טוען...

גדרה - ראש ממשלת הפיצוחים מר בוטן
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי שנהב, גדרה
 תאריך פרסום: 23.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בבני ברק 22-08-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בגדרה 23-08-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים לרפואה, תשובה שלימה, זיווגים הגונים, הצלחה בתוך כלל ישראל ולע"נ הוריו מנ"ע.

כותרת הדרשה: "ראש ממשלת הפיצוחים מר בוטן"

הרב מקדים שנדבר בענין התשובה וגם מהשקורונה:

"זבדי בן לוי ור' יוסי: "מנין למי שעושה תשובה שמעלין עליו כאילו עלה לירושלים ובנה בית המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות שבתורה? מהפסוק: "זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה" (ויק"ר ז, תהלים נא יט) הרי אסור להקריב קרבנות חוץ לירושלים, אלא בכח התשובה ורוח נשברה מעלין עליו כל הנ"ל!

חובות הלבבות ר' בחיי בשער התשובה כותב למה סמך שער התשובה לכניעה? כי הכניעה היא תחילת התשובה שע"י באים לתשובה! 

ובנ"א טועים בענין הגאוה וחושבים שזה מה שאדם מחשיב את עצמו בתורה וביראה יותר ממה שהוא באמת, זה לא נכון! וחושבים שענוה זה כשחושב שחסר לו כל מעלה טובה! וגם זה לא נכון! כי אם מחשיב את עצמו יותר מכפי שהוא – זה שוחד הגאוה!! וכן ענוה, לא שממעט במעלותיו, כי בגמ' סוטה מט' רב יוסף לאחר פטירת רבינו הקדוש אמרו שבטלה ענוה ויראת חטא, ורב יוסף אמר שעדין הוא נמצא ואין זה פוגע בענוה! וכן משה רבינו ברור שהכיר את הפסוק "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה" (במדבר יב ג) ומשה בעצמו כתב את כל התורה! הרי שענוה זה לא שחסר מכל. 

אלא הרגשה בנפש שמרגיש עצמותו ועניניו שהם אצלו מרכז הכל אגו חושב רק על עצמו אני ואפסי עוד גם כשלא עושה פעולות חיצוניות וכו' ולא מצד חשיבות באמת ובזה בא לטעות של גאוה ומפריז בהערכת עצמו.

וענוה, שיודע שאין לו מעצמו כלום! לא 'חסר לי כל' אפי' מדרגת משה רבינו – הנבחר באנושות – אמר: "וְנַחְנוּ מָה" (שמות טז ז) יודע שהכל זה חסד וטובה מהבורא יתברך וכל המעלות והחכמה שיש בו זה רק מאיתו ית'. ועוד יודע: שאינו ממלא חובתו לבורא ולבריות כפי הנדרש! ועוד יודע: שכל מה שיש לו - אינו שלו, כמ"ש חז"ל: "תן לו משלו שאתה ושלך שלו". 

וכמ"ש דוד הע"ה: "וְהִנֵּה בְעָנְיִי הֲכִינוֹתִי לְבֵית ה' זָהָב כִּכָּרִים מֵאָה אֶלֶף וְכֶסֶף אֶלֶף אֲלָפִים כִּכָּרִים וְלַנְּחֹשֶׁת וְלַבַּרְזֶל אֵין מִשְׁקָל כִּי לָרֹב הָיָה וְעֵצִים וַאֲבָנִים הֲכִינוֹתִי וַעֲלֵיהֶם תּוֹסִיף" (דברי הימים-א כב יד)! כידוע נמנע מדוד הע"ה לבנות את בית המקדש כפי שאמר לו הקב"ה: ידיך דָּמִים מָלֵאוּ עקב השפיכות דמים במלחמות, למרות שהם לפני ה' כקרבנות! אבל המקדש הוא של שלום ואסור אפי' ברזל להניף עליו, כי הברזל מסמל חורבן. ובכל זאת דוד לא פטר עצמו 'אין זה מוטל עלי' אלא עשה כל מה שביכולתו כנ"ל מליארדים שהכין לכל מה שצריך לביהמ"ק אוצרות גדולים וקורא עליהם 'בְעָנְיִי' למה? כאומר אין זה שלי בכלל! וכמה שאני מקבל יותר אני מתבייש יותר! ומחזיר הכל לבעלים – לקב"ה וגם אני יודע: שלא יצאתי עדיין ידי חובתי – זה נקרא ענוה ששום דבר לא שלו, והכל בחסד ובנדבה מאת השי"ת. וכשאדם יודע שאין לו כוח מכוחו ולא חכמה, ולא עשירות ולא גבורה ולא צדקות משל עצמו – אדם אמיתי כזה – הוא עניו אמיתי!

ובגאוה? זה הכל הפוך! שמנכס הכל לעצמו, וכפי שאחז"ל: "כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו!" ולצערינו שמענו על כאלה שרבו בתוך בית הכנסת (ישיבה)...! ואומר דוד מלכנו: "רָשָׁע כְּגֹבַהּ אַפּוֹ בַּל יִדְרֹשׁ אֵין אֱלֹהִים כָּל מְזִמּוֹתָיו" (תהלים י ד) ז"א כמה שיותר בעל גאוה הוא נקרא רשע ולא דורש אלוקים וכל המזימה (מחשבה) רק שלך ואין בלתה.

ואילו הצדיקים שהם בעלי ענוה אמיתית, אומרים כיעקב אע"ה: "קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים" (בראשית לב יא) כל מה שהתגדל יעקב אע"ה ברוחניות ובגשמיות הוא עוד חושש שמא נתמעטו זכויות ואכל כל צדקותיו בחייו כי תמיד חושש שמקבל יותר ממה שמגיע לו! 

....

הדרשה נמסרה מעל לשלושת רבעי שעה...!

 – כאשר הקהל שטרח ובא לאולם מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "ומגיעים לזה? ע"י התבוננות! שראינו בעיקר מה מפריע לאדם זה הגאוה והמשכות אחרי החומר ומחשבה שמגיע לו הכל והוא זכאי לכל דבר, וההצלה: זה ענוה, ואז ה' יהיה איתו ולימינו ויעזור לו בהכל! לעומת בעל הגאוה שה' מתעב אותו! ואפ' כשמתפלל אין ה' שומע לו! וזו העצה: כניעה שמביאה לתשובה! ואפי' כשא"א לעשות זאת בבת אחת, אפשר מעט –מעט וזה שורש התשובה, ובלי כניעה א"א לתשובה, וככל שאדם יקנה את המידה הזו יתרומם במצבו הרוחני ואז יזכה לעשות תשובה! 

ולמרות שיש לאנשים הזדמנות, הם לא מנצלים אותה, ולעשות תשובה לא צריך שנים, מספיק רגע אחד! ואפי' בליבו: "אני מתחרט על כל העבירות שעשיתי! ולא קיימתי מצוות, ומקבל על עצמי: שלא לחזור עליהם! ומתוודה ואומר: "אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי!" – מאותו רגע הוא בעל תשובה!! ואפ'י אם יפטר 2 דקות – הוא יקרא בעל תשובה וזכאי לעולם הבא! אפ' שהיה רשע גמור.

ועכשיו זה מסוכן לא לעשות תשובה מהר – כי המחוסנים – בקלות יכולים לקבל דלקת קרום הלב, דום לב, אירוע מוחי ל"ע! כי עכשיו מאות ואלפים מתים כמו זבובים! ומי שהודיע זאת, המפגר הראשי בוטן (ראש הממשלה נפתלי בנט): "שהמחוסנים מחוסלים – ואם לא יעשו את הזריקה השלישית – ימותו! וכל אלה שלא התחסנו – לא קורה להם כלום!"

- גם בדרשה זו לטובת תושבי גדרה היקרים כבוד הרב שליט"א מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

והרב מקרין להם על המסך את בנט שכך מגלה! ומנתח את דבריו.

וסרטון נוסף מוקרן להצלת היהודים שבגדרה, שממציא הזריקה: מודיע שאסור לחסן איתה אף אדם בעולם! ושהחיסון גורם לכשל באברי הגוף! ולגרום למוות ואין דרך לעצור את זה, ואין תרופה לכך!! והמוות בטוח בשנים קרובות!!

ועוד סרטון: איך ביל גייטס בכנס מודיע על כוונתו לדלל את האוכלוסייה ע"י חיסונים ומשרד הבריאות ומניעת ילודה – המלצה להפלות רח"ל ועוד!

וסרטון נוסף של 'וולט דיסני' לפני שנים! שמציג: איך להשתלט על העולם ממש לפי הסדר שקורה יום, סגר, בידוד, חיסונים, פחד, אלימות כלפי המתנגדים ועוד...

וסרטון מס' 10: שמראה עצה נפלאה! איך לבודד את הוירוס? שמים את כל ראשי הממשלות על רפסודה – ויל'ה....

הקהל נהנה ומוחא כפים!

ולעומת התייחסותו הקלה והעדינה של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לראש הממשלה בנט, כבוד הרב מפתיע את הקהל ומצטט את עיתון הארץ אשר שוחט את בנט: "בנט לא כשיר לראשות הממשלה, לא בחיר, לא מוסרי, לא הגון, לא צפוי, לא אפוי, לא ראוי, זה רעיון גרוע, וצריך להוריד אותו מהפרק! בנט תתפכח, אדיוט"

ועל בנט השפן (בהמשך לשפניהו) איך הוא מדבר עם אביו של החייל הפצוע בעזה שאפי' את שמו של החייל אינו יודע! וקורא לו יוסי (בשם של האבא) במקום שמו האמיתי!

(ראה 'תגובת הרב לשיחת הטלפון בין קליפת הבוטן לאביו של החייל הפצוע בראל חדריה שמואלי').

וכבוד הרב שליט"א ממליץ על סוראמין כדי לחטא את הגוף מהחיסון...

ועוד סרטון על בנט כשראש הממשלה היה ביבי, החזיק בנט יונה צחורה ביד וקרא לה פחדנית והפריח אותה לעשות שלום...

...

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: מבקש ברכת כבוד הרב שליט"א לאביו שגם הוא הגיע להרצאה, וכבוד הרב מברכו: שבזכות התורה הקדושה יזכה לאריכות ימים וה' יעביר המחלה ממנו לבילי הדבילי"

 – אמן!

** שואל נוסף: איך אפשר להגיד בילי הדיבילי ועדיין הוא מתפקד ולא עושים לו כלום?

הרב עונה: שהוא משלם לרדיו ולטמבלויזיה ולעיתונות מה יאמרו ויפרסמו... וגם ביידן מונה על ידו! וכל הגדולים בעולם תחתיו כי מחלק כסף בכמויות, ומצד שני? איומים! נשיא טנזניה – נרצח! (לאחר שפורסם ש"נשיא טנזניה למעשה בדק עז, שליו ופפאיה. וכל הבדיקות חזרו חיוביות ונחשו מה? הפפאיה  לא הייתה חולה. ..." - ראה 'חדשות וירוס TV - מהדורה 120 • למה כולם מצנזרים את המידע הרפואי הזה?! - חלק א' • 04-11-2020' נקודת זמן 16:20).

ניסו לעשות זאת גם לוקצ'נקו בבלארוס (ראה 'חדשות וירוס TV - מהדורה 4 • הרב אמנון יצחק עם חדשות חמות מבלארוס [10.05.2020]) ניסו להציע לו 50,000,000$ רק שיגיד אצלו קורונה במדינה ולהפעיל סגרים ולעשות כמו שכולם עושים – והוא לא הסכים! אמר: תעשו ספורט וכו' ומאז אין שום דבר הכל חריט.

מצרים? לידינו! 90,000,000 אנשים! אין שקורונה אין מגיפה אין חיסונים אין מתים, לבנון, ירדן, בלי אמצעים, איך זה עובד? ואילו מדינת ישראל הכי קטנה! הכי הרבה חולים והרבה מתים למרות שהרבה מחוסנים?! מה זה אומר? וככה זה עובד – ומה שלא הצליחו בשואה – רוצים לעשות פה.

*** יהודיה: כבוד הרב! אני שומעת את הקלטות שלך, ומאוד התרגשתי לשמוע את הבחורה שאמרה (ב-3 הרצאות...) "הבטחת! והבטחת...!" וב"ה בסופו של דבר נרפאה! (ראה 'הפתעה גדולה מאוד... הסרטן נעלם!') ובעקבות כך מבקשת מכבוד הרב ברכה למחלה שעדיין לא ברורה, לאחר שלקחה על עצמה כמה דברים.

כבוד הרב מברך: "ה' יזכה אותך לישועה מאוצרו הטוב מתנת חינם ויעתיק את המחלה למלינדה גייטס!"

- אמן!

*יהודיה שואלת: איך החשיפה בענין מגיפת השקורונה נקלטת ומובנת אצל הציבור הלא שומר תורה ומצוות, ואילו השומרי תורה ומצוות עדיין מתייחסים אליה כאל מגיפה?

הרב עונה: הם שבויים בידי רבני החיסונים (ראה שיר 'רבני החיסונים') ורבני השומשום (ראה הרצאה בנתניה 18-08-2021) דרשה שלימה!

ומבקשת שכיון שנמצאים ער"ה יום הדין שכבוד הרב יגיד מס' מילות חיזוק לנשים המגדלות ילדיהן ולעיתים לא מרגישות התעלות מכח התפילה בציבור.

הרב: עצם זה שאתן מטפלות בילדים – זה הדבר הכי גדול! ואמא שאינה יכולה להתפלל – פטורה מהתפילה, כי הקב"ה הפקיד בידכן את האוצר הגדול שיש לעם ישראל!! וזה דור ההמשך, כי אנחנו רוצים להגאל, וכמה שתביאו יותר ילדים עכשיו בכך מורידים את הנשמות האחרונות שיש ב'אוצר' שלמעלה, וככתוב שעד שלא ירדו הנשמות מהאוצר – לא יבוא משיח בן דוד, וכאחז"ל: "בזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים ובזכותן נגאל!" ולכן השטן וחיילותיו מנסים למנוע ילודה! ולכן עשו חיסונים – שלא תבוא הגאולה!! 

ושוב כבוד הרב שליט"א מדגיש: להרבות בילודה, וללדת בבית! ולא בבתי חולים שמסכנים את החיים! וכך בקהילות פז – לידה קלה בלי אפידורל – וזו ישועה גדולה לישראל!

ולהתמקד בצניעות, ובגידול הילדים וחינוכם – שכרן גדול מאוד מאוד!!! יותר מהתפילות ומהכל.

ולבקשתה כבוד הרב מברך: "תצליחו בתפקיד!"

- אמן!

** יהודיה: מבקשת להודות לכבוד הרב על כל העשיה!

ומספרת שסובלת כבר 10 שנים ממחלה לא פשוטה, חוזרת בתשובה, ומדובר במחלה שאינה ניתנת לריפוי! כרונית, פוריות ועוד...

כבוד הרב מבקש: צניעות מלאה, גם את הצוואר, וגרביים, ושרוולים אחרי המרפק, 3 תפילות ביום (רווקה), 18 פרקי תהילים כל יום! (עד לסיום ספר התהילים) ומברכה: ה' ירפא אותך ברפואה שלימה! ויעתיק את המחלה ממך לראשו של אסד נשיא סוריה!

- אמן!

*** שואל אחרון: מבקש להודות לכבוד הרב בשם כולם! לקרב אותנו לקב"ה ולגלות לנו את האמת!!

ומספר לפני כמה חודשים שחלם שהרב מזמינו לקבל ציצית, ומבקש שהרב יגשים את חלומו!

- הקהל מוחא כפים!!!

ואכן כבוד הרב מגיש לבחור שעלה לבמה את הציצית ומברך "שהחיינו" והרב מברכו: "תזכה ליראת שמים ולתשובה שלימה!"

- אמן!

וכשמבקש ברכה לזיווג, הרב מברך: תזכה לזיווג הגון – עם לא מחוסנת! (ראה '97% מהמתחסנים נפגעים בעקרות').

הקהל: אמן!

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולמי 'שנהב' בגדרה: "אני מודה לכם מאוד על ההקשבה!" ומזמין את הקהל לקבל מתנות!

הקהל מוחא כפים.

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידיים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *קופות צדקה, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / טהרת הקודש - ב' חלקים / פלא יועץ / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / ברכונים; ברכת המזון, קריאת שמע וברכות השחר) *והדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'.

 

להתראות!

מחר ב"ה בהרצאה בבת ים 25-08-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.06 15:24

  רציתי להודות לרב על הברכות שנתת לי השמיעה באוזן חזרה והיתה לי הצלחה גדולה בעבודה החדשה הרבה הרבה תודה והשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה ...אמן..

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים