טוען...

חכם עדיף מנביא ב- 25/06/2012 בעקבות ביטול חוק טל הזהיר הרב אמנון יצחק מפני הסתבכות במלחמה ועתה אנו בעיצומה.

 תאריך פרסום: 20.11.2012, שעה: 10:32

הורדת MP4 הורדת MP3


בעקבות ביטול 'חוק טל' והכונה לנתק את תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מתלמודם ולקחתם לצבא, הזהיר כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א כבר בה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012 בהרצאה במלון 'המצודה' בטבריה על הסתבכות מלחמתית. כבוד הרב שליט"א לא היסס להתחייב שיבדקו את דבריו; "ועכשיו תראו תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה  חוק... אז תזכרו מה שאני אמרתי כן ותראו אם זה נכון או לא נכון, אין דבר כזה להשבית את התורה"...  גם בא' באלול התשע"ב  19-08-2012 בהרצאה בדימונה חזר כבוד הרב על הדברים. ועל זה נאמר חכם עדיף מנביא.

שימו לב פחות משלשה חודשים לאחר אזהרת הרב שליט"א בדימונה, לאחר מטחים של שבועיים לעבר ישובי הדרום וירי לעבר ג'יפ צהלי, ביום רביעי כט חשון התשע"ג 14-11-2012 חוסל רמטכ"ל החמאס המחבל אחמד ג'עברי, בשעות הערב עם כניסת ליל ראש חדש כסלו התשע"ג הוחל בירי מאסיבי לעיר באר שבע ולדרום ישראל, שעות לאחר מכן בסביבות השעה 21:00 הוכרז על תחילת מבצע 'עמוד ענן'. וגם דברי הרב אמנון יצחק שיהיה ירי של טילים על תל אביב התממש כל זאת לאחר שהוציא את הדיסק 'המלחמה על תל אביב' לפני 3 שנים וחילק 200,000 גם בתל אביב, בית בית.

 לפניכם קטע צפיה מדהים בנושא. בסוף הקטע הבאנו גם את דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מתוך הסרט "המנצחים" של ארגון שופר. 

 

 להלן תמליל הקטעים:


א. דברי הרב בטבריה ה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012
 
מכל מקום רואים עכשיו שהקב"ה מתחיל לעשות בהם שפטים, אבל הכל מתוכנן בצורה כזאת להלחיץ את ישראל, להביא את ישראל למצב שיבינו שטבעת החנק הן מבפנים והן מבחוץ על עם ה' ותופשי התורה, הכל בדיוק כמו שכתוב בסנהדרין, שתלמידי חכמים מתמעטים בדור האחרון, לא נותנים להם, אין יוצא ואין בא בהלכה משום שמצרים את צעדיהם. זה מה שעתיד להיות וזה מה שקורה.

אבל הקב"ה משתעשע, יושב בשמים ישחק למו, הקב"ה צוחק, צוחק, איזה עזאר שמה קטן עושה ככה... מה פתאום גייס אותם, מגייס אותם, שויון, שויון. אתה חושב? אוה, עד שאתם תגיעו לזה כבר תפרוץ מלחמה, עד שתגיעו לזה תפרוץ מלחמה כמו תמיד שעומדים כנגד ישראל שומרי התורה והמצוות תמיד אנחנו אוכלים אותה, ועכשיו תראו, תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה חוק, ויעסיקו אותם במה שהם לא רצו להתעסק. למה? אל תתעסקו בבת עיני, לומדי התורה זה בבת עינו של הקב"ה. אל תתעסקו בבת עינו, שמה הוא לא שותק. אז תזכרו מה שאני אמרתי כן, ותראו אם זה נכון או לא נכון. אין דבר כזה, להשבית את התורה אין דבר כזה. יהודים  נגד יהודים להשבית את התורה, מה זה, ספר היסטוריה, מה של אומות העולם, את ספרי ההיסטוריה של אומות העולם מלמדים באדיקות, בחשיבות, ומלמדים אותם ללמוד בע"פ את התאריכים והאישים, וספר התורה מבזים ולא מאמינים בו ואומרים זה לא נכון וכו' וכו', בושה וחרפה, זה הנהגה יהודית בארץ ישראל בעת הזו? בושה וכלימה. אבל ישחקו הנערים בפנינו ואנחנו נראה מה באחריתם, הקב"ה לא שותק. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, הרשע עושה נגד רצון ה', אבל התכלית הנוצרת ממעשיהם זה גופא רצון ה', "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא ה' יהיה אחד ושמו אחד", אם היה פירוד עד עכשיו בין החרדים, עכשיו הם גורמים שיהיה אחדות בין החרדים, וכשיהודים שומרי תורה ומצוות מתאחדים וקוראים לה', את הכח הזה אנחנו כבר מכירים ממצרים, מאצל אחשוורוש וממקומות רבים, כשעם ישראל מתאחד סביב התורה והתשובה אי אפשר עליהם, לא פרעה, לא אחשוורוש ולא נבוכדנצר ולא אף אחד.
 
ב. דימונה א' באלול התשע"ב 19-08-2012
 
אם כן אנחנו צריכים לראות, אנחנו נמצאים בדור שלצערנו הרב משפילים את לומדי התורה, ואומרים שלומדי התורה הם פרזיטים, וקוראים לאלה שנלחמים אלה הפראיירים, ויש מלחמה. המלחמה הזאת תביא את המלחמה קרובה. למה? כי נוגעת בבבת עינו של הקב"ה. אין לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. הקב"ה לא בחר בעם ישראל בגלל F15 ו-F16, ולא בגלל F35, ולא טנק מרכבה עם מעיל רוח, ולא כיפת סרוגה אה כיפת ברזל, והוא רוצה כיפה שחורה והוא רוצה מגבעת והוא רוצה שומרי תורה והוא רוצה שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש ונהיה עם סגולה ולא קשקשת, אנחנו לא עשיו, עשיו על חרבו חי, אנחנו הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו - אם קולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות ובבתי כנסיות אין ידיו של עשיו שולטות. אנחנו יכולים לנצח את כל אומות העולם מבית המדרש. איך יעקב ניצח את עשיו כשהוא בא אליו עם 400 ראשי גייסות, והרי הוא איש תם יושב אהלים, זה לא אחד שהוא מלומד, למד קרטה ג'יאוג'דסו, לא, זה יעקב אבינו, איך הוא ניצח? עם חכמת התורה. הוא גמר עליו על עשיו, הוא גרם לו לנשק אותו ולחבק אותו וכו' כשהוא המתין להרוג אותו. איך עושים כזה דבר? מי שלומד תורה יודע, הנה אתם רואים אני אמרתי בשנים האחרונות שאם ה' רוצה הוא יראה לנו איך הוא יסכסך את האומות והם יהרגו אחד את השני, "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה", הנה אנחנו רואים עיני עינק, הסורים הורגים את הסורים, הלובים הרגו את הלובים, המצרים הרגו את המצרים, כל אחד, התימנים את התימנים, כל אחד הורג את , ואנחנו בינתיים פה בינתיים יושבים ורואים, וכולם מסתכסכים והיה תורכיה בהתחלה עם איראן עכשיו עם סוריה והם נהיו אויבים, זה נהיה ככה והתהפך ככה, והכל משתנה כל רגע. מי עושה את זה? הקב"ה. פתאום נותן להם פיגוע בסיני הורגים את המצרים, במקום להרוג יהודים הורגים מצרים, נהיה סכסוך ביניהם עכשיו מלחמה ביניהם, יש בעיה לקב"ה לסכסך? אין לו בעיה.

אבל אנחנו צריכים להיות ראויים, אז אם עם ישראל עושה תשובה ולומד תורה אז הזכויות האלה עושות את כל הבלגנים אצלהם, אבל אם פה בעם ישראל יוצאים מנהיגים יהודים נגד היהודים שמקיימים את העולם ושומרים על עולם התורה ועל העולם כולו, הם מזמינים מלחמה, על זה אני רוצה להראות לכם עכשיו סרט בכורה. בכורה בדימונה בגלל שהכור נמצא פה, אז לכן אתם צריכים לדעת מה יגן עליכם, שום מטריה, שום נ"מ, שום כיפה, שום דבר לא יעזור, התורה שתהיה בדימונה תציל אתכם, אבל אתם תצטרכו להרבות בתורה ואני אסביר לכם מה צריך לעשות. הסרט שאתם הולכים לראות עכשיו מדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים במלחמת הפראיירים נגד המנצחים. שם הסרט המנצחים. בבקשה.


 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.05 10:29

  בוקר אור לרב היקר! ללא צל של ספק, ב"ה הדרשות הללו מפריחות רעננות בקרב הציבור בדגש על תקופה מאתגרת בה מצוי עמנו, כמו גם פרקטיות ליישום. דרשנים יחידי סגולה בהיסטוריה של עמנו הבינו את השליחות המוטלת עליהם לחיזוק רוח העם בתקופות שונות, שימוש במקורות הקדושים להעברת המסרים הנדרשים לתיקון המידות- זה מדהים!

 • 23.05 10:28

  כבוד הרב הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א, בוקר נפלא ושמח! רציתי לחזק את דברי הרב בענין החיסונים של הגיל הרך בני בן 16 נפגע חיסונים מגיל שנה (ל"ע) שבו עשה את החיסון "המשולש" במחלת האפילפסיה נפגע ובזכות החזרה בתשובה ורבנו הקדוש והחלפת שמו על ידי הרב לשם חדש וב"ה אנחנו שייכים לקהילות פז אז הבן נמצא במצב יותר טוב לעומת התינוקות שהתחסנו איתו באותו יום ארור שבו האחות מטיפת חלב אמרה: "לראות שהחיסון טרי" ולא שמנו לב... ושלוש התינוקות נפגעו! שניים מהם במוסד סגור!! ורק בני, בזכות החזרה בתשובה ואכילת כשרות קפז' - ב"ה ניצל בני! תודה לרב על הכל יה"ר: שהשי"ת ימלא כל משאלות ליבך לטובה אריכות ימים ושנים (אמן).

 • 23.05 10:26

  כבוד הרב, ב"ה הרצאה בצרפת (בנבל עשור זמרו לו, מרסיי, 22.5.24) מרגשת ומשמחת קשה לעכל את גודל ההתעלות הרוחנית והשמחה שהרב עורר אמש גם בתחנה המרכזית באשקלון, אנשים צפו התחזקו והבינו את גודל הזכות להתאחד סביב הקדושה ונרשמו להסעה חינם מאשקלון להרצאת הרב בקרית מלאכי (02.06.2024), חוץ מהשירה שהרב הסביר על מעלתה היתרה בהשפעתה על האדם בקרבת הא-לקים אפילו מלימוד המוסר, מה שהסביר הרב על הלחם והקשר ליציאת הנשמה וניצוצות הקדושה במזון - חידוש מדהים! מחזק את היקר מכל הנפש!!!!! שמי יסעדנה, שאת הגוף היא סועדת כמו שכתב רבינו יונה זיע"א בספרו שערי תשובה אבל הנפש החולה והחוטאת מי יסעדנה?! אך הרב בהרצאותיו בכל פעם מחזק הנפש!! תודה וחזק וברוך👏💪

 • 23.05 00:41

  ב"ה אין עוד רב כמוך בעולםםם אתה משמח אותנו גם מרחוק - בביתנו צהלה ואורה, מאיר את ליבות עם ישראל החכמים המבינים והיודעים מי הוא גדול הדור שליט"א המחיש את גאולתנו מהרה אמן. תודה רבה עם הרבה הערכה ואהבת אמת ישר כוחכם כל העוסקים במלאכה הקדושה לזרוז הגאולה.

 • 22.05 14:47

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! ב"ה שמחה לעדכן שמתקרבים ל-100 הנרשמים הראשונים ל: "סעודת השמחה" (לכבוד השי"ת) ברוך השם!

 • 22.05 13:59

  השיעור הזה - מרתק! ומחייב!! (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024 shofar.tv/lectures/1602) יה"ר שנזכה גם אנחנו בקרוב למצות יישוב ארץ ישראל (אמן)

 • 21.05 12:59

  כבוד הרב ברוכים תהיו להשם (אמן) קרה לי דבר. מדהים עכשיו מאת השי"ת נכנסתי לאתר 'שופר' לתומי בחרתי לראות את הסרטון הבחורה שניצלה מהסרטן (המחלה נעלמה) שכבודו בירך אותה וכבודו אמר לה: 'שהמחלה תעבור לאשתו של אסד נשיא סוריה!' (shofar.tv/videos/15098) אני רואה את הסרטון ואחר כך נכנסתי ל: ווינט בחדשות ומה אני רואה?😱😱😱😱😱😱 שולחת לכם תמונה. [ציטוט: 'אסמה אסד, רעייתו של נשיא סוריה, שוב חולה בסרטן']

 • 21.05 11:45

  כבוד הרב היקר שלנו! רציתי לשתף: שצלצלה אלי מי שהיא ותוך כדי שאלה: 'מה קורה במצב של היום?' מה שהולך וב"ה אני מרגיעה אותה ומחזקת אותה ואומרת לה את השירה: "עבדו-עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והכנסתי כמו שכבוד הרב אמר את שם השם באותיות והיא אומרת לי: 'חיזקת אותי!' ומברכת אותי שלחתי לה את ההרצאה שאתה שר: "עבדו את השם בשמחה!" בנוסף הסברתי לה: שיצר הרע - זה עצבות ואמרתי לה: כל יהודי מסוגל לקיים לשמור את המצוות שזה יהיה מתוך שמחה! ב"ה חיזקתיה במצוות, אני מאמינה שמדברים מכח השמחה - זה עורר לה חזק משהו!!!

 • 21.05 10:45

  מורינו ורבינו! בנוגע להרצאה בצרפת (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024), ב"ה נולדתי וגדלתי בחוץ לארץ. ולפני 25 שנה, כשעוד הייתי רווקה, נחשפתי לקלטות וידאו של הרב. מיד הייתי מכורה להרצאות וחיפשתי עוד ועוד קלטות שהייתי רואה עד לשעות הקטנות של הלילה! ב"ה התחזקתי מאוד ופתאום הרגשתי צורך חזק לעלות לארץ הקודש! תוך כמה חודשים בסיעתא דשמיא זכיתי להגיע לבד לארץ ועם הזמן להתחתן ולהקים כאן משפחה! בעזרת הש"ית עוד אזכה להגיע לירושלים עיר הקודש!! תודה רבה לרבינו הקדוש שב"ה בזכותך זכיתי לעלות לארץ ולהתחבר לרב האמת!! ממליצה לכל יהודי הגולה להגיע לכאן ומהר!

 • 21.05 10:12

  בוקר טוב כבוד מורי ורבי. שמחה כ"כ על העצות הנפלאות שהרב נתן. כמו מים חיים ממש. ביום שישי הלכתי להשלמות אחרונות לקניות. הייתי טיפה בעצבות בגלל המצב האישי שלי ובגלל המצב בעם שלנו. ממש בכבדות כזו. ותוך כדי הליכה ב"ה נזכרתי ברב ואז כל הדרך ברגל ל 'סופר' אני שרה בשקט כמובן: "עבדו את השם בשמחה" וחוזרת מהסופר: 'מצווה גדולה להיות בשמחה' וב"ה הכל עבר. חזרתי לעצמי. וב" היתה שבת נפלאה. יה"ר שהשי"ת יברך את הרב - אמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים