טוען...

גדרה - ראש ממשלת הפיצוחים מר בוטן
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי שנהב, גדרה
 תאריך פרסום: 23.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בבני ברק 22-08-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בגדרה 23-08-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים לרפואה, תשובה שלימה, זיווגים הגונים, הצלחה בתוך כלל ישראל ולע"נ הוריו מנ"ע.

כותרת הדרשה: "ראש ממשלת הפיצוחים מר בוטן"

הרב מקדים שנדבר בענין התשובה וגם מהשקורונה:

"זבדי בן לוי ור' יוסי: "מנין למי שעושה תשובה שמעלין עליו כאילו עלה לירושלים ובנה בית המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות שבתורה? מהפסוק: "זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה" (ויק"ר ז, תהלים נא יט) הרי אסור להקריב קרבנות חוץ לירושלים, אלא בכח התשובה ורוח נשברה מעלין עליו כל הנ"ל!

חובות הלבבות ר' בחיי בשער התשובה כותב למה סמך שער התשובה לכניעה? כי הכניעה היא תחילת התשובה שע"י באים לתשובה! 

ובנ"א טועים בענין הגאוה וחושבים שזה מה שאדם מחשיב את עצמו בתורה וביראה יותר ממה שהוא באמת, זה לא נכון! וחושבים שענוה זה כשחושב שחסר לו כל מעלה טובה! וגם זה לא נכון! כי אם מחשיב את עצמו יותר מכפי שהוא – זה שוחד הגאוה!! וכן ענוה, לא שממעט במעלותיו, כי בגמ' סוטה מט' רב יוסף לאחר פטירת רבינו הקדוש אמרו שבטלה ענוה ויראת חטא, ורב יוסף אמר שעדין הוא נמצא ואין זה פוגע בענוה! וכן משה רבינו ברור שהכיר את הפסוק "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה" (במדבר יב ג) ומשה בעצמו כתב את כל התורה! הרי שענוה זה לא שחסר מכל. 

אלא הרגשה בנפש שמרגיש עצמותו ועניניו שהם אצלו מרכז הכל אגו חושב רק על עצמו אני ואפסי עוד גם כשלא עושה פעולות חיצוניות וכו' ולא מצד חשיבות באמת ובזה בא לטעות של גאוה ומפריז בהערכת עצמו.

וענוה, שיודע שאין לו מעצמו כלום! לא 'חסר לי כל' אפי' מדרגת משה רבינו – הנבחר באנושות – אמר: "וְנַחְנוּ מָה" (שמות טז ז) יודע שהכל זה חסד וטובה מהבורא יתברך וכל המעלות והחכמה שיש בו זה רק מאיתו ית'. ועוד יודע: שאינו ממלא חובתו לבורא ולבריות כפי הנדרש! ועוד יודע: שכל מה שיש לו - אינו שלו, כמ"ש חז"ל: "תן לו משלו שאתה ושלך שלו". 

וכמ"ש דוד הע"ה: "וְהִנֵּה בְעָנְיִי הֲכִינוֹתִי לְבֵית ה' זָהָב כִּכָּרִים מֵאָה אֶלֶף וְכֶסֶף אֶלֶף אֲלָפִים כִּכָּרִים וְלַנְּחֹשֶׁת וְלַבַּרְזֶל אֵין מִשְׁקָל כִּי לָרֹב הָיָה וְעֵצִים וַאֲבָנִים הֲכִינוֹתִי וַעֲלֵיהֶם תּוֹסִיף" (דברי הימים-א כב יד)! כידוע נמנע מדוד הע"ה לבנות את בית המקדש כפי שאמר לו הקב"ה: ידיך דָּמִים מָלֵאוּ עקב השפיכות דמים במלחמות, למרות שהם לפני ה' כקרבנות! אבל המקדש הוא של שלום ואסור אפי' ברזל להניף עליו, כי הברזל מסמל חורבן. ובכל זאת דוד לא פטר עצמו 'אין זה מוטל עלי' אלא עשה כל מה שביכולתו כנ"ל מליארדים שהכין לכל מה שצריך לביהמ"ק אוצרות גדולים וקורא עליהם 'בְעָנְיִי' למה? כאומר אין זה שלי בכלל! וכמה שאני מקבל יותר אני מתבייש יותר! ומחזיר הכל לבעלים – לקב"ה וגם אני יודע: שלא יצאתי עדיין ידי חובתי – זה נקרא ענוה ששום דבר לא שלו, והכל בחסד ובנדבה מאת השי"ת. וכשאדם יודע שאין לו כוח מכוחו ולא חכמה, ולא עשירות ולא גבורה ולא צדקות משל עצמו – אדם אמיתי כזה – הוא עניו אמיתי!

ובגאוה? זה הכל הפוך! שמנכס הכל לעצמו, וכפי שאחז"ל: "כל הכועס אפי' שכינה אינה חשובה כנגדו!" ולצערינו שמענו על כאלה שרבו בתוך בית הכנסת (ישיבה)...! ואומר דוד מלכנו: "רָשָׁע כְּגֹבַהּ אַפּוֹ בַּל יִדְרֹשׁ אֵין אֱלֹהִים כָּל מְזִמּוֹתָיו" (תהלים י ד) ז"א כמה שיותר בעל גאוה הוא נקרא רשע ולא דורש אלוקים וכל המזימה (מחשבה) רק שלך ואין בלתה.

ואילו הצדיקים שהם בעלי ענוה אמיתית, אומרים כיעקב אע"ה: "קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים" (בראשית לב יא) כל מה שהתגדל יעקב אע"ה ברוחניות ובגשמיות הוא עוד חושש שמא נתמעטו זכויות ואכל כל צדקותיו בחייו כי תמיד חושש שמקבל יותר ממה שמגיע לו! 

....

הדרשה נמסרה מעל לשלושת רבעי שעה...!

 – כאשר הקהל שטרח ובא לאולם מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "ומגיעים לזה? ע"י התבוננות! שראינו בעיקר מה מפריע לאדם זה הגאוה והמשכות אחרי החומר ומחשבה שמגיע לו הכל והוא זכאי לכל דבר, וההצלה: זה ענוה, ואז ה' יהיה איתו ולימינו ויעזור לו בהכל! לעומת בעל הגאוה שה' מתעב אותו! ואפ' כשמתפלל אין ה' שומע לו! וזו העצה: כניעה שמביאה לתשובה! ואפי' כשא"א לעשות זאת בבת אחת, אפשר מעט –מעט וזה שורש התשובה, ובלי כניעה א"א לתשובה, וככל שאדם יקנה את המידה הזו יתרומם במצבו הרוחני ואז יזכה לעשות תשובה! 

ולמרות שיש לאנשים הזדמנות, הם לא מנצלים אותה, ולעשות תשובה לא צריך שנים, מספיק רגע אחד! ואפי' בליבו: "אני מתחרט על כל העבירות שעשיתי! ולא קיימתי מצוות, ומקבל על עצמי: שלא לחזור עליהם! ומתוודה ואומר: "אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי!" – מאותו רגע הוא בעל תשובה!! ואפ'י אם יפטר 2 דקות – הוא יקרא בעל תשובה וזכאי לעולם הבא! אפ' שהיה רשע גמור.

ועכשיו זה מסוכן לא לעשות תשובה מהר – כי המחוסנים – בקלות יכולים לקבל דלקת קרום הלב, דום לב, אירוע מוחי ל"ע! כי עכשיו מאות ואלפים מתים כמו זבובים! ומי שהודיע זאת, המפגר הראשי בוטן (ראש הממשלה נפתלי בנט): "שהמחוסנים מחוסלים – ואם לא יעשו את הזריקה השלישית – ימותו! וכל אלה שלא התחסנו – לא קורה להם כלום!"

- גם בדרשה זו לטובת תושבי גדרה היקרים כבוד הרב שליט"א מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

והרב מקרין להם על המסך את בנט שכך מגלה! ומנתח את דבריו.

וסרטון נוסף מוקרן להצלת היהודים שבגדרה, שממציא הזריקה: מודיע שאסור לחסן איתה אף אדם בעולם! ושהחיסון גורם לכשל באברי הגוף! ולגרום למוות ואין דרך לעצור את זה, ואין תרופה לכך!! והמוות בטוח בשנים קרובות!!

ועוד סרטון: איך ביל גייטס בכנס מודיע על כוונתו לדלל את האוכלוסייה ע"י חיסונים ומשרד הבריאות ומניעת ילודה – המלצה להפלות רח"ל ועוד!

וסרטון נוסף של 'וולט דיסני' לפני שנים! שמציג: איך להשתלט על העולם ממש לפי הסדר שקורה יום, סגר, בידוד, חיסונים, פחד, אלימות כלפי המתנגדים ועוד...

וסרטון מס' 10: שמראה עצה נפלאה! איך לבודד את הוירוס? שמים את כל ראשי הממשלות על רפסודה – ויל'ה....

הקהל נהנה ומוחא כפים!

ולעומת התייחסותו הקלה והעדינה של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לראש הממשלה בנט, כבוד הרב מפתיע את הקהל ומצטט את עיתון הארץ אשר שוחט את בנט: "בנט לא כשיר לראשות הממשלה, לא בחיר, לא מוסרי, לא הגון, לא צפוי, לא אפוי, לא ראוי, זה רעיון גרוע, וצריך להוריד אותו מהפרק! בנט תתפכח, אדיוט"

ועל בנט השפן (בהמשך לשפניהו) איך הוא מדבר עם אביו של החייל הפצוע בעזה שאפי' את שמו של החייל אינו יודע! וקורא לו יוסי (בשם של האבא) במקום שמו האמיתי!

(ראה 'תגובת הרב לשיחת הטלפון בין קליפת הבוטן לאביו של החייל הפצוע בראל חדריה שמואלי').

וכבוד הרב שליט"א ממליץ על סוראמין כדי לחטא את הגוף מהחיסון...

ועוד סרטון על בנט כשראש הממשלה היה ביבי, החזיק בנט יונה צחורה ביד וקרא לה פחדנית והפריח אותה לעשות שלום...

...

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: מבקש ברכת כבוד הרב שליט"א לאביו שגם הוא הגיע להרצאה, וכבוד הרב מברכו: שבזכות התורה הקדושה יזכה לאריכות ימים וה' יעביר המחלה ממנו לבילי הדבילי"

 – אמן!

** שואל נוסף: איך אפשר להגיד בילי הדיבילי ועדיין הוא מתפקד ולא עושים לו כלום?

הרב עונה: שהוא משלם לרדיו ולטמבלויזיה ולעיתונות מה יאמרו ויפרסמו... וגם ביידן מונה על ידו! וכל הגדולים בעולם תחתיו כי מחלק כסף בכמויות, ומצד שני? איומים! נשיא טנזניה – נרצח! (לאחר שפורסם ש"נשיא טנזניה למעשה בדק עז, שליו ופפאיה. וכל הבדיקות חזרו חיוביות ונחשו מה? הפפאיה  לא הייתה חולה. ..." - ראה 'חדשות וירוס TV - מהדורה 120 • למה כולם מצנזרים את המידע הרפואי הזה?! - חלק א' • 04-11-2020' נקודת זמן 16:20).

ניסו לעשות זאת גם לוקצ'נקו בבלארוס (ראה 'חדשות וירוס TV - מהדורה 4 • הרב אמנון יצחק עם חדשות חמות מבלארוס [10.05.2020]) ניסו להציע לו 50,000,000$ רק שיגיד אצלו קורונה במדינה ולהפעיל סגרים ולעשות כמו שכולם עושים – והוא לא הסכים! אמר: תעשו ספורט וכו' ומאז אין שום דבר הכל חריט.

מצרים? לידינו! 90,000,000 אנשים! אין שקורונה אין מגיפה אין חיסונים אין מתים, לבנון, ירדן, בלי אמצעים, איך זה עובד? ואילו מדינת ישראל הכי קטנה! הכי הרבה חולים והרבה מתים למרות שהרבה מחוסנים?! מה זה אומר? וככה זה עובד – ומה שלא הצליחו בשואה – רוצים לעשות פה.

*** יהודיה: כבוד הרב! אני שומעת את הקלטות שלך, ומאוד התרגשתי לשמוע את הבחורה שאמרה (ב-3 הרצאות...) "הבטחת! והבטחת...!" וב"ה בסופו של דבר נרפאה! (ראה 'הפתעה גדולה מאוד... הסרטן נעלם!') ובעקבות כך מבקשת מכבוד הרב ברכה למחלה שעדיין לא ברורה, לאחר שלקחה על עצמה כמה דברים.

כבוד הרב מברך: "ה' יזכה אותך לישועה מאוצרו הטוב מתנת חינם ויעתיק את המחלה למלינדה גייטס!"

- אמן!

*יהודיה שואלת: איך החשיפה בענין מגיפת השקורונה נקלטת ומובנת אצל הציבור הלא שומר תורה ומצוות, ואילו השומרי תורה ומצוות עדיין מתייחסים אליה כאל מגיפה?

הרב עונה: הם שבויים בידי רבני החיסונים (ראה שיר 'רבני החיסונים') ורבני השומשום (ראה הרצאה בנתניה 18-08-2021) דרשה שלימה!

ומבקשת שכיון שנמצאים ער"ה יום הדין שכבוד הרב יגיד מס' מילות חיזוק לנשים המגדלות ילדיהן ולעיתים לא מרגישות התעלות מכח התפילה בציבור.

הרב: עצם זה שאתן מטפלות בילדים – זה הדבר הכי גדול! ואמא שאינה יכולה להתפלל – פטורה מהתפילה, כי הקב"ה הפקיד בידכן את האוצר הגדול שיש לעם ישראל!! וזה דור ההמשך, כי אנחנו רוצים להגאל, וכמה שתביאו יותר ילדים עכשיו בכך מורידים את הנשמות האחרונות שיש ב'אוצר' שלמעלה, וככתוב שעד שלא ירדו הנשמות מהאוצר – לא יבוא משיח בן דוד, וכאחז"ל: "בזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים ובזכותן נגאל!" ולכן השטן וחיילותיו מנסים למנוע ילודה! ולכן עשו חיסונים – שלא תבוא הגאולה!! 

ושוב כבוד הרב שליט"א מדגיש: להרבות בילודה, וללדת בבית! ולא בבתי חולים שמסכנים את החיים! וכך בקהילות פז – לידה קלה בלי אפידורל – וזו ישועה גדולה לישראל!

ולהתמקד בצניעות, ובגידול הילדים וחינוכם – שכרן גדול מאוד מאוד!!! יותר מהתפילות ומהכל.

ולבקשתה כבוד הרב מברך: "תצליחו בתפקיד!"

- אמן!

** יהודיה: מבקשת להודות לכבוד הרב על כל העשיה!

ומספרת שסובלת כבר 10 שנים ממחלה לא פשוטה, חוזרת בתשובה, ומדובר במחלה שאינה ניתנת לריפוי! כרונית, פוריות ועוד...

כבוד הרב מבקש: צניעות מלאה, גם את הצוואר, וגרביים, ושרוולים אחרי המרפק, 3 תפילות ביום (רווקה), 18 פרקי תהילים כל יום! (עד לסיום ספר התהילים) ומברכה: ה' ירפא אותך ברפואה שלימה! ויעתיק את המחלה ממך לראשו של אסד נשיא סוריה!

- אמן!

*** שואל אחרון: מבקש להודות לכבוד הרב בשם כולם! לקרב אותנו לקב"ה ולגלות לנו את האמת!!

ומספר לפני כמה חודשים שחלם שהרב מזמינו לקבל ציצית, ומבקש שהרב יגשים את חלומו!

- הקהל מוחא כפים!!!

ואכן כבוד הרב מגיש לבחור שעלה לבמה את הציצית ומברך "שהחיינו" והרב מברכו: "תזכה ליראת שמים ולתשובה שלימה!"

- אמן!

וכשמבקש ברכה לזיווג, הרב מברך: תזכה לזיווג הגון – עם לא מחוסנת! (ראה '97% מהמתחסנים נפגעים בעקרות').

הקהל: אמן!

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולמי 'שנהב' בגדרה: "אני מודה לכם מאוד על ההקשבה!" ומזמין את הקהל לקבל מתנות!

הקהל מוחא כפים.

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידיים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *קופות צדקה, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / טהרת הקודש - ב' חלקים / פלא יועץ / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / ברכונים; ברכת המזון, קריאת שמע וברכות השחר) *והדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'.

 

להתראות!

מחר ב"ה בהרצאה בבת ים 25-08-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 12.01 01:13

  תודה רבה השיעור אל גמילות חסדים עשה לי סדר בבלגן שהיה לי כעס אל אישתי שאני בדרך כלל שוטף כלים ושוטף את הבית לכבוד שבת אחרי הרצאה הזאת אני מבין שהקדוש ברוך הוא. רוצה לנסות אותי אם אני יעשה חסד גם בבית דבר שלא ידעתי חשבתי שזה קללה בשבילי הבושה שהיה לי מאנשים היום כבר אחרת אני עושה את זה בכייף למרות הקושי הרב.

 • 12.01 01:13

  תודה והוקרה לרב שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א. כמה שאני צופה בסרטונים של הרב, אני מתמלא בהערכה לכבוד הרב, יותר ויותר. כבוד הרב הוא האוצר של בורא עולם. הס"מ, נלחם ברב, ושולח אנשים פגומים ומלאים בחטאים, ללא יראת שמים, שפוערים את פיהם כנגד הרב, וכל זה עצת הס"מ, כדי למנוע טוב מעם ישראל. הרב לא נלחם בהם, אלא בס"מ

 • 12.01 01:13

  תודה לרב שלום וברכה לכבוד הרב היקר שליט"א. כבוד הרב, עם ישראל אוהבים אותך. אתה מחזק אותנו, ומקרב אותנו לבורא עולם! מציל אותנו מהגיהנום, ומזכה אותנו בחיים נצחיים! הס"מ יעשה הכל, להחליש את דעת הרב, עלמנת שהרב יחלש במעשיו הטובים! ה" ישמור את רבנו, שלא ישים ליבו לכל שלוחי הס"מ, ויחזקהו-להשיב בתשובה, את כולנו.

 • 12.01 01:09

  כבוד הרב  שליטא, ראשית ההרצאות שלך מושלמות!! תמיד שומעת יום אחרי כי אצלינו השעות הפוכות.. ממש תודה על ההרצאות המעלפות שלך ,קצת מקנאים בכל מי שגר כרגע בארצות הברית שאתה נמצא שם אז בוודאי שכולם מצפים לחזרתך במהרה .  תודה רבה על ההרצאות המדהימות שלך . כוחה של תפילה הרצאה שצריך לשמוע יותר מפעם ..כל הרצאה מהממת יותר מהשניה ..תמיד אומרת זהו זה ההרצאה הכי מושלמת שייש ואז מגלה שייש יותר מושלמת איזה כיף לנו . השם ישמור אותכם ברכה והצלחה תמיד . מעדכנת שגם באילת מוצאים דברים מוזרים באוכל ..בוררת בורגול ויש שם משהו לא ברור . ברוך השם שלמדת אותנו לבדוק הכל . ברכה והצלחה בכל  . אי שם מאילת :)

 • 12.01 01:09

  יישר כח ענק לרב היקר! דרשה מאוד מרתקת ומעניינת עם המון אנרגיות מדהימות. אני מאחל לרב היקר, בעזר השם ברוך הוא רפואה שלימה ברמח איברים ובשסה גידים במהרה. אוהב אותך!!!

 • 12.01 01:09

  הרב,שמעתי את השיחה בטורונטו והיא ממש חיזקה אותי והתחלתי להתפלל כמו שהרב אמר ופשוט כל היום אני ממש מחכה לתפילה תודה רבה הרב.

 • 12.01 01:09

  ריגשת אותי במיוחד עברתי ניתוח הבוקר בהרדמה מלאה וניתוח שהיה אמור לקחת שעה לקח בס״ד מעל שעתיים וחצי ובע״ה בהצלחה היה ממש חסדי השם להראות לי בנס גלוי שיש השגחה פרטית ממש וזאת בזכות התוכן שהרב אמר עכשיו על יוסף שכך נוהגים אשתי ואני ונוהגים לומר תמיד שהשם איתנו אשריך רבינו שכיוונו לדעתו 🙌💐

 • 12.01 01:09

  תבורך מפי עליון כבוד הרב על מסירות נפשך ובאהבת ישראל לכלל ולפרט זה מעל הטבע ולא מובן מאליו זה סיעתא דשמיא שכבוד הרב אמנון יצחק שליט״א זכה זוכה ויזכה מבורא עולם יתברך וישתבח שכל מילה ,תיבה , תנועה, הארה והערה מיועדת ונשמעת בהשגחה פרטית נפלאה ליעדה לכל ברי המזל בעולם שזוכים ללב פועם לאוזן קשבת ועין רואה את כבוד הרב המוסר את דברי תורתנו הקדושה בחן בנועם ובטוב טעם יהי רצון שכל ברכותיו של רבנו יתקיימו לטובה ולברכה חזק וברוך ואין סוף תודות ורגשי הכרת הטוב על הכל מכל כל

 • 12.01 01:09

  רציתי לומר לרב , שההרצאות האחרונות מחזקות ונוגעות ללב , תודה רבה על כל מה שהרב עושה למעננו. ה' ישמרכם ויחזקכם🙌🙌

 • 12.01 01:09

  כל ההרצאות מיוחדות!! ותענוג לראות את הכמיהה והצמא של היהודים שם מזה במיוחד התפעלתי

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת