טוען...

מענה ליוליס קיסר ושמואל בורנשטיין מחטיאי הרבים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 14.03.2019, שעה: 08:00

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד מענה ליוליס קיסר ושמואל בורנשטיין מחטיאי הרבים- 14/03/2019

 נציב יום – רפואה שלמה לעטרה בת אורה בכלל עמו בית ישראל

היום השיעור על מה ששלחו אתמול קטע משידור שהיה ברדיו, שמיידענו יוליס קיסר זה שהיה בהודו, היה פה פעם גם,

הוא שאל שאלה על הכשרות: "בעניין בשר על שחיטה פרטית שלו כאילו, שנכנס לתוך סיר לא ברור איזה, של אמא שלו של חבר שלו, לא משנה מה זה משנה העיקר נכנס לסיר. ונגיד שהיה שמה רובין אז מה הדין? עכשיו הוא אוכל רובין או שהוא אוכל את שלו" או שהוא אוכל אותה, לא יודע בכלל מה הוא שואל,

והרב בורנשטיין שמואל שממש נשמע בלבולינשטיין עונה לו. בואו נשמע מה היתה השיחה ונפרק את העניינים ונראה עד כמה הוא מבין בכשרות.

ישראל יוליס: שלום הרב בורשטיין?

הרב בורשטיין: שלום וברכה

ישראל יוליס: שלום זה ישראל מביתר קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על השידור ב' רציתי לשאול שאלה אם אני אוכל שחיטה פרטית ורציתי לשאול אם כאילו אם אני הולך למישהו לאמא שלי לא משנה והיא נגיד אוכלת בוא נגיד סתם מהדרין משהו אחר מבשלת ואני, אני שם את הבשר שלי בסיר שלה אחרי שעבר 24 שעות האם זה כאילו אני אוכל את, האם זה מותר זה טרף אני לא יודע בדיוק מה, האם זה מותר?

הרב בורשטיין: יש לך אמא שלא נעלבת אני מקוה נכון?

ישראל יוליס: לא לא סתם אני נותן דוגמא, לא אמא שלי הכל בסדר

הרב בורשטיין: לא זה חשוב כי אמא שלך אז יש פה כבד את אביך ואת אמך

ישראל יוליס: אז בוא נגיד חבר, חבר עכשיו הוא אוכל רובין, הוא אוכל רובין עבר 24 שעות, אם אני מבשל את הבשר מביא את העוף שלי לשבת אם אני מבשל שמה  האם אני אכלתי רובין או שאני אכלתי את השחיטה פרטית שלי אחרי 24 שעות שעבר על הסיר?

הרב בורשטיין:... שחיטה פרטית שלך, כן עכשיו... שיש פליטה מהכלים האלה אפילו זה תוך 24 שעות כן יש פליטה מהכלים האלה שאכלת בד"ץ, בד"ץ שאוכלים אותו ובא לכיון שלך זה כבר שאלה מאוד מאוד מאוד קשה! כן, בדברים האלה זה, איך אומרים, הכלי הזה, אלא אם כן אתה ממש לא רוצה לאכול רובין או לנדא משהו כזה אתה לא רוצה ממש לאכול, אם אתה לא רוצה ממש לאכול ואתה בישלת תוך 24 שעות אז היה פליטה של הבשר הקודם לתוך הבשר שלך, כן זה לא מטריף ולא שום דבר ולא עושה כלום וזה גם בטל בכל מקרה אבל אם לאחר 24 שעות ודאי ודאי ודאי שאין שום בעיה כבר הכל פגום במקרה הזה

ישראל יוליס: כאילו זה לא נקרא טרף, לא נקרא זה לא נקרא זה

הרב בורשטיין: טרף?! רבונו של עולם! עם ישראל אוכל טרף?!

ישראל יוליס: יש רב אחד שאומר: "שהכל טרף! חוץ מהשחיטה שלו שהיא שחיטה פרטית"

הרב בורשטיין: אז הרב אומר שהכל טרף – בסדר, אז חוץ מהשחיטה שלו...

ישראל יוליס: אז הייתי אצלו עכשיו אני לא אצלו...

 הרב בורשטיין: להוציא לעז עם ישראל? להוציא לעז על ישראל שהכל טרף?! גדולי ראשי הישיבות גדולי האדמו"ורים גדולי הרבנים עם ישראל אוכלים טרף?! אני חושב שאין יותר לעז מזה, ועדיף באמת שהוא יאכל טרף מאשר להגיד שעם ישראל אוכל טרף,

ישראל יוליס: לא, זהו בגלל זה אני עזבתי שמה, טוב תודה רבה הרב ישר כח גדול

הרב בורשטיין: תהיה בריא

ישראל יוליס: כל טוב

הרב בורשטיין: כל טוב

הרב אמנון יצחק: כן אז הליצן הזה משיב לו תשובה, אז הליצן הזה משיב לו תשובה, ואני חוזר על קטעים מתוך התשובה.

אז הוא מחרבש לו "אמא שלי לא משנה אמא שלי מבשלת בסיר 24 שעות, לא, פה, שם".

אז "קודם כל הוא צריך לדעת: האם האמא נעלבת?",

-          מה זה קשור לכשרות אם האמא נעלבת או לא נעלבת? אם יש פה איסור או אין פה איסור - יש בעיה או אין בעיה! מה זה קשור לאמא? אל תעליב אותה ואל תעלב ואל תעלבו הכל טוב ויפה, אבל אפשר לאכול איסור? אפשר לאכול נבלות וטרפות? אפשר לאכול חזיר אם אמא נעלבת?

"לא! כי זה חשוב, יש את "כבד אביך ואת אמך"

-          כן, יש גם שאלה: אם  זה מותר או אסור?

אז תכף נברר.

אז בא נגיד ש"זה חבר, ואם אני אכלתי נגיד היה בסיר רובין, קודם אכלו, ואני שמתי את השחיטה הפרטית",

אז הוא אומר לו ככה: "אתה אכלת את השחיטה הפרטית שלך כן, אבל תדע לך שיש פליטה מהכלים, כיוון שהכלי בולע את מה שנתבשל בו אז אפילו תוך 24 שעות כן, כן, יש פליטה מהכלים שאכלת בד"ץ, ובד"ץ שאוכלים אותו כן? ובא לכיוון שלך, ובא לכיוון שלך, וזה שאלה מאוד מאוד מאוד קשה!",

-          אז לפי זה הוא לא יוכל לתרץ אותה.

"כן, בדברים האלה זה איך אומרים, איך אומרים"

-          מה זה "איך אומרים?" ? אומרים!

הוא אומר: "אז איך אומרים: הכלי הזה, אלא אם כן אתה ממש לא רוצה לאכול רובין או לנדא משהוא כזה, אתה לא רוצה ממש לאכול"

-          מה פירוש?

אם הוא באמת שוחט שחיטה פרטית - זה בגלל שהוא לא סומך על הבדצי"ם והכל, לפי מה שידוע לו, לכן הוא אוכל שחיטה פרטית ולא אוכל.

מה זה "אם אתה לא רוצה ממש?" אז מה הוא שאל? הוא שאל בגלל שהתערבב לו שחיטה פרטית עם מה שהוא לא רוצה לאכול, מה זה "אם אתה לא רוצה ממש ממש לאכול"

ועכשיו הוא נכנס לדין: "ואתה בישלת תוך 24 שעות".

דהיינו: הכלי היה בלוע בו רובין נגיד, וזה היה תוך 24 שעות,

אז הוא אומר לו "זה היה פליטה של הבשר הקודם לתוך הבשר שלך".

אז רגע! יש פה בשר שהוא לא רוצה לאכול, שלדעתו זה איסור, לכן, לכן הוא עושה שחיטה פרטית, אחרת הוא "דן חסכן" הוא היה אוכל את הבד"ץ הזה. ונתערב עכשיו זה בזה תוך 24 שעות,

אז אתם זוכרים "שהשאלה היא מאוד מאוד מאוד קשה"

ולכן התשובה, "כן! זה לא מטריף! ולא שום דבר! ולא עושה כלום! וזה גם בטל בכל מקרה!".

אז מה היה קשה להגיד את התשובה הזאת? מה קשה? כאילו לא הבנתי "מאוד מאוד מאוד קשה, כי בדברים האלה איך אומרים הכלי הזה, אלא אם כן אתה ממש לא רוצה לאכול רובין או לנדא משהו כזה, אתה לא רוצה ממש, אם אתה לא רוצה לאכול ובשלת תוך 24 שעות – אז היה פליטה מהבשר שלו לתוך הבשר שלך, זה לא מטריף!! ולא שום דבר! ולא עושה כלום, וזה גם בטל בכל מקרה!!. אבל, אם לאחר 24 שעות - ודאי ודאי ודאי שאין שום בעיה כבר בכל פגום במקרה הזה".

אז איפה היתה "השאלה קשה? מאוד מאוד מאוד קשה".

תכף נראה שהוא מחרט עליו! ולא מבין לא מימינו ולא משמאלו.

אז הוא אומר לו: "רגע! אני רוצה להבין: זה לא נקרא טרף?!"

-          "טרף!!! ריבונו של עולם! עם ישראל אוכל טרף!!!? ואי חס ושלום!".

"לא, תשמע, יש רב שאומר שהכל טרף חוץ מהשחיטה שלו שהיא שחיטה פרטית",

בסטרי גמבו. מה הוא אומר? תכף תשמעו את מי הוא מאשים... לא יאומן.

"להוציא לעז?!"

בלבולינשטיין אומר: "להוציא לעז על ישראל, להוציא על ישראל!! שהכל טרף!! גדולי ראשי ישיבות, גדולי האד"מורים גדולי הרבנים עם ישראל! אוכלים טרף!! אני חושב שאין יותר לעז מזה, עדיף מזה שיאכל טרף!!!!!! מי שאומר ככה "יאכל טרף!!! עדיף לו!!! ממה שיגיד שעם ישראל אוכל טרף. זהו, תהיה בריא כל טוב, כל טוב".

עכשיו בואו נראה כמה דברים: "מה זה כלי בין יומו"? כלי שבלע מאכל שהתבשל בתוכו על גבי האש במשך 24 שעות אחרונות, נחשב לכלי בן יומו משום שעדיין הטעם בלוע בכלי נחשב משובח, ובכוחו להבליע את טעמו למאכל האחר.

זאת אומרת: אם יוליס קיסר הכניס את הבשר הכשר שלו לתוך סיר שהתבשל מה שלדעתו זה לא כשר - לכן הוא עושה שחיטה פרטית, אז זה בעצם פוגם את השחיטה הפרטית.

"כלי שאינו בן יומו" מה זה?

זה כלי שבלע את הטעם הנ"ל לפני יותר מ-24 שעות ולא נעשה בו בינתיים שום שימוש. הכלי 24 שעות היה ללא שום שימוש, ואז הוא נחשב לכלי שאינו בן יומו והטעם הבלוע בתוכו נחשב כבר כפגום. זאת אומרת: זה כבר לא יפגום את מה שבפנים, ואם יש בזה והטעם הבלוע בתוכו נחשב כבר כפגום. זאת אומרת: זה כבר לא יפגום את מה שבפנים, ואם יש בזה אחד כנגד 60 , אז זה בטל.

עכשיו, יש "נותן טעם בר נותן טעם", יש נותן טעם בתוך הכלי ואחר כך נותן טעם בבשר שהכנסת לבפנים.

ההלכה: "טעם מאכל דינו כטעם מאכל עצמו", טעם מאכל, טעם כעיקר, זאת אומרת טעם דינו כעיקר, הדבר האסור. על כן מאכל חלבי שהתבשל עם בשרי או להיפך. וכן מאכל איסור שהתבשל עם היתר. מקבל מאכל אחד את טעמו של השני ונאסר גם הוא. הוא הדין בכלים בבישול או בשרייה מפני שכבוש כמבושל. ויש להדגיש יש הבדל בין שאתה נותן מאכל שזה היתר בהיתר, חלב ובשר כל אחד בפני עצמו הוא מותר, וכשהם נפגשים ביחד - זה יותר קל ממה שאיסור. איסור שנפגש בהיתר - זה יותר חמור. לכן "נ"ט בר נ"ט" בדבר כזה: לפי הספרדים זה קל, ולפי אשכנזים תכף נשמע.

אבל יש להדגיש שדין נ"ט בר נ"ט = נותן טעם בר נותן טעם, נאמר רק במאכל היתר, אבל במאכל איסור, אפילו התרחק מן האיסור עצמו הרבה דרגות ושלבים - עדיין הוא אסור.

זאת אומרת: אם מה שאתה שחטת שחיטה פרטית זה הכשר, ורובין זה הטרף, כי אתה לא סומך על בדצי"ם אחרים, אז ממילא אתה צריך להבין שבתוך 24 שעות ודאי שזה אסור, ויותר מזה אחרי 24 שעות זה עדיין אסור. אפילו כמה פעמים, וצריך להגעיל את הכלים.

אז התשובה שלא היא לא נכונה בכלל!

ומה עוד שיוליס הוא גם אשכנזי, ואשכנזים נוהגים שאפילו אם יש ביטול כזה -לא אוכלים מהכלי הזה, לא משתמשים בכלי הזה.

טוב, עכשיו נחזור ונראה על מי הם מדברים? מה הם אמרו? הם אמרו דבר לא יאומן כי יסופר! הם אמרו, זאת אומרת בורנשטיין אמר: "להוציא לעז על ישראל שהכל טרף, גדולי ראשי ישיבות, גדולי האד"מורים גדולי הרבנים עם ישראל! אוכלים טרף!! אני חושב שאין יותר לעז מזה, ועדיף באמת שהוא! יאכל טרף מאשר להגיד לעם ישראל שהוא אוכל טרף". אז בואו נשמע למי הוא מתכוון.

הקלטה של הרב עובדיה יוסף:

גם האוכל, "כל עמל האדם – לפיהו", "לא תטמאו בהם, ולא תטמאו בהם, ונטמתם בם" אם אדם אוכל מהדברים שהם "מן הבא בידו"; יש כשרות מאיזה רב, 'רב' יש הרבה רבנים שנותנים כשרות אבל "גם תבן גם מספוא רב" כל אחד נהיה 'רב', יש הרבה פתחו 'מחלקות של כשרות' לעשות בזה ביזנס'! לא בשביל הכשרות של עם ישראל, בשביל שיאכלו דבר כשר, בשביל שירויחו כסף!

מוציאים, במקום שיהיה 2 שוחטים - מוציאים שוחט אחד, במקום שיעבוד 4 שעות - עובד 8 שעות, מרויחים כסף! בשביל להרויח כסף!! עשו את עם ישראל מסחר עשו להם!! בשביל להרויח כסף!! והם לא זה כבר, אני לא אכפת לי לדבר עליהם…

תדעו, אם לא היה 'בד"ץ בית יוסף' - זה ענין אחר, יש 'בד"ץ בית יוסף' למה כל אדם, יש בני אדם, יש חברות, יש בתי מלון, למה לא עושים, אולמות, למה לא לוקחים 'בד"ץ בית יוסף'? לוקחים 'כשרות' ככה מן הבא בידם?!

אתם יודעים, 'בד"ץ בית יוסף' - זה על טהרת הקודש! מה שכותב מרן; 'כשר' – זה 'כשר', 'טרף' – זה 'טרף', לא זזים ממנו ימין ושמאל.

במקומות אחרים - זה לא ככה! זה לא ככה; בכל דבר מקילים, בכל דבר מקילים, מה הדין של ספק ככה, זה אמר ככה, יש פלוני אמר ככה, - לעבור על דברי מרן! בשביל לחפש איזה קולות, בשביל להרויח כסף! למה אצלנו יוצא מתוך מאה (100) עשרים וחמישה (25) יוצאים {100/25} 'כשר גלאט והשאר' כולם - לא קונים אותם. אצל אחרים; 50-60 יוצא להם 'כשר – חלק'?! למה זה? למה יש לנו 2 תורות?!

לא! אלא מקילים, רואים סירכא קטנה 'כן, זה מותר! זה מותר, זה מותר, זה מותר'. יצר הרע! מראה להם, עיניהם חשוכות, עיניהם עוורות "וטחו עיניהם מראות" ורואים 'זה אפשר להתיר, זה אפשר להתיר'. אנחנו 'גלאט חלק ממש!' שלא יהיה שום סירכא. זהו, לא, אנחנו שום… מדקדקים; שקל אחד פחות, או שני שקלים פחות, - בשביל זה הולך וקונה בשר טרף !

וזה עצמו באיסור דאורייתא של טרפה! - לדעת מרן. אנחנו זה עושים כמו דעתו של מרן, לא זזים ממנו ימין ושמאל. אין לנו רווחים!! אנחנו רוצים רק לזכות את ישראל!! שידעו שזה באמת 'גלאט כשר' שבדעתו של מרן! זהו, שלא נכנס חס ושלום בספקות.

בן אדם, "כל עמל - האדם לפיהו" כל אדם לא שם לב על הפה שלו מכניס לתוכו כל מיני, כל מה שבא לידו, חס ושלום הלב שלו מטפש! "עקוב הלב ואנוש מי ידענו?!" ואין בו תורה! 'התורה שלו - מן השפה ולחוץ!' היראת שמים שלו - מן השפה ולחוץ! בן אדם לא שם לב! 'בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכין אותו' ילך כמו שצריך, בן אדם יחוס על עצמו, ועל בני ביתו; לא יאכיל אותם דבר שהוא מפוקפק חס ושלום! שיש בו ספק, אפילו שיש בו ספק. התורה החמירה ב'ספק' יותר מב'ודאי'..."

(עד כאן הקלטה מהרב עובדיה יוסף זצ"ל)

כן, אז שמענו! שהכל בזניס! וכל הכשרויות והכל ורק בד"ץ "בית יוסף" אומר הרב עובדיה, רק הוא כשר וכל השאר זה טרף, למה? איך יוצא להם 50-60? זה שתי תורות? למה לבד"ץ בית יוסף יצא 25 בקר 25% ? ואיך אצלהם יוצא 50-60? יש עוד הקלטה אחרת שהשמענו.

אז זאת אומרת הוא אומר במפורש שאוכלים אדמו"רים ואוכלים ראשי ישיבות אוכלים טרף, מי שלא אוכל "בית יוסף" - אוכל טרף!, ככה הוא אומר.

אז מה אומר בורנשטיין?

"עדיף שאתה תאכל טרף!!! ואל תוציא לעז על ישראל שהם אוכלים טרף!".

שמעתם למי הוא אומר?

לרב עובדיה יוסף!.

והרב עובדיה יוסף בעצמו, הוא בעצמו לא ידע שעובדים עליו ב"בית יוסף", כי אין "בית יוסף" שמוציא באמת כמו שהוא חשב שמוציאים.

הבאנו את הרב יצחק מלכה שהוא אחראי על כל הכשרות של צפון הארץ שמה ושוחטים שמה, והוא הוציא קונטרס: שאין חלק בית יוסף. אין כי לא יכול לצאת כמו אצלנו מתוך 100 בקר יוצא 3. אז 3% לא 25% , אין מציאות של 25%. ובאמת כולם מוציאים 40-50-60% .

אז זאת אומרת: הרב עובדיה קובע שאם האחוזים הם גדולים - בלי לבדוק, לא צריך לבדוק, כי אין שתי תורות!! הם מקילים בסרכות ברירים בכל מיני דברים, וכל שכן בסכינים, אז זה טרף!!!!! אז אם זה טרף יש בעיה! מה הבעיה? הוא מודיע, הוא מודיע לציבור שלא יונו אתכם, זה הכל בזניס כל הכשרויות האלה, ולא איכפת לאנשים ותשמרו על הבית, אל תתנו להם לאכול!

מה בורנשטיין אומר לו?

"תשמע חביבי, הלו! אם אתה מדבר ככה - תאכל אתה טרף!!! ואל תוציא לעז!!!"

שמעתם זה בורנשטיין, תכף נטפל בו שתבינו מי האיש. אבל בורנשטיין אומר ככה.

את הרב עמאר שמענו שבכל החוגים מאכילים טרף, בכל החוגים, בסרטון שאנו מקרינים בהרצאות, אז גם הוא! תאכל טרף!! ואל תגיד לעז!. שמעת ? יופי.

עכשיו עוד הקלטה:

הרב בן ציון מוצפי: "הדין של "בישולי גויים", אפילו שזה כשר האוכל למהדרין, אפילו שהבשר "חלק", אני כבר לא יודע מה להגיד היום, אני כבר לא מאמין לאף אחד!"

הרב מוצפי אומר שהוא לא מאמין לאף אחד, איזה "חלק"? על מה מדברים? הוא לא מאמין לאף אחד!, אז מה אתה אומר אין חלק? אז אם אין חלק אז מה זה? הדין אם אין חלק - זה טרף!!!

אז גם הוא מוציא לעז, אוי, תאכל טרף!!! תאכל טרף ואל תוציא לעז!!! יבביי

טוב, עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה בורנשטיין אומר לעצמו: הסתכלתי וקראתי כמה כתבות, ובין הדברים שהוא אמר:

ראשית פותח בורנשטיין: "קיים כמובן הבדל גדול בן מלון למקום נופש אחר המתהדר בתעודת כשרות "למהדרין" לאלה המסתפקים בתעודת כשרות רגילה, הדבר בא לידי ביטוי בתחומים רבים כגון בבישול האוכל. במקומות עם כשרות רגילה, די בעובדה שיהודי מדליק את הגז והתנורים ואילו בהשגחת מהדרין-דורשים שיהודי יהיה אחראי על כל מהלך הבישול שיתאים על פי כל השיטות וההידורים",

דרך אגב; הוא אחראי על רבנות ירושלים, רבנות, לא מהדרין. ירושלים-לא בד"ץ, אלא רבנות ירושלים, קראו לזה מהדרין, אבל רבנות.

"כמו כן המשגיח במקום חייב לדאוג ולפקח בשבע עיניים על קבלת הסחורה, שהכל יהיה מסודר גם בתחום תרומות מעשרות ועורלה וכן כשרות העלים" וכו'.

ספר סיפורים לסבתא! אם אתה היתה יכול להשגיח על כל בתי המלון שהייתה אחראי עליהם שינקו כמו שאנחנו מנקים בקפ"ז, ואת הכל עם שולחנות שיקוף לראות את הכל ואת הכמויות שעושים שמה אוכל - תגיד לי אם אתה לא התחייבת לשמים בכל האחריות שלקחת.

אז הוא אומר: "ישנה תופעה מוכרת שרבים הנופשים במקומות שאין להם הכשר מהדרין המסתפקים בכשרות רגילה, בשעת ארוחה הם פונים למשגיח, ומבררים מה יוכלו לאכול, וממה עדיף להימנע? כמובן עדיף כך מאשר לאכול בלי הגבלה, אבל גם בזה צריך לדעת שהדבר גלאט, שהדבר לא גלאט, עד האוכל עצמו ישנו תהליך ארוך שהמטבח עובר והדבר מורכב מאוד.

אחד הדברים העיקריים בנושא זה הוא כשרות כלים, הפרדה מוחלטת בין בשר וחלב מכל המשתמע מכך, וחייב להיות משגיח ערני בכל רגע ורגע, פעמים רבות נעלמים פרטי סכו"ם בשרי, באינסטינקט של רגע נותנים עובדי המטבח פרטי סכו"ם חלבי, ונותנים ציבור האורחים וכן להיפך וכן הלאה".

זאת אומרת: אתה אומר שאפשר שאנשים נכשלים באיסורים חמורים מבלי לדעת, כי ככה זה במלון! יש בלאגן! וצריכים לספק את האורחים אז לא שמים לב, ובפרט אם העובדים הם חילונים, ובפרט אם הם גויים וכו'.

והנה הוא מספר מעשה, להתפעל! ממש להתפעל.

"באחד הימים אני מקבל שיחת טלפון מאולם ממשגיח מסוים מאחת מבתי מלון מאחד העובדים מתחת הכשרות שלנו, הוא מספר כי מן המטבח נעלמו פריטים רבים של סכו"ם חלבי, ואחד מן העובדים במקום התן הוראה להוציא סכו"ם בשרי, המשגיח מצידו הרים קול זעקה ניסה למנוע את הדבר מספר פעמים ללא הועיל!".

אז אתה מודה שהמשגיחים שלך שאתה מינית - אין להם כח לשלוט על דברים, מקימים "קול זעקה!", אף אחד לא שומע, ומחטיאים את הציבור של האורחים. אז מה מועילה ה"השגחה" שלך אם אתה בעצמך מספר את הסיפור הזה?

"אז מה עשיתי? קמתי ונסעתי בעצמי לאותו מלון!" ממשיך בורנשטיין: "נכנסתי לחדר האוכל בעיצומה של הארוחה! הלכתי משולחן לשולחן ולעיניהם הנדהמות של האורחים שלפתי את כל הכפיות מהכוסות והצלחות, כשעיניי סגורות מרוב אי נעימות שדבר כזה קורה אצלנו בהשגחה!".

אז הוא הלך גם עם עיניים סגורות. {ממש! זה משהו בקבלה...}

"הצעד הזה שעשיתי מלבד להוציא את הסכו"ם הבשרי מהמקום, רציתי גם ובעיקר להדגיש כמה הדבר חמור בעינינו!"

למי אתה רוצה להדגיש  - לאורחים שלא יהיו פה יותר? למי? למשגיח שלא יכול לפעול. למי? לבעלי המלון - שלא סופרים אותך ולא את המשגיח שלך?.

"ועד כמה חשוב שלא יחזרו דברים כאלה על עצמם",

-          בטח! מאז לא חזר מעולם ולעולם, כל המלונות ממש קיבלו פחד.

"הבאתי את כל פריטי הסכו"ם למנכ"ל וסיפרתי לו על העניין, כמובן הוא הבין את כוונתי ההחלטית! ונתן מילתו שדבר כזה לא יקרה שוב".

נו, אז הוא מאמין לבעל המלון ואין שום בעיה, ואיך בעל המלון איפשר שיהיה מלכתחילה? מה, אתה לא נתת להם הוראות מההתחלה איך צריך להיות מלון בהשגחה, ושחייבים לשמוע למשגיח, וכשהמשגיח אומר - אז צריכים לבטל מיד כל מה שנעשה!, ואם הוא צועק - ודאי שצריך, ואם צועק כמה פעמים - ... ואם אתה מגיע!! צריך להגיע!! אז איפה כל האחריות, ואיפה ההשגחה, ואיזה בית מלון זה?

אז מה אתה מדבר בורנשטיין???

אז יכול להיות שאנשים אוכלים נבלות וטרפות ואיסורים והכל תחת השגחתך!? אוי ואי.

אז בא נטפל עכשיו דבר דבר: אז קודם כל אמרת על הרב עובדיה יוסף, ועל הרב מוצפי, ועל הרב עמאר ועל עוד גדולי ישראל - עדיף שהם יאכלו טרף - מאשר יגידו שעם ישראל אוכלים טרף.

זה צריך להיות חצוף ועז פנים, קל דעת ורברבן, ששולף תשובות ברדיו ומחטיא הרבים - ממרומי גלי האתר.

אחת השאלות ששמעתי בשידור:

שאלו אותו על הכשרות של "אור שרגא"

אז הוא אמר: "כן, אפשר לאכול!".

-          מה "כן" ? אתה בדקת? כן אפשר לאכול.

ואני שמעתי דוקא השבוע ונתבקש שמה לבדוק את הכשרות הזאת ואמר: "זה לא כשרות!".

אז אתה אומר "כן אפשר", והוא 50 שנה במקצוע, והלך ובדק להם סכינים ועוד כמה דברים - וככה הוא אמר.

אז מה אתה אומר! משחרר תשובות ברדיו- חופשי חופשי! ואנשים "על פיו יישק דבר".

אז ככה בואו נתחיל לגבי הלעז, שהוא אומר לעז, אני ידהים אתכם עכשיו לגבי הלעז. אז קודם כל "בפלא יועץ" בערך הליכה או בערך ספר כתב: "שהעיקר ללכת על פי הוראות חכמים זכרונם לברכה, וגם במצב שהרב בדורנו אומר אחרת - לומר שאנחנו קטנים ואין לנו אלא דברי הקדמונים".

אז גם אם בורונשטיין קטן כזה אומר משהו - אנחנו צריכים ללכת הקדמונים. לא לפי הרבנים האלה של הרבנות. משגיח כשרות.

כמובן הש"ך פסק בחושן משפט: "שאין דין תלמיד חכם בזמננו", והביאו החיד"א וכן עוד גדולים, וגם ב"דרכי תשובה", בחלק א' דף סח' בשם המהרי"ל, ומצטט בשמו מלמעלה לפני 600 שנה: "שעתה בדור יתום זה!", אז, "שאין יודע בין ימינו לשמאלו, אז אין אומרים "יפתח בדורו כשמואל בדורו", אלא הולכים לפי הוראת רבותינו בספרים הקדושים".

אז אתם שומעים?

לפני 600 שנה!

מה אמרו?

שבדור היתום הזה שאין יודע בין ימינו לשמאלו, אז אי אפשר להגיד: "יפתח בדורו כשמואל בדורו", כמו שאמרו בדורות הקודמים, אלא הולכים לפי הוראת רבותינו בספרים הקדושים.

וכך נראה בשו"ת "משפטים ישרים ברדוגו" סימן רפ"ד בשו"ת הריב"ש סימן שצט'"

שהרב שואל, זה כותב הרב אביתר כותב שגם שמה כתב כיוצא בזה.

עכשיו, לעניין הוצאת לעז, לא על האנשים בדור הזה, על הקדמונים, להוציא לעז על הקדמונים זה איסור, אסור להוציא לעז על הקדמונים.

אז כתוב ככה: לעניין הוצאת הלעז מי שדן בזה הוא הרב "תרומת הדשן", בחלק א' סימן רלב', ודיבר בעניין הוצאת לעז בגיטין ותו לא. שאסור להוציא לעז על גיטין של הראשונים.

והרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, וההערות שלו בספר "מטה מנשה סיתרון" לעמוד רצג', הביא שכתוב בראנ"ח חלק ב' סימן יא': שכל זה רק לעניין גיטין וקידושין, אך לעניין איסורים אחרים, אפילו אתה מוציא לעז על הראשונים שאכלו דבר איסור מאי דהווה הווה, והוא נמצא בשו"ת "מים עמוקים" דפוס סלוניקי ושם ציין גם "לתרומת הדשן" לשו"ת הנזכר ולשו"ת הרשב"א.

אז הרב עובדיה כשאתה אומר לו "עדיף שתאכל טרף" ולא!! תגיד לעז על האדמו"רים של היום, מביא פסק! שמותר! לדבר על ראשונים אפילו שאכלו דבר איסור, ומאי דהוה - הוה, רק בגיטין אומר: בקידושין לא להוציא לעז.

אז אתה גם עם הארץ! אתה לא יודע מזה לעז.

עכשיו בואו נראה עוד: מה נעשה עם "החת"ם סופר" שאמר: "שהיצר הרע כבר זקן, ועכשיו יש לו כיסא עם 3 רגליים, הוא לא יכול לטפל בכל אחד אז מה הוא עושה?

הוא מחטיא את כלל ישראל!

איך הוא מחטיא אותם?

בשוחטים בחזנים ובסופרים".

מה?! אז אתה מוציא לעז החתם סופר? אתה יודע מה אומר לך בורנשטיין?

הוא אומר: שעדיף לך, השם ירחם! עפרא לפיו!! - שאתה תאכל טרף ואל תוציא לעז, מתוך אחריות! החת"ם סופר אומר: שיזהרו בני ישראל,

-          והוא קורא לזה: "תאכל טרף! ואל תגיד! 'אל תגלה' רק אני יכול להגיד. בכתבות - אני יכול להגיד: "תשמע - יכול להיות ככה ויכול להיות ככה ויכול להיות..."

מחטיא את כולם!,

"ואם לא הייתי רץ בעניים סגורות ועובר בין השולחנות" - אז אוי ואבוי! איזה תקלה היתה!!.

"המגלה עמוקות" - הסיפור הידוע, עם שני הנערים, שהאכילו ערים שלמות!! נבלות וטרפות! אז מה? גם הוא אתה אומר עליו אותו דבר?

ולא היה במונסי שכל העיר אכלה במשך עשרות שנים מאדם שסמכו עליו ואכלו אדמו"רים וצדיקים וראשי ישיבות, ומאברכים ונשים הרות, ואכלו נבלות וטרפות! ואתה מכחיש את המציאות, ולוס אנג'לס שהתברר, ובגרמניה עכשיו שהתברר!

אז מה? שכל אלה יאכלו טרף ואל יגידו את האמת שזה מה שהיה.

ומה אתה אומר לרב ברנדסדרופר והרב יברוב והרב נתן גשטטנר?

שבשו"תים שלהם הם כתבו: "לא לאכול משחיטה תעשייתית! כי אי אפשר לאכול, אי אפשר לצאת משמה כמו שצריך לצאת, אני אומר בלשון עדינה",

-          אז גם הם יאכלו טרף ולא יגידו את זה בשו"ת שלהם? והם בדקו את זה בעצמם, ותחתיהם יש גם השגחות, והם אומרים גם ההשגחות שהם גם אחראים עליהם! לא לאכול מתעשייתי!

אז אתה - אין לך שום בעי!ה, "שאלה קשה מאוד מאוד מאוד" ומתרץ אותה בשניה! שאין שום בעיה בכלל, אז מה קשה? כנראה שהוא פוסק גם בעיניים עצומות....

והרשב"א שאומר שאם אתה נתערב לך האיסור בתוך כלי - אז אמרנו שאפילו ב- 24 שעות זה לא מועיל צריך הגבלה ואין ביטול ב-60, אז מה תעשה עם הרשב"א? אתה גם תגיד לו ככה? השם ירחם!.

ויש לי שאלה: מה אתה אוכל? איזה השגחות אתה אוכל? או שאתה מקפיד רק רבנות, רבנות ירושלים, מה אתה אוכל?

ולמה כשאנחנו רצינו לקחת מלון בירושלים פעם - אתה התנגדת שנביא בד"ץ!!! רצינו בזמנו להביא בד"ץ או של העדה או של לנדא אמרנו את כל ההצעות,

-          "לא!! רק רבנות ירושלים".

מה זה, בזניס או כשרות? אז לא הבנתי, אז אתה בעצמך אומר שיש דופי בכשרויות האחרות, כי אתה לא רוצה לערבב, לא לקלקל את הכלים, אז אתה לא רוצה לערבב, אז אתה מוציא לעז על כל הבדצי"ם!!! כי אתה רוצה רבנות ירושלים היתה.

אז מה, איך הסתדרו הדברים, כמו שאמרת במחי ובהינף ככה ברדיו, "יאכל טרף!" הרב עובדיה יאכל טרף? ככה אתה אומר?? אתה לא מתבייש?!

כן, אבל מי סיבך אותו כמובן? יוליס קיסר, מאז שהוא הלך להודו אז יש לו כל מיני דברים פה ושם, לכן אלה הדברים רחמנא לצלן.

וכך הדברים מתנהלים, וכל אחד שולף פסקים ודיבורים, ברדיו, בלי אחריות! בלי כלום.

אז אני חושב שמהיום נקרא לך- ברוכנשטיין, כי זה "ברוך" מה שעשית, ברוך, ככה להוציא לעז על כל מי שמציל את ישראל, כל מי שמדבר להציל אותם מיסורים, הרי זה התפקיד שלך! לא? אתה בעצמך, זה היה התפקיד שלך הרבנות, לשמור שלא יהיה מכשלה, אתה, אתה עשית את זה בנאמנות? או שאתה סמכת "שחס ושלום שישראל יאכלו טרף? - חס ושלום! איך יכול להיות מכשלה?!"

משגיחים לא טועים, בעלי מלון לא מטעים, ומה זה! ערבים צדיקים, כולם "ועמך" וערבייך – "כולם צדיקים!", איך אפשר להגיד שמישהו אוכל טרף? אין דבר כזה שמישהו אוכל טרף, אז בשביל מה לקחת משכורת והייתה משגיח ברוכנשטיין?

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת