טוען...

והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה | ר' הראל בכר

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 05.08.2018, שעה: 16:56

 איך להבחין בין צדיק לרשע?   האם יש שכר בעולם הזה? | הרב אמנון יצחק שליט"א 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578