נבין מה תפילתו של מי שהוא ירא שמים, והתפילה היא אמיתית וכנה, ומהי התפילה של צדיק ומה התפילה של מי שמזכה את הרבים, לא מי שמונע מהרבים שירד גשם, מי שדואג שירד גשם, מי שדואג שיהיה שפע, אז אם תפילה כזאת עולה והיא מסכנת כולם, של עובר דרכים, כמה מצילה תפילתם של מזכי הרבים. 
ומכאן ישתדל כל אחד, גם בתפילה, גם בכוונה וגם בשביל כלל ישראל, לכן אנחנו מתפללים גם בלשון רבים, למה? לכלול את עצמו בתוך כלל ישראל, ברגע שאדם כולל את עצמו בתוך כלל ישראל בשם כל ישראל, אז התפילות שלו נענות יותר ויש לו שמירה יותר והצלחה יותר.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....
  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת