טוען...

החילוק בין משה לבלעם מצד יצירתם | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 27.06.2020, שעה: 21:11

 אני אמלוך !   כבוד הוא דמיון ומחלה קשה!