טוען...
  • ראשי
  • קטעים מהרצאות וכתבות
  • חכם עדיף מנביא ב- 25/06/2012 בעקבות ביטול חוק טל הזהיר הרב אמנון יצחק מפני הסתבכות במלחמה ועתה אנו בעיצומה.

חכם עדיף מנביא ב- 25/06/2012 בעקבות ביטול חוק טל הזהיר הרב אמנון יצחק מפני הסתבכות במלחמה ועתה אנו בעיצומה.

הורדת MP4 Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp

 תאריך פרסום: 20.11.2012, שעה: 10:32


בעקבות ביטול 'חוק טל' והכונה לנתק את תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מתלמודם ולקחתם לצבא, הזהיר כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א כבר בה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012 בהרצאה במלון 'המצודה' בטבריה על הסתבכות מלחמתית. כבוד הרב שליט"א לא היסס להתחייב שיבדקו את דבריו; "ועכשיו תראו תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה  חוק... אז תזכרו מה שאני אמרתי כן ותראו אם זה נכון או לא נכון, אין דבר כזה להשבית את התורה"...  גם בא' באלול התשע"ב  19-08-2012 בהרצאה בדימונה חזר כבוד הרב על הדברים. ועל זה נאמר חכם עדיף מנביא.

שימו לב פחות משלשה חודשים לאחר אזהרת הרב שליט"א בדימונה, לאחר מטחים של שבועיים לעבר ישובי הדרום וירי לעבר ג'יפ צהלי, ביום רביעי כט חשון התשע"ג 14-11-2012 חוסל רמטכ"ל החמאס המחבל אחמד ג'עברי, בשעות הערב עם כניסת ליל ראש חדש כסלו התשע"ג הוחל בירי מאסיבי לעיר באר שבע ולדרום ישראל, שעות לאחר מכן בסביבות השעה 21:00 הוכרז על תחילת מבצע 'עמוד ענן'. וגם דברי הרב אמנון יצחק שיהיה ירי של טילים על תל אביב התממש כל זאת לאחר שהוציא את הדיסק 'המלחמה על תל אביב' לפני 3 שנים וחילק 200,000 גם בתל אביב, בית בית.

 לפניכם קטע צפיה מדהים בנושא. בסוף הקטע הבאנו גם את דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מתוך הסרט "המנצחים" של ארגון שופר. 

 

 להלן תמליל הקטעים:


א. דברי הרב בטבריה ה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012
 
מכל מקום רואים עכשיו שהקב"ה מתחיל לעשות בהם שפטים, אבל הכל מתוכנן בצורה כזאת להלחיץ את ישראל, להביא את ישראל למצב שיבינו שטבעת החנק הן מבפנים והן מבחוץ על עם ה' ותופשי התורה, הכל בדיוק כמו שכתוב בסנהדרין, שתלמידי חכמים מתמעטים בדור האחרון, לא נותנים להם, אין יוצא ואין בא בהלכה משום שמצרים את צעדיהם. זה מה שעתיד להיות וזה מה שקורה.

אבל הקב"ה משתעשע, יושב בשמים ישחק למו, הקב"ה צוחק, צוחק, איזה עזאר שמה קטן עושה ככה... מה פתאום גייס אותם, מגייס אותם, שויון, שויון. אתה חושב? אוה, עד שאתם תגיעו לזה כבר תפרוץ מלחמה, עד שתגיעו לזה תפרוץ מלחמה כמו תמיד שעומדים כנגד ישראל שומרי התורה והמצוות תמיד אנחנו אוכלים אותה, ועכשיו תראו, תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה חוק, ויעסיקו אותם במה שהם לא רצו להתעסק. למה? אל תתעסקו בבת עיני, לומדי התורה זה בבת עינו של הקב"ה. אל תתעסקו בבת עינו, שמה הוא לא שותק. אז תזכרו מה שאני אמרתי כן, ותראו אם זה נכון או לא נכון. אין דבר כזה, להשבית את התורה אין דבר כזה. יהודים  נגד יהודים להשבית את התורה, מה זה, ספר היסטוריה, מה של אומות העולם, את ספרי ההיסטוריה של אומות העולם מלמדים באדיקות, בחשיבות, ומלמדים אותם ללמוד בע"פ את התאריכים והאישים, וספר התורה מבזים ולא מאמינים בו ואומרים זה לא נכון וכו' וכו', בושה וחרפה, זה הנהגה יהודית בארץ ישראל בעת הזו? בושה וכלימה. אבל ישחקו הנערים בפנינו ואנחנו נראה מה באחריתם, הקב"ה לא שותק. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, הרשע עושה נגד רצון ה', אבל התכלית הנוצרת ממעשיהם זה גופא רצון ה', "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא ה' יהיה אחד ושמו אחד", אם היה פירוד עד עכשיו בין החרדים, עכשיו הם גורמים שיהיה אחדות בין החרדים, וכשיהודים שומרי תורה ומצוות מתאחדים וקוראים לה', את הכח הזה אנחנו כבר מכירים ממצרים, מאצל אחשוורוש וממקומות רבים, כשעם ישראל מתאחד סביב התורה והתשובה אי אפשר עליהם, לא פרעה, לא אחשוורוש ולא נבוכדנצר ולא אף אחד.
 
ב. דימונה א' באלול התשע"ב 19-08-2012
 
אם כן אנחנו צריכים לראות, אנחנו נמצאים בדור שלצערנו הרב משפילים את לומדי התורה, ואומרים שלומדי התורה הם פרזיטים, וקוראים לאלה שנלחמים אלה הפראיירים, ויש מלחמה. המלחמה הזאת תביא את המלחמה קרובה. למה? כי נוגעת בבבת עינו של הקב"ה. אין לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. הקב"ה לא בחר בעם ישראל בגלל F15 ו-F16, ולא בגלל F35, ולא טנק מרכבה עם מעיל רוח, ולא כיפת סרוגה אה כיפת ברזל, והוא רוצה כיפה שחורה והוא רוצה מגבעת והוא רוצה שומרי תורה והוא רוצה שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש ונהיה עם סגולה ולא קשקשת, אנחנו לא עשיו, עשיו על חרבו חי, אנחנו הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו - אם קולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות ובבתי כנסיות אין ידיו של עשיו שולטות. אנחנו יכולים לנצח את כל אומות העולם מבית המדרש. איך יעקב ניצח את עשיו כשהוא בא אליו עם 400 ראשי גייסות, והרי הוא איש תם יושב אהלים, זה לא אחד שהוא מלומד, למד קרטה ג'יאוג'דסו, לא, זה יעקב אבינו, איך הוא ניצח? עם חכמת התורה. הוא גמר עליו על עשיו, הוא גרם לו לנשק אותו ולחבק אותו וכו' כשהוא המתין להרוג אותו. איך עושים כזה דבר? מי שלומד תורה יודע, הנה אתם רואים אני אמרתי בשנים האחרונות שאם ה' רוצה הוא יראה לנו איך הוא יסכסך את האומות והם יהרגו אחד את השני, "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה", הנה אנחנו רואים עיני עינק, הסורים הורגים את הסורים, הלובים הרגו את הלובים, המצרים הרגו את המצרים, כל אחד, התימנים את התימנים, כל אחד הורג את , ואנחנו בינתיים פה בינתיים יושבים ורואים, וכולם מסתכסכים והיה תורכיה בהתחלה עם איראן עכשיו עם סוריה והם נהיו אויבים, זה נהיה ככה והתהפך ככה, והכל משתנה כל רגע. מי עושה את זה? הקב"ה. פתאום נותן להם פיגוע בסיני הורגים את המצרים, במקום להרוג יהודים הורגים מצרים, נהיה סכסוך ביניהם עכשיו מלחמה ביניהם, יש בעיה לקב"ה לסכסך? אין לו בעיה.

אבל אנחנו צריכים להיות ראויים, אז אם עם ישראל עושה תשובה ולומד תורה אז הזכויות האלה עושות את כל הבלגנים אצלהם, אבל אם פה בעם ישראל יוצאים מנהיגים יהודים נגד היהודים שמקיימים את העולם ושומרים על עולם התורה ועל העולם כולו, הם מזמינים מלחמה, על זה אני רוצה להראות לכם עכשיו סרט בכורה. בכורה בדימונה בגלל שהכור נמצא פה, אז לכן אתם צריכים לדעת מה יגן עליכם, שום מטריה, שום נ"מ, שום כיפה, שום דבר לא יעזור, התורה שתהיה בדימונה תציל אתכם, אבל אתם תצטרכו להרבות בתורה ואני אסביר לכם מה צריך לעשות. הסרט שאתם הולכים לראות עכשיו מדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים במלחמת הפראיירים נגד המנצחים. שם הסרט המנצחים. בבקשה.