טוען...

חכם עדיף מנביא ב- 25/06/2012 בעקבות ביטול חוק טל הזהיר הרב אמנון יצחק מפני הסתבכות במלחמה ועתה אנו בעיצומה.

 תאריך פרסום: 20.11.2012, שעה: 10:32

הורדת MP4 הורדת MP3


בעקבות ביטול 'חוק טל' והכונה לנתק את תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים מתלמודם ולקחתם לצבא, הזהיר כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א כבר בה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012 בהרצאה במלון 'המצודה' בטבריה על הסתבכות מלחמתית. כבוד הרב שליט"א לא היסס להתחייב שיבדקו את דבריו; "ועכשיו תראו תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה  חוק... אז תזכרו מה שאני אמרתי כן ותראו אם זה נכון או לא נכון, אין דבר כזה להשבית את התורה"...  גם בא' באלול התשע"ב  19-08-2012 בהרצאה בדימונה חזר כבוד הרב על הדברים. ועל זה נאמר חכם עדיף מנביא.

שימו לב פחות משלשה חודשים לאחר אזהרת הרב שליט"א בדימונה, לאחר מטחים של שבועיים לעבר ישובי הדרום וירי לעבר ג'יפ צהלי, ביום רביעי כט חשון התשע"ג 14-11-2012 חוסל רמטכ"ל החמאס המחבל אחמד ג'עברי, בשעות הערב עם כניסת ליל ראש חדש כסלו התשע"ג הוחל בירי מאסיבי לעיר באר שבע ולדרום ישראל, שעות לאחר מכן בסביבות השעה 21:00 הוכרז על תחילת מבצע 'עמוד ענן'. וגם דברי הרב אמנון יצחק שיהיה ירי של טילים על תל אביב התממש כל זאת לאחר שהוציא את הדיסק 'המלחמה על תל אביב' לפני 3 שנים וחילק 200,000 גם בתל אביב, בית בית.

 לפניכם קטע צפיה מדהים בנושא. בסוף הקטע הבאנו גם את דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מתוך הסרט "המנצחים" של ארגון שופר. 

 

 להלן תמליל הקטעים:


א. דברי הרב בטבריה ה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012
 
מכל מקום רואים עכשיו שהקב"ה מתחיל לעשות בהם שפטים, אבל הכל מתוכנן בצורה כזאת להלחיץ את ישראל, להביא את ישראל למצב שיבינו שטבעת החנק הן מבפנים והן מבחוץ על עם ה' ותופשי התורה, הכל בדיוק כמו שכתוב בסנהדרין, שתלמידי חכמים מתמעטים בדור האחרון, לא נותנים להם, אין יוצא ואין בא בהלכה משום שמצרים את צעדיהם. זה מה שעתיד להיות וזה מה שקורה.

אבל הקב"ה משתעשע, יושב בשמים ישחק למו, הקב"ה צוחק, צוחק, איזה עזאר שמה קטן עושה ככה... מה פתאום גייס אותם, מגייס אותם, שויון, שויון. אתה חושב? אוה, עד שאתם תגיעו לזה כבר תפרוץ מלחמה, עד שתגיעו לזה תפרוץ מלחמה כמו תמיד שעומדים כנגד ישראל שומרי התורה והמצוות תמיד אנחנו אוכלים אותה, ועכשיו תראו, תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה חוק, ויעסיקו אותם במה שהם לא רצו להתעסק. למה? אל תתעסקו בבת עיני, לומדי התורה זה בבת עינו של הקב"ה. אל תתעסקו בבת עינו, שמה הוא לא שותק. אז תזכרו מה שאני אמרתי כן, ותראו אם זה נכון או לא נכון. אין דבר כזה, להשבית את התורה אין דבר כזה. יהודים  נגד יהודים להשבית את התורה, מה זה, ספר היסטוריה, מה של אומות העולם, את ספרי ההיסטוריה של אומות העולם מלמדים באדיקות, בחשיבות, ומלמדים אותם ללמוד בע"פ את התאריכים והאישים, וספר התורה מבזים ולא מאמינים בו ואומרים זה לא נכון וכו' וכו', בושה וחרפה, זה הנהגה יהודית בארץ ישראל בעת הזו? בושה וכלימה. אבל ישחקו הנערים בפנינו ואנחנו נראה מה באחריתם, הקב"ה לא שותק. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, הרשע עושה נגד רצון ה', אבל התכלית הנוצרת ממעשיהם זה גופא רצון ה', "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא ה' יהיה אחד ושמו אחד", אם היה פירוד עד עכשיו בין החרדים, עכשיו הם גורמים שיהיה אחדות בין החרדים, וכשיהודים שומרי תורה ומצוות מתאחדים וקוראים לה', את הכח הזה אנחנו כבר מכירים ממצרים, מאצל אחשוורוש וממקומות רבים, כשעם ישראל מתאחד סביב התורה והתשובה אי אפשר עליהם, לא פרעה, לא אחשוורוש ולא נבוכדנצר ולא אף אחד.
 
ב. דימונה א' באלול התשע"ב 19-08-2012
 
אם כן אנחנו צריכים לראות, אנחנו נמצאים בדור שלצערנו הרב משפילים את לומדי התורה, ואומרים שלומדי התורה הם פרזיטים, וקוראים לאלה שנלחמים אלה הפראיירים, ויש מלחמה. המלחמה הזאת תביא את המלחמה קרובה. למה? כי נוגעת בבבת עינו של הקב"ה. אין לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. הקב"ה לא בחר בעם ישראל בגלל F15 ו-F16, ולא בגלל F35, ולא טנק מרכבה עם מעיל רוח, ולא כיפת סרוגה אה כיפת ברזל, והוא רוצה כיפה שחורה והוא רוצה מגבעת והוא רוצה שומרי תורה והוא רוצה שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש ונהיה עם סגולה ולא קשקשת, אנחנו לא עשיו, עשיו על חרבו חי, אנחנו הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו - אם קולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות ובבתי כנסיות אין ידיו של עשיו שולטות. אנחנו יכולים לנצח את כל אומות העולם מבית המדרש. איך יעקב ניצח את עשיו כשהוא בא אליו עם 400 ראשי גייסות, והרי הוא איש תם יושב אהלים, זה לא אחד שהוא מלומד, למד קרטה ג'יאוג'דסו, לא, זה יעקב אבינו, איך הוא ניצח? עם חכמת התורה. הוא גמר עליו על עשיו, הוא גרם לו לנשק אותו ולחבק אותו וכו' כשהוא המתין להרוג אותו. איך עושים כזה דבר? מי שלומד תורה יודע, הנה אתם רואים אני אמרתי בשנים האחרונות שאם ה' רוצה הוא יראה לנו איך הוא יסכסך את האומות והם יהרגו אחד את השני, "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה", הנה אנחנו רואים עיני עינק, הסורים הורגים את הסורים, הלובים הרגו את הלובים, המצרים הרגו את המצרים, כל אחד, התימנים את התימנים, כל אחד הורג את , ואנחנו בינתיים פה בינתיים יושבים ורואים, וכולם מסתכסכים והיה תורכיה בהתחלה עם איראן עכשיו עם סוריה והם נהיו אויבים, זה נהיה ככה והתהפך ככה, והכל משתנה כל רגע. מי עושה את זה? הקב"ה. פתאום נותן להם פיגוע בסיני הורגים את המצרים, במקום להרוג יהודים הורגים מצרים, נהיה סכסוך ביניהם עכשיו מלחמה ביניהם, יש בעיה לקב"ה לסכסך? אין לו בעיה.

אבל אנחנו צריכים להיות ראויים, אז אם עם ישראל עושה תשובה ולומד תורה אז הזכויות האלה עושות את כל הבלגנים אצלהם, אבל אם פה בעם ישראל יוצאים מנהיגים יהודים נגד היהודים שמקיימים את העולם ושומרים על עולם התורה ועל העולם כולו, הם מזמינים מלחמה, על זה אני רוצה להראות לכם עכשיו סרט בכורה. בכורה בדימונה בגלל שהכור נמצא פה, אז לכן אתם צריכים לדעת מה יגן עליכם, שום מטריה, שום נ"מ, שום כיפה, שום דבר לא יעזור, התורה שתהיה בדימונה תציל אתכם, אבל אתם תצטרכו להרבות בתורה ואני אסביר לכם מה צריך לעשות. הסרט שאתם הולכים לראות עכשיו מדבר על המצב שבו אנחנו נמצאים במלחמת הפראיירים נגד המנצחים. שם הסרט המנצחים. בבקשה.


 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 06.12 00:28

  כבוד הרב! רציתי לשתף את ישועת ה' מני רבות שפוקדות אותי תמיד ורוצה שתשתף את זה ברבים, הייתי 'מעוקבת גט' 11 שנים! ואבא של הילדים שלי ברח לארצות הברית ונשארתי עם שבעה ילדים לבד, לפני 11 שנה טסתי לארה"ב לטפל בעניני הגט בהצעתו של הצדיק הרב יעקב אלדשטיין זצ"ל, סידרו לי משפחה להיות שם, שלאחר שבוע בעלת הבית טסה לארץ ונשארתי עם הילדים שלה, בעלה הגיע ושאל אותי: 'איפה אשתו?', עינתי: 'שהיא טסה לארץ ישראל', הוא בתגובה האשים אותי שאני עזרתי לה וחתרתי נגדו בזמן שהוא פתח בפני את ביתו... אמרתי לו: 'חס ושלום! אני בעצמי לא ידעתי על זה וגם אני הופתעתי', השעה היתה תשע וחצי בלילה! בחוץ קור מקפיא!! שלגים!!! והוא זרק אותי מביתו עם כל מטלטלי... יצאתי לבחוץ עומדת ברחוב ריק מאדם, עם כל המזוודות והתחלתי לצחוק על המצב אליו אני הגעתי, לא דאגתי ולא פחדתי הרמתי את הראש לשמים ואמרתי: 'א-לקים! אני יודעת: שכל מה שאתה עושה איתי אתה עושה נכון ולטובה! וכל הסיגופי שלג האלו הם לכפרה על החטאים שלי ואין שמחה גדולה מזו ואני יודעת: שאתה תושיע אותי, אבל אם אפשר מהר כי אני קופאת מקור!' והתגלגלתי מצחוק, מיד עלה בדעתי להתקשר לזו שסידרה לי את המקום ומיד שהבינה שאני ברחוב היא סידרה לי מקום אחר ומישהו שיבוא ויאסוף אותי משם ויקח אותי אל היעד החדש, הוא הגיע לאחר שעה וחצי, ובזמן הזה הגעתי למצב שאני לא מרגישה את הפנים ולא את האצבעות מהקור! וכל הזמן הזה אני מדברת עם ה' וצוחקת איתו על המצב בו אני נמצאת ואומרת לו: 'כמה אני אוהבת אותו...!' הגעתי למשפחה החדשה, שם קבלו אותי כביתו של אברהם אבינו! כשישבתי עם בעלת הבית הבנתי שיש לה בן יחיד שנמצא בארץ ולי היתה בת גרושה, היא מצאה חן בעיניה ומיד החלטנו להתקשר לארץ לעשות היכרות בין הבת שלי והבן שלה, והלא יאומן קרה! אחרי 3 חודשים הם התחתנו, שוב הרמתי את הראש לשמים ואמרתי לבורא עולם החבר הכי טוב שלי: 'ידעתי שאתה עשית איתי הכל לטובה! אבל לא ידעתי שלא רק טובה עשית איתי אלא פינקת אותי וזכיתי בחתן צדיק שיש לו הכל כי הוא בן יחיד!' וכיום הם עם שישה ילדים צדיקים ובית יהודי... גם בצרה שמחתי וגם בתוצאה שמחתי - זכיתי בשמחות כפולות! ותודה לרב על הכוחות שאתה משקיע בנו מאהבתך את עם ישראל, יהי רצון: שהשי"ת יוסיף לך כוחות ובריאות זיכרון טוב ויכולת להחזיר בתשובה עד אחרון הנידחים (אמן).

 • 06.12 00:24

  כבוד הרב! אני מנסה להתקין וורד במחשב החדש ומשהו לא הלך לי.. יחסית התקדם אבל נתקע באיזה שהוא שלב. המסך הראה ריק. אמרתי: 'שאני תורמת 20 ש"ח לקופת הצדקה של 'שופר'' - ותוך כמה שניות ההתקנה הושלמה! במקום לשלם מאות שקלים כל שנה פשוט התקנתי את האופיס של משרד החינוך והמחיר שזה עלה לי זה 20 שקל לשופר 😁.

 • 05.12 04:33

  כבוד הרב! תודה על ההקשבה ועל הברכה - שרגשה את כולם...! כך אמרו לי כשיצאנו. ממש התביישתי לדבר - אבל החובה לפרסם את הנס! יותר חשובה וגדולה מהבושה. ההרצאה היתה מדויקת ומכוונת לנו וממש נהננו (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הסיפור עם אפרים ואברהם - היה פשוט משעשע מחזק מאוד! ומרומם את הנפש. תודה על היותכם כאן בעולם הזה 🙏🏼 ב"ה אתם נותנים לנו את הכח לחיים בזמנים כאלה מטלטלים. תודה רבה.

 • 05.12 02:03

  ישר כח לרבינו היקר! הרצאה מדהימה (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הרב תמיד מחזק אותנו בדרכים שלא חשבנו והסיפורים מדהימים תודה, תודה, תודה.

 • 05.12 02:02

  כבוד הרב ההרצאה היתה ממש טובה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) אשרינו שזכינו בך כבוד הרב שליט"א🙏 הכי אהבתי את הסיפור האחרון מהבן איש חי זצ"ל זיע"א. תודה הרב🙏

 • 05.12 02:02

  הרצאה חזקה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) בקשתי בקשה מהקדוש ברוך הוא - וקבלתי בשיעור! פשוט חזק ביותר הרב שליט"א כמו דפיברילטור = המכשיר של החייאה בשבילנו ככה בשבילי השיעורים 🌟⭐️❤️‍🔥❤️‍🔥

 • 02.12 18:47

  רבנו הקדוש בוקר טוב . שיעור הבוקר 'חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה'. זה שיעור שחובה על יהודי ללמוד בעל פה, ממש כל כך נכון כל מה שנאמר בשיעור הקדוש הזה, ממש שיעור שעושה נחת להשם יתברך, דרך ארץ ואהבת הבריות, תודה רבנו היקר! כל הלימוד של איך להתנהג, דברים בסיסיים כמו לא לגעת בלחם עם ידים חשופות או גזל שינה ועוד הרבה דברים שממש נהנתי לשמוע, ממש נחת להשם יתברך, תודה תודה ושוב תודה, ושבת שלום ומבורך לך ולבני משפחתך (אמן).

 • 01.12 13:05

  לאחר שבוע גדוש במסרים חיוביים שעיקרם ביטחון בא-ל יתברך! בשיערי הבוקר ובהרצאות המרתקות והפרקטיות, נותר רק להודות לא-ל יתברך: שנוטע ברב היקר את החוכמה להבין את העולם מבעוד מועד ולהתריע על כך. להבדיל, כפי שכבר ידוע, התרעות המודיעין הגיעו למיעוט ולא הגיעו לכולם שטענו: 'כי לא ידעו...' דברי הרב היקר - חשופים לכל מי שרק רוצה לדעת ולהבין את האמת לאמיתה!! נותר לומר לרב היקר: 'ישר כח!' ענק על העשייה הברוכה והחשובה, ולמסייעים המסורים שדואגים להביא את דברי הרב לקהלים רחבים ככל הניתן - ברוכים תהיו. 🌹שבת שלום ומבורך לרב היקר🌹 (אמן).

 • 01.12 13:03

  תודה כבוד הרב! על השיעור בוקר ('חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה' 01.12.2023) שמזהיר את נפשנו: שנשגיח להיות "בצלם א-לוקים!" ויהלומים! ובפרט שמזכה אותנו לקבל את השבת קודש 'מתוך מיעוט עוונות'.

 • 30.11 18:13

  כבוד הרב שלום וברכה! ישמרכם הבורא ברוך הוא לעולם ועד! (אמן) רציתי לומר: 'תודה אין סופית!' לכבוד הרב על שיעורי הביטחון. בעבר שיתפתי את כבוד הרב שבעקבות האירועים חלשה דעתי היות ומעבר לכביש בשכונה שלנו זה הכפר של הערבים צור בהאר שמשם יצאו הרבה פיגועים ורוצחים ורוצחות ימח שמם וזכרם! וגם היום בבוקר שביצעו את הפיגוע ביציאה מהעיר יצאו מהכפר שמולנו והתחנה בה קרה הפיגוע זו התחנה הקבועה שבה יעקב לוקח אוטובוס לבני ברק השם ישמור אותו (אמן). אני מודה לכבוד הרב כי אני משתדלת לשנן כל יום לעצמי ביטחון בהשי"ת. לכאורה היו יכולים לבצע את הפיגוע הרצחני כאן מעבר לכביש בשכונה אבל לא כך נגזר בשמים! ו-2 הרוצחים האלה עברו את השכונה שלנו והגיעו עד ליציאה מהעיר כדי לבצע את זממם. וזה מדהים לראות! להבין ולחיות אמונה וביטחון - כי כך נכון יותר לחיות בריא יותר רגוע יותר וכרצון שמים. תודה רבה לכבוד הרב השם ישמרכם מכל רע (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים