טוען...
  • ראשי
  • אודיו
  • הודעה על הבחור שהיה בהרצאה בקדימה והשתגע ומבקש מחילה מהרב אמנון יצחק

הודעה על הבחור שהיה בהרצאה בקדימה והשתגע ומבקש מחילה מהרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 03.02.2013, שעה: 16:49


הודעה על הבחור שהיה בהרצאה בקדימה והשתגע ומבקש מחילה מהרב אמנון יצחק