טוען...

מה הקשר בין נס חנוכה לשמע ישראל? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.12.2018, שעה: 07:27

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 04/12/2018 מה הקשר בין נס חנוכה לשמע ישראל? חנוכה

נציב יום: אסף בן אדל יזכה לשידוך עם אישה בעלת מידות טובות, חסידת קפ"ז ורווקה, וגם כל הרווקים מקפ"ז יזמן להם השם זיווגם מהרה אמן.

התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מגלה בתיקוני הזוהר תיקון יג' כט': שלחג החנוכה יש קשר שייכות עם פסוק הייחוד "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד", בפסוק הזה יש כה' אותיות, 25 אותיות, ולכן נס חנוכה היה ב-כה' כסליו, וכן אותיות חנוכה זה אותיות חנו כה. הכוונה שישראל חנו מהצרה של היוונים, על ידי ה-כה' אותיות של הפסוק: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד", אם כן צריכים להבין מה הקשר בין הפסוק לנס חנוכה?

בפשטות נראה לבאר על פי הידוע, בקריאת "שמע ישראל" צריכים למסור את הנפש על קדושת השם יתברך. והיות והחשמונאים מסרו את נפשם על קדושת השם, בזמן שנלחמו מעטים נגד רבים, נמצא שנס חנוכה מכוון כנגד הפסוק "שמע ישראל", שבו אנחנו מכוונים למסור את נפשנו על קדושת השם. זה על פי הפשט.

אבל יש לבאר גם יותר לעומק, נקדים ונביא דברי הצל"ח על פי הכתוב בגמרא בפסחים נ':

"אמר רבי אחא ברבי חנינה: "לא כעולם הזה העולם הבא, בעולם הזה מברך האדם על בשורות טובות ואומר: "ברוך הטוב והמטיב", ועל בשורות רעות אומר: "ברוך דיין האמת", אבל לעולם הבא כולו "הטוב והמטיב",

זאת אומרת: על כל הבשורות בין טובות בין רעות - מברכים הטוב והמטיב. לפי שמעליון לא תצאנה הרעות, ואין דבר רע מהקב"ה והכל הוא לטובה, ואפילו הפורענויות הבאות על האדם - אינן רעה אלא טובה. וזאת כדי לזכך אותו, כדי להכניע את יצרו הרע, וכדי שאדם יזכה לחיי העולם הבא.

נמצינו למדים מכך, לאמיתו של דבר, הבורא יתברך, שורש הרחמים והחסדים, כמאמר אדונינו דוד: "טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו", אלא בעולם הזה החומרי והגשמי, טחו עינינו הגשמיות מלראות את האמת ש"כל דעביד רחמנא - לטב עביד!" כל מה שעושה הקב"ה לטובה עושה, אבל רק לעולם הבא נזכה לראות את התמונה המלאה, ונראה שהכל כאן היה לטובה. ונברך גם על הרעות שעברנו, בעולם הזה "ברוך הטוב והמטיב".

והנה, בפסוק הייחוד: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד", אנחנו מביעים באמונה שלמה שהן מידת הרחמים הנמשכת משם השם - שם ה ו י ה, והן מידת הדין שנמשכת משם אלוקים - שתיהם יחד מידות של רחמים גמורים.

וזה הפרוש של הפסוק: ""שמע ישראל" האמינו ישראל באמונה שלמה כי "השם אלוקינו", א ד ו נ י - שם רחמים, אלוקינו - שם של דין, הם לאמיתו של דבר: "השם אחד", שתיהן שתי מידותיו של הקב"ה, הם רחמים גמורים!. הם א ד ו נ י - שם הרחמים אחד. שניהם שני השמות.

אלא שכעת בעולם החומרי הזה, טחו עינינו מראות בפועל גילוי זה של הרחמים, ולכן גם מכסים גם את העיניים בקריאת שמע, כדי להורות בזה לא ללכת שולל אחרי ראיית העיניים הגשמיות, כיוון שלעיתים נראה לנו שדבר זה הוא רע, אז אתה מעצים את העיניים כי אני לא רוצה לראות, העיניים מטעות!, אז אני מכסה את העיניים, בלי ראיית העיניים, בהבנה! באמונה! שהכל זה אחד. הכל רחמים גמורים.

מעתה יתבארו לנו היטב דברי התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי: לנס חנוכה יש קשר נפלא עם הפסוק: "שמע ישראל" שאנחנו אומרים "שמע ישראל" אמרנו שאנו מביעים את האמונה השלמה, שכל מה שהקב"ה עושה - לטוב עושה! וגם שמידת היא בעצם רחמים גמורים.

והיסוד הזה מתגלה בחנוכה, במציאה של פך השמן, פך שמן טהור, שכן כבר בעת הצרה הגדולה, הכי גדולה, כשנכנסו היוונים להיכל, וטמאו את כל השמנים, כבר סיבב הקב"ה שבבית המקדש, שיהיה טמון פך אחד של שמן טהור, שממנו יתהווה הנס הגדול של חנוכה.

עד היום ביליונים ביליונים טונות של שמן, נשפכים בעולם לפרסם את הנס הגדול, שהם התכוונו לא להשאיר שום דבר בקדושה, והקב"ה טוב לכל, השאיר פך אחד שיספיק לשמונה ימים, ויתקדש שמו יתברך, ויראו שיש השגחה אלוקית, והקב"ה מה שנתן להם זה בחשבון ליוונים לעשות, ולנו בחשבון שנדע שהוא מסתכל "ואפילו בהסתרה.. שבתוך ההסתרה.. בודאי גם שם נמצא השם יתברך", זאת אומרת: הקב"ה נמצא בכל מקום.

ובכך מתגלה לכל באי עולם, גודל החביבות עם ישראל לפני הקב"ה, שגם בעת ההסתרה הגדולה הזאת שבכל נראה דין גמור, הקב"ה כבר מכין לנו את הישועה בסתר, כיוון שמפי עליון לא תצא הרעות ואין דבר רע  בא מהקב"ה, "וכל דעביד רחמנא - לטב עביד!".

אז גם כשאדם רואה חושך! ייון נקראו חושך, הם החשיכו את עיניהם של ישראל בגזרותיהם. גם כשאתה בחושך, "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש". זאת אומרת, אנחנו בטוחים בהשם יתברך, "מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה", איזה תודה? קורבן "תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מצר המנבח", אה! כשהקב"ה יטבח בהם - בצר המנבח, "אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח". זה רק צר מנבח, אבל יבוא יום המטבח, ואז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא):  "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 15.07 04:38

  בוקר טוב כבוד הרב, ב"ה היתה לנו את הזכות לראותכם בסעודת השמחה, תודה רבה היה מדהים ומרומם. אספר נס (בעיני) שב"ה קרה הערב: אחד הרכבים שלי משום מה קיבל מה שנקרא: 'הקפדה' = שהרכב מוגדר כהורדה מהכביש ואסור לנסוע בו (למרות שלא עשיתי דבר כזה ולא שוטר עצר והוריד את הרכב מהכביש) אז לנסוע ברכב זה - זה סיכון לאבד רשיון וכו' ל"ע. הרכב השני יש נזילת שמן גיר (כל 5 שניות טיפה) די רצינית. החלטתי: לנסוע עם הרכב בעיית הנזילה שמן גיר, וחישבתי: שאולי אקנה בתחנת דלק תוספת שמן על כל מקרה. בקיצור, נסעתי שעה ועשר דקות עד לאשדוד וכל הדרך אני שר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וב"ה לא קרה כלום וגם חזור עד הבית עם אשתי הכל תקין ב"ה. תודה על הכל.

 • 15.07 04:37

  תודה רבה לרב שליט"א על כל הערב. ולכל אלו שעמלו בטרחה להקמת האירוע. ועל והשמחה - שבזכות הרב זכינו להגיע לשמחה הזאת. ב"ה הרגשתי שמחה והתעלות מה שלא הרגשתי כל חיי. ויה"ר שהרב יזכה לקרב ולחנך אותנו עד הגאולה האמתית שתתקיים במהרה... (אמן).

 • 15.07 04:36

  תודה רבה להשם יתברך ששלח לנו רב כמוך בדור כזה ב"ה הרב שליט"א מלמד אותנו: לשמוח במצוות ובעבודת השי"ת וגם שלא נראה בעין שלי שטוב ושמח עדיין הכול בטוח טוב מהשי"ת ויש בידי רק לשמוח! ב"ה השיר ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) משמח אותי ועוזר לי ביום יום תודה להשם יתברך ולרב: אני נקי להיום 109 ימים מסמים ודבוק חזק להשי"ת! תודה תודה תודה❤️❤️❤️❤️.

 • 15.07 04:34

  שלום כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה ולכבוד הרב שליט"א על הזכות להסתופף בצילך, בשמחה! בערב עצום בשמחה קדושה! זה הערב הכי שמח שהיה לי בחיים. אנחנו מצפים כבר לשמוע ולראות את הישועות של כולם בזכות הערב האדיר הזה ובתוך כל השמחה מאחלים גם רפואה שלמה מהרה למארגנת הערב לאה דרעי, שכל הזכויות האדירות שלה שלה יגנו בעדה ובעד ביתה אמן!

 • 15.07 04:34

  לילה טוב לרב שלנו!! שכל-כך שמחתי לראות את פניו... הלילה באמת הרגשתי מי זה הרב... אחד אחד ניגש אליו והרב מחזיר חיוך וחיבה ומשתדל לתת יחס לכולם! אין מילים!! יהי רצון שהשי"ת יתן לך כלבבך הטוב! ונזכה לראות איתך את פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!!! ויהי רצון שמשאלות ליבך יתקבלו ברצון! לילה טוב ונסיעה טובה! (אמן).

 • 15.07 04:28

  רבי הקדוש🌺 ב"ה ערב מדהים מרומם איך שהתחיל הריקוד של: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) קמתי קפצתי לרקוד. מאמינה שיש רעש גדול בשמים שהבנים והבנות של השי"ת רקדו בערב כזה מסוגל באחדות המשיח כבר רוצה להתגלות אחרי ערב כזה.

 • 15.07 04:27

  רבנו הטהור והקדוש ב"ה היה ערב הכי שמח בחיי. הרגשתי שהגוף שלי מרחף באוויר מרוב השמחה. אלפי תודות לרבנו שזיכה אותנו וללאה דרעי היקרה השם ישמור אותה ויחזק אותה ברפואה שלמה במהרה (אמן).

 • 15.07 04:26

  כבוד הרב שליט"א היקר, איזה ערב מושלם ומשמח במיוחד! השירים, הריקודים, הדרשה של כבוד הרב שליט"א, האוכל, העיצוב, המתנות והכי חשוב השמחה! עוד אירוע עצום של גברת לאה ד. וכל שאר המארגנים היקרים, שגם אירוע זה יזכר לנצח לטובה ולשמחה בהיסטוריה של עם ישראל בשמים ובארץ! ממש ערב של ישועות גדולות. ישר כח ותודה רבה.

 • 15.07 04:26

  ב"ה השם כבוד הרב על סעודת מצווה מדהימה, הרבה זמן לא חוויתי אושר כזה. ב"ה היה לי כאב בבטן בצד ימין למטה (ל"ע), אבל אחרי הריקוד "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) - נעלם לחלוטין, ישתבח שמו.

 • 15.07 04:24

  בחיים שלי לא שמחתי שמחת אמת כזאת תודה רבה כבוד הרב מורי ורבי🌹

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים