טוען...
  • ראשי
  • פרשת ויחי
  • כל אחד ודרך עבודתו איך להשיג את הבורא | הרב אמנון יצחק

כל אחד ודרך עבודתו איך להשיג את הבורא | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 14.01.2020

 מה יהיה עם היהודים בגולה בזמן גוג ומגוג?   איפה הכרת הטוב???