טוען...

משניות שביעית - פרק א' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.07.2015, שעה: 19:57


כוחה של לימוד משניות שביעית בהמלצת הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א

2 מעשים נפלאים בתחום הרפואה והפרנסה שזכו יהודים שקיימו עצת הרב שליט"א בלמדם משניות שביעית 
...

לא אומרים מיותר לחרוש כל כך הרבה בשביל העצים כי כל הבית סאה משביחה את 3 האילנות האלו 

ויש בזה מחלוקת ראשונים

...

גם אילן סרק שלא מוציא פירות אם היה בגודלו  ...

...

כל חרישה שחורשים ערב שביעית ונראה בשביל שביעית אסור גם כן כי החרישה מועילה לאדמה וצריך לתת לה לנוח בשביעית אלא אם כן בשביל הפירות של האילן מותר

משנה:

א' עושה כיכר דבילה וב' לא עושים, או ב' עושים והג' אינו עושה אין חורשים אלא לצרכן, כמלא האורה וסלו חוצה לו סביב האילנות, עד שיהיו מג' ועד ט'

מחלוקת ראשונים מה פירוש המילים האלו מג' ועד ט'?

הרמב"ם וחלק הראשונים למדו :

שצריך שכל אילן ואילן יוציא פירות וכמה? למשל 5 אילנות שכולם מוציאים פירות

ויש אומרים שכל אחד מוציא ככר דבילה שלם  

הרב ברטנורא:

מג' ועד ט' דאי איכא ט' או יותר ויש בהם א' שאינו עושה ככר אין חורשין מכל אחד אלא לצרכו.

ותימה:

 

 
 לאחר הפיגוע בלונדון, הבריטים אומרים את כל האמת על האסלאם, השמאל והתשקורת!   הרב אבנר עוזרי : שיעור בהלכה 06.08.13 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578