טוען...

برنامه ریزی برای بردن بچه های ما !!! • خاخام آمنون یتسخاک

מתכננים לקחת לנו את הילדים!

 שידור חי, בני ברק
 תאריך פרסום: 14.09.2020, שעה: 00:00

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578