טוען...

הרה"ג חיים קניבסקי שליט"א: תעשייתי = הגעלת כלים!

 תאריך פרסום: 20.03.2016, שעה: 16:00


לפי פסק הרה"ג הרב חיים קניבסקי שליט"א:

כל התעשייתי ואפילו הכשר טוב מאד מצריך הגעלת כלים כדין נבלות וטרפות, ולא רק ע"י מקבל הכלים אלא ע"י נותנם לאחרים אפילו לשמוש נבלות וטרפות!!!

 אתה לא מתבייש?   כדאי אני שתאמינו בי 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578